master's thesis
Usporedba sociodemografskih i kliničkih karakteristika shizofrenih bolesnika liječenih stacionarno i u dnevnoj bolnici

Ivana Blažinović (2018)
Catholic University of Croatia
Department of Nursing