master's thesis
Potrebe bolesnika za palijativnom skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije

Barbara Škratulja (2018)
Catholic University of Croatia
Department of Nursing