Pages

Analiza fenomena turbofolka u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva kod adolescenata
Analiza fenomena turbofolka u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva kod adolescenata
Domagoj Puljizović
Cilj je ovoga diplomskoga rada analizirati fenomen slušanja turbofolka s naglaskom na proučavanje potreba koje adolescenti zadovoljavaju konzumiranjem turbofolka sukladno teoretskome pristupu koristi i zadovoljstva. Za potrebu izrade diplomskoga rada u dvije srednje škole (gimnaziji i strukovnoj školi) na području Grada Zagreba provedeno je istraživanje metodom ankete na prigodnome uzorku od 200 ispitanika (učenica i učenika od 1. do 4. razreda). Osim proučavanja potreba koje...
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Eli Čerkezović
Početak svakog predsjedničkog mandata te predsjedničkog djelovanja započinje upravo inauguracijskim govorom. Tim svečanim činom novoizabrani državni poglavar svojem narodu izražava najvažnije ideje, stavove i djela koja u sljedećih pet godina želi ostvariti. Inauguracijski se govori, sukladno tome, tematski prilagođavaju trenutnim okolnostima u kojima se država nalazi. Kao i ostale teme, one političke koje se spominju u inauguracijskim govorima podložne su vanjskim faktorima i...
Analiza komunikacije banaka putem društvenih mreža u kontekstu financijskog opismenjavanja mladih
Analiza komunikacije banaka putem društvenih mreža u kontekstu financijskog opismenjavanja mladih
Klara Sara Ivanišević
Rad je analizirao i prikazao načine na koji banke koriste društvene mreže za komunikaciju s mladima te je utvrđeno da trenutačne aktivnosti nisu uspješne u podizanju financijske pismenosti kod mladih. Provedena je analiza sadržaja na profilima banaka na društvenim mrežama. Ova analiza obuhvatila je pregled objava, komunikaciju s korisnicima, vrstu i kvalitetu sadržaja, angažman korisnika kao i prisutnost banke na različitim društvenim mrežama. Anketni upitnik proveden je kao...
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Bernarda Jurić
Brendiranje država pojam je s kojim su itekako upoznati stručnjaci za odnose s javnošću, a dobiva sve veću ulogu i značenje i u turizmu. Opći cilj ovog rada bio je pomoću kvalitativne analize sadržaja analizirati službene promotivne videe Hrvatske turističke zajednice koji su objavljeni na njihovom službenom YouTube kanalu i koji su dio komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice. Konkretnije, cilj je bio analizirati brendiranje pomoću kulturno-povijesnih...
Analiza kulture otkazivanja na odabranim primjerima
Analiza kulture otkazivanja na odabranim primjerima
Zvonimir Pavković
Kultura otkazivanja ili kultura isključivanja nikoga ne zaobilazi. U 21. stoljeću javnost sve prati i promatra kroz prizmu vlastite etike. Javnost je sve uključenija u procese definiranja novih društvenih vrijednosti. Pojavom Interneta i društvenih mreža u svakodnevnu životu cjelokupnoga društva, greške koje je netko napravio više nisu skrivene već su javne i dostupne svima. Javnost donosi vlastiti zaključak kako će tretirati osobu koja je pogriješila. Greška može proizvesti...
Analiza marketinških trikova na primjeru velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj
Analiza marketinških trikova na primjeru velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj
Ivana Dražetić
Potrošačko društvo mijenja se neizmjernom brzinom. Tehnologija i ekspanzija online umreženosti jedna je od ključnih stavki promjena. Govoreći o marketingu kao o dijelu potrošačkog društva, razvidno je da i on doživljava transformacije. Naglasak je na brzini i efikasnosti, kakvima postaju i sami marketinški trikovi. Razne marketinške prakse razvijale su se kroz povijest i postajale sve kompleksnije. Ovaj rad tematizira marketinške trikove kao pojavu koja potencijalno oblikuje...
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel
 pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo
 Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Marija Maniček
Uvod: Neprestano povećavanje udjela starijeg stanovništva, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, predstavlja jedan od najvažnijih globalnih javno-zdravstvenih izazova u području zdravstvene skrbi. Samim time je i potreba za kvalitetnom palijativnom skrbi sve veća. Sustavno praćenje i određivanje dijagnoza s kojima se bolesnici najčešće primaju na palijativne odjele, doprinijelo bi poboljšanju zdravstvene skrbi u vidu bolje opremljenosti odjela i usmjerenosti medicinskog...
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Ružica Berišić
Rekonstruktivni zahvat dojke implantatima povezan je s visokom učestalošću poslijeoperacijske boli koja zahtijeva posebnu pažnju i primjenu odgovarajućih metoda za njeno liječenje. Ovo prospektivno kohortno istraživanje provedeno je pomoću upitnika kojeg su ispunile bolesnice podvrgnute rekonstruktivnom zahvatu dojke implantatima u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Za potrebe istraživanja samostalno je kreiran...
Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih javnosti
Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih javnosti
Ruža Iva Jurišić
Suvremena komunikacija mnogima je nezamisliva bez društvenih mreža. Razvojem interneta, a posebice revolucionarnog koncepta Weba 2.0 korisnicima je omogućeno stvaranje i dijeljenje sadržaja. Ove platforme stvorile su temelje za pojavu i razvoj novih lidera mišljenja, odnosno tzv. influencera koji nastoje stvoriti povezane i stabilne zajednice pratitelja, objavljujući sadržaj na svojim službenim profilima. Glavni je cilj rada „Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih...
Analiza prikaza rodnih uloga: Što nam lektire govore o muškarcima i ženama?
Analiza prikaza rodnih uloga: Što nam lektire govore o muškarcima i ženama?
Petra Belec
Rodne uloge i njihov značaj za društvo vrlo su aktualne teme i predmet mnogih rasprava. One se razvijaju procesom koji se naziva rodno tipiziranje, a kreće već u ranoj predškolskoj dobi te igra ulogu u različitim situacijama - od odabira igračke za igru u djetinjstvu do odabira karijere u kasnijoj dobi. Djeca uče o rodnim ulogama i rodnim stereotipima preko informacija iz okoline koju čine obitelj, odgajatelji, učitelji, vršnjaci te šira socijalna okolina, uključujući...
Analiza prikaza zločina na hrvatskim dnevnoinformativnim portalima
Analiza prikaza zločina na hrvatskim dnevnoinformativnim portalima
Lana Šulj
U diplomskom radu analizirana je tema devijantnosti i zločina kroz sociološku perspektivu. Objašnjavaju se koncepti poput društvenih normi, vrijednosti, socijalne kontrole i socijalizacije, te njihova uloga u razumijevanju zločina i devijantnosti. Teorijski dio rada detaljno razmatra i sociološke teorije te doprinose teoretičara u objašnjavanju zločina i devijantnosti, predstavljajući njihove različite pristupe. Prikazane su odrednice suvremenog medijskog izvještavanja te...
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Iva Liović
Medijski sadržaji imaju veliku ulogu u percepciji i shvaćanju stvarnosti kod djece i to je posebice vidljivo pri izloženosti djece različitim televizijskim sadržajima. Animirani film „Snježno kraljevstvo“ je zbog svoje izrazite globalne popularnosti omiljen među djecom već od najmlađega uzrasta, te ga je stoga korisno, ali i nužno istražiti i u sklopu medijskih studija, posebice zbog pretpostavljene prisutnosti rodnih uloga i stereotipizacije muških i ženskih likova - pojava...

Pages