Pages

Analiza sadržaja oglasa za cimere u kontekstu modela ličnosti "Big Five"
Analiza sadržaja oglasa za cimere u kontekstu modela ličnosti "Big Five"
Dijana Širjan
Veliki broj studenata tijekom studiranja boravi u studentskom domu gdje dijele sobu sa cimerom. Ponekad postanu cimeri s nekim svojim prijateljem, no ponekad objavljuju oglase na studentskim grupama te u tim oglasima navode vlastite osobine i osobine koje traže u cimeru. Vlo često su to osobine ličnosti koje čine skup relativno trajnih i organiziranih psihičkih osobina i mehanizama unutar pojedinca koji utječe na interakcije i adaptacije pojedinca u njegovoj intrapsihičkoj, fizičkoj...
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Luka Mravunac
Strateško planiranje odnosa s javnošću ključno je za dobru poslovnu komunikaciju tvrtke. Od posebne je važnosti za odnose u samom poduzeću i važan je element dobro organiziranog procesa. Odnosi s javnošću su društvena znanost koja ima za cilj uspostaviti komunikaciju između organizacije i njezina okruženja. Glavni cilj strateškog planiranja je utvrditi prirodu i karakter organizacije te kojem sektoru ta organizacija pripada. Konstrukcija poruka i njezin sadržaj temelj su...
Analiza stavova praktičara odnosa s javnošću o zadovoljstvu na radnome mjestu u Hrvatskoj
Analiza stavova praktičara odnosa s javnošću o zadovoljstvu na radnome mjestu u Hrvatskoj
Ivan Čulinović
Mnogi autori stava su kako o zadovoljstvu radnika i njihovoj motivaciji za kvalitetno obavljanje radnih zadataka ovise izvrsni radni rezultati koji u konačnici doprinose ostvarenju strategija i ciljeva organizacije. Međutim, mnogi su čimbenici u radnom okruženju koji su važni za procjenu zadovoljstva zaposlenika, koji u konačnici ovise od struke do struke. Iznimno dinamičan i stresan tempo rada, visoki stupanj odgovornosti, mnogi prekovremeni sati, poslovna putovanja, kontinuirana...
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Anita Brekalo
Uvod: Operativni zahvat ugradnje totalne endoproteze kuka (TEP) koristi se u svrhu liječenja bolesti zgloba kuka. Jedan je od najčešće izvođeni operativni zahvata u ortopediji. Cilj je vratiti pacijentu izgubljenu funkciju kuka, smanjiti ili potpuno odstraniti bolove. Brojni rizični faktori (dob, tjelesna težina, spol, bolesti, ozljede, sport) smatraju se uzrocima koji vode do ugradnje totalne endoproteze kuka. Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi postojanje povezanosti između...
Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Ivana Ban
Uvod Produţenjem ţivotnog vijeka dolazi do porasta učestalosti bolesti karakterističnih za staru populaciju među kojima su sve učestalije demencije. Sam pojam „demencija“ odnosi se na promjene u kognitivnim sposobnostima u bolesnika s organskom bolesti središnjeg ţivčanog sustava. Cilj Cilj rada je prikazati najčešće komplikacije koje se javljaju u posljednjih 6 mjeseci ţivota oboljelih od demencije kako bi se boljom prevencijom istih mogla pruţiti što bolja medicinska...
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Filip Šokec
U diplomskom radu obrađena je problematika vezana uz događaje koji su se zbili kod Bleiburga i na Križnom putu. Radom se analiziraju žrtve iz podravskog kraja, odnosno iz kotara Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg, prema njihovom zanimanju i pripadnosti oružanim snagama. Rezultati spomenutog istraživanja i statističke analize žrtava, izraženi su u obliku grafikona i tablica. Spomenuti događaji predstavljaju jednu od najvećih tragedija hrvatskog naroda jer žrtve nisu bili samo...
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Ivana Tomašić
Uvod: Anemija je učestala u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca i povezana je s lošijim ishodom bolesti. Korekcijom anemije i deficita željeza uvelike se može pomoći poboljšanju prognoze bolesti i kvalitete života bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca. Cilj: Cilj istraživanja bio je retrospektivnom statističkom analizom više faktora u 200 bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca, smanjenom sistoličkom funkcijom lijevog ventrikula te anemijom procijeniti utjecaj anemije na...
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Maja Podbrežnički
U sklopu diplomskog rada bit će predstavljen pregled rada i djelovanja Dragojle Jarnević. Dragojla Jarnević živjela je i djelovala u okviru “dugog 19.stoljeća”. Njezin doprinos društvu unutar geografsko-političke jedinice Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije jasno se iščitava iz njezina autobiografskog djela Tagebuch. Čitav njezin život, ali i život njezinih bližnjih (kao gotovo svih značajnijih gospodarskih i političkih kao i književnih aspekata) vrijedno...
Anksiozna osjeljivost i psihološka nefleksibilnost kao prediktori intenziteta stresa kod žena s problemom neplodnosti
Anksiozna osjeljivost i psihološka nefleksibilnost kao prediktori intenziteta stresa kod žena s problemom neplodnosti
Lea Potočar
Neplodnost se definira kao bolest reproduktivnog sustava koja rezultira izostankom trudnoće nakon 12 mjeseci redovnih nezaštićenih odnosa. Roditeljstvo predstavlja važan cilj u životu mnogih muškaraca i žena, a nemogućnost ispunjavanja tog cilja povezuje se s raznim emocionalnim posljedicama, među kojima je i stres. Prema nekim istraživanjima, podložnost stresu povezana je s čimbenicima vulnerabilnosti kao što su anksiozna osjetljivost i psihološka nefleksibilnost. Anksiozna...
Anksioznost i depresija kod ovisnica o alkoholu na Zavodu za liječenje ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče
Anksioznost i depresija kod ovisnica o alkoholu na Zavodu za liječenje ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče
Andreja Grgas
Uvod: Alkoholizam je najčešća bolest ovisnosti. Posljednjih godina je sve veća pojava alkoholizma kod žena koji se često povezuje i s drugim psihičkim poremećajima kao što su anksioznost i depresivnost. S obzirom na to da je alkohol poznat kao najstarije sredstvo koje pomaže pri uklanjanju napetosti i neraspoloženja, njegova zlouporaba može dovesti do ovisnosti o alkoholu te pogoršati anksioznost i depresivnost sve do jasnih psihičkih poremećaja. Ciljevi: Cilj ovog...
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Monika Tuzla
Akutni infarkt miokarda posljedica je potpunog ili djelomičnog prekida dotoka krvi koronarnoj arteriji ili njezinim granama. Liječenje, oporavak te promjena načina života često kod bolesnika dovodi do straha, tjeskobe, nesigurnosti, anksioznosti pa i depresije. U svrhu liječenja, oporavka, edukacije, smanjivanje mogućih čimbenika rizika, socijalizacije te smanjivanje rizika od koronarnog incidenta u budućnosti provodi se sekundarna prevencija, odnosno kardiovaskularna...
Anksioznost i otpornost studenata koji vježbaju i sportaša za vrijeme pandemije virusa COVID - 19 -uloga namjere i rutine tjelesne aktivnosti
Anksioznost i otpornost studenata koji vježbaju i sportaša za vrijeme pandemije virusa COVID - 19 -uloga namjere i rutine tjelesne aktivnosti
Ana Beroš
Proglašenjem pandemije virusa COVID-19 značajno su se primijenile svakodnevne životne okolnosti. Uvedene su mnogobrojne preventivne mjere sprječavanja zaraze što je moguće oblikovalo psihološku dobrobit studenata. S obzirom na pretpostavljene pozitivne učinke bavljenja tjelesnom aktivnosti na psihološku dobrobit, cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinke tjelesne aktivnosti na anksioznost i otpornost studenata pandemijskom okruženju uzevši u obzir ulogu namjere i...

Pages