master's thesis
Liječenje poslijeoperacijske boli nakon otorinolaringoloških zahvata kao indikator kvalitete zdravstvene njege

Stela Korenika (2017)
Catholic University of Croatia
Department of Nursing