Pages

Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Matea Tumpa
U radu Djelovanje Hrvatskog pjevačkog društva Preporod od 1907. do 1945. godine, na temelju arhivske građe i literature, autorica nastoji prikazati kulturne i društvene prilike Dugog Sela u prvoj polovici 20. stoljeća, kao i važnost djelovanja pjevačkih društava. Pjevačka su društva na hrvatskim prostorima s djelovanjem počela već početkom 19. stoljeća, a njihova se djelatnost širila zajedno s procvatom građanske kulture i umjetnosti. Njihov je cilj, uz buđenje nacionalne...
Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba za okrug Zagreb 1945.
Djelovanje suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba za okrug Zagreb 1945.
Luka Perić
Završetkom Drugog svjetskog rata i pobjedom komunista u Jugoslaviji, počinje provođenje revolucionarnog plana odmazde prema narodnim neprijateljima, sve po uzoru na Lenjinov i Staljinov model. Ključno je bilo obuhvatiti čitavo društvo, od najodgovornijeg, tj. direktnog suradnika s okupatorom do običnog seljaka ili građanina, kojih je rat i njegova događanja zatekao. Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba osnovan je 24. travnja 1945. godine, odlukom Narodne Vlade Hrvatske te...
Doprinos estetske kirurgije u formiranju slike o sebi: interakcionistička perspektiva
Doprinos estetske kirurgije u formiranju slike o sebi: interakcionistička perspektiva
Ana Behur
Uvod: Estetska kirurgija popularna je praksa u zapadnom suvremenome društvu čiji je razvoj zadnjih desetljeća omogućio različite transformacije tijela i fizičkoga izgleda. Ovaj se diplomski rad bavi estetskom kirurgijom u kontekstu interakcionističke perspektive što znači da razmatra odnos pojedinca i društva u formiranju slike o sebi na polju tijela. Pri tome se temi estetske kirurgije pristupilo interdisciplinarno uključivši područje sestrinstva i sociologije. Cilj: Cilj ovog...
Doprinos mentalne čvrstoće i anksioznosti strategijama suočavanja u sportu
Doprinos mentalne čvrstoće i anksioznosti strategijama suočavanja u sportu
Ante Ivišić
Sportaši su tijekom treninga i natjecanja suočeni s raznim tjelesnim, tehničkim, taktičkim i psihičkim zahtjevima. Učinkovita izvedba, savladavanje postavljenih ciljeva i psihološka dobrobit sportaša mogu ovisiti o njihovoj sposobnosti da se učinkovito nose s tim zahtjevima. Upravo zbog toga cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos mentalne čvrstoće i anksioznosti u objašnjavanju strategija suočavanja u sportu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 170 profesionalnih...
Doprinos osnovnih psiholoških potreba, usredotočene svjesnosti i akademske zanesenosti objašnjenju akademske angažiranosti i dobrobiti studenata
Doprinos osnovnih psiholoških potreba, usredotočene svjesnosti i akademske zanesenosti objašnjenju akademske angažiranosti i dobrobiti studenata
Martina Gajšek
Akademska uključenost kao i dobrostanje studenata važni su čimbenici koji određuju napredovanje studenata u akademskom okruženju, a čije posljedice sežu i van njega. Cilj ovoga rada je ispitati kako osnovne psihološke potrebe te usredotočena svjesnost i akademska zanesenost doprinose objašnjenju akademske uključenosti i dobrobiti studenata unutar sustava visokog obrazovanja. Istraživanje je provedeno u mjesecu svibnju 2018. akademske godine, a podaci su prikupljeni primjenom...
Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Andrija Piskać
U današnjem vremenu dok je čovjek izložen modernoj tehnologiji i njenim produktima vladajuća neuroza jest noogena (Frakl, 2021). Noogena neuroza predstavlja egzistencijalnu frustraciju u kojoj se čovjek nađe kada ne može pronaći smisao u svome životu. Frankl smatra kako će osobe koje ne mogu pronaći smisao u životu kompenzirati taj besmisao na način da će radnjama koje su same po sebi besmislene pridavati smisao: tako će osobe s manjkom smisla u životu više značenja...
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Mirela Grgić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri i kako roditeljska uključenost u fakultetsko funkcioniranje pridonosi objašnjenju prilagodbe na studij, kao i razlike u prilagodbi na studij te majčinoj i očevoj uključenosti u fakultetsko funkcioniranje s obzirom na razinu studija, mjesto stanovanja za vrijeme studiranja i postignuti akademski uspjeh. U istraživanju je sudjelovalo 268 studenata, a korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: Test studentske prilagodbe (Pennebaker,...
Doprinos socijalne podrške i mentalne čvrstoće zadovoljstvu i uspješnosti u sportu mladih sportaša
Doprinos socijalne podrške i mentalne čvrstoće zadovoljstvu i uspješnosti u sportu mladih sportaša
Antonio Strunjak
Zadovoljstvo i uspješnost sportaša određeni su brojnim psihosocijalnim čimbenicima. Stoga, cilj ovog istraživanja je ispitati doprinos mentalne čvstoće i socijalne podrške uspješnosti i zadovoljstvu mladih sportaša. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 81 sportašice (N = 18) i sportaša (N = 63) u dobi od 17 do 30 godina (M = 21,36; SD = 3,70). Sudionici su ispunili Upitnik sportske mentalne čvrstoće, Multidimenzionalnu skalu za procjenu percipirane socijalne podrške...
Doprinosi urbanih vrtova održivom razvoju u Zagrebu
Doprinosi urbanih vrtova održivom razvoju u Zagrebu
Paula Mišić
Grad Zagreb je najveći hrvatski grad u kojemu raste potreba za efikasnijom suvremenom urbanom transformacijom, kako bi njegovi građani u budućnosti živjeli u zdravom okolišu. Ovaj rad za cilj ima proširiti spoznaje i razumjeti fenomen urbanih vrtova koji su temeljna institucija post – modernog grada koja predstavlja svojevrsni zeleni servis, kada govorimo o održivoj zajednici koja teži uravnoteženom i uspješnom gospodarskom i društvenom rastu uz brigu o svim aspektima okoliša s...
Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije
Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije
Marija Petrović
Cilj: Ispitati kvalitetu života djece i mladih oboljelih od hemofilije i njihovih obitelji, te vidjeti razlikuje li se njihova procjena kvalitete života u odnosu na procjenu kvalitete života njihovih roditelja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno anonimnom anketom djece i mladih, koji su praćeni nakon postavljanja dijagnoze, te njihovih roditelja, pri Referentnom centru za hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u Klinici za pedijatriju,...
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Martina Blažević
Porođaj je predvidljiv događaj (koji slijedi nakon trudnoće) te se općenito u društvu smatra pozitivnim životnim iskustvom. Međutim, postoji dio žena kojima je porođaj traumatično iskustvo, pri čemu one pokazuju određene ili sve simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Istraživanja pokazuju da su određene karakteristike doživljaja porođaja povezane sa simptomima PTSP-a. Također, simptomi PTSP-a oblikuju povezivanje majke i dojenčeta. Cilj ovog istraživanja bio...
Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Mirna Pale
S ciljem što dubljeg razumijevanja doživljaja trudnoće iz perspektive muškarca provedeno je kvalitativno istraživanje, metodom polu-strukturiranog intervjua. U istraživanju je sudjelovalo 11 muškaraca koji po prvi puta postaju očevi prosječne starosti 26,8 godina te prosječnog trajanja trudnoće partnerice 6,5 mjeseca. Metodom deskriptivne tematske analize iz prikupljenih podaci identificirano je 8 tematskih područja koja su klasificirana u tri velike krovne teme: Doživljaj sebe...

Pages