Pages

Emotivni posao u Hrvatskoj: primjer posla konobara u Zagrebu i Zaboku
Emotivni posao u Hrvatskoj: primjer posla konobara u Zagrebu i Zaboku
Nikola Šeb
Emotivni posao svakodnevna je pojava koja zaposlenicima,koji rade izravno s ljudima,omogućava ispunjenje očekivanja za pružanje usluge bez izražavanja vlastitih emocija.Karakteristike su emotivnog posla da se odvija interakcijama licem u lice, da se želi pobuditi određeno emotivno stanje u drugoj osobite da postoji određena razina kontrole nad ponašanjem pojedinca. Radno mjesto konobara ispunjava svenavedene uvjete te obuhvaća i radno mjesto,s kojimvećina ljudi ima dnevni...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Etika vizualne komunikacije televizijskog narativa - izvještavanje o djeci u informativnome programu nacionalne komercijalne i javne televizije u Hrvatskoj
Etika vizualne komunikacije televizijskog narativa - izvještavanje o djeci u informativnome programu nacionalne komercijalne i javne televizije u Hrvatskoj
Dora Škarić
Vizualnost je jedno od ključnih obilježja digitalnih medija. Važnost razvijanja etike vizualne komunikacije novinara, te vizualne pismenosti digitalnih medijskih publika stoga nikada nije bilo važnije. Ovaj diplomski rad istražuje važnost etičkih standarda i vizualne pismenosti u kontekstu televizijskog izvještavanja o djeci. Pregledom prigodno odabranih tematskih priloga o djeci u informativnom programu javne (HRT) i komercijalne televizije (Nova TV) u Hrvatskoj, rad detektira te...
Etičke dileme i stavovi studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o estetskim zahvatima na tijelu: presječno istraživanje
Etičke dileme i stavovi studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o estetskim zahvatima na tijelu: presječno istraživanje
Ana Pilj
Uvod: Estetska kirurgija dio je plastične kirurgije i uključuje estetsku kirurgiju lica i tijela kao i nekirurške postupke(dermalni fileri,botoks)koji poboljšavaju i preoblikuju strukture tijela. Estetskom kirurgijom obuhvaćen je širok spektar postupaka i intervencija, od onih "sitnih" zahvata(kirurška korekcija ožiljaka, kirurško uklanjanje tetovaža...)do velikih operacija(abdominoplastika,labioplastika...). Takvim zahvatima dolazi do promjene odnosno korekcije dijelova tijela...
Etičnost medijskog diskursa prema sportašima s invaliditetom
Etičnost medijskog diskursa prema sportašima s invaliditetom
Antonela Jakopčević
Otkad postoji parasport, sportaši s invaliditetom suočavaju se s nedovoljnom medijskom zastupljenošću. Iako se zainteresiranost medija za izvještavanje o parasportu posljednjih godina povećava te svjedočimo jednom pozitivnom trendu, još uvijek nije ostvarena, odnosno dostignuta željena razina medijske pažnje prema parasportu i parasportašima. Usprkos činjenici da 15 % svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta, mediji i dalje ne uviđaju važnost i značaj izvještavanja o...
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Marko Raič
Rad „Europska Ekonomska i monetarna unija – proces ekonomske izgradnje Europske unije“ tematizira ekonomske aspekte europske integracije počevši od stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik 1951., preko formiranja Europske ekonomske zajednice 1957., pa do njene transformacije u suvremenu Europsku uniju 1992. odnosno do uvođenja eura kao njene službene valute 2002. godine. U radu autor nastoji prikazati proces europske ekonomske integracije kao konstelaciju niza faktora poput:...
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Marin Dražić
Rad se bavi problematikom okultnih znanja na europskom srednjovjekovnom dvoru te odnosom vladara prema tim „rubnim znanostima“ koje su se tamo promovirale. Polazi se od činjenice da je srednjovjekovni pogled na takva znanja dijametralno suprotan današnjem, te da su često svrstavana u racionalni spektar. Pri tom se u radu bolje obrađuju pojmovi astrologije i alkemije, često smještenih unutar pojma magije, koji je također definiran u radu. Svi pojmovi su promatrani u okviru...
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Zrinka Rajković
Shizofrenija označava skupinu poremećaja kod kojih su prisutni određeni simptomi. Simptomi variraju među oboljelima i mogu biti pozitivni ili negativni, te utječu na bolesnikovo razmišljanje, osjećanje, ponašanje, percepciju realnosti i socijalno funkcioniranje. Eysenckov upitnik ličnosti korišten u ovom istraživanju je instrument koji mjeri tri dimenzije ličnosti: ekstraverziju, neuroticizam i psihoticizam. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postojanje razlike u...
Ezoterična i okultna društva i njihova uloga u stvaranju nacional - socijalističke ideologije
Ezoterična i okultna društva i njihova uloga u stvaranju nacional - socijalističke ideologije
Domagoj Leder
U diplomskom radu prikazuju se i obrađuju okultna i ezoterična društva te pojedinci koji su djelovali na području Austrije i Njemačke u drugoj polovici 19. stoljeća te u ranom 20. stoljeću. Buđenje nacionalizma u njemačkim i austrijskim građanskim krugovima nezadovoljnim realizacijom ujedinjenja Njemačke kojim je Austrija ostala izvan Drugog Reicha došlo je do pojave agresivnog pangermanizma i völkisch pokreta. Najistaknutije osobe koje su širile ideju o superiornosti arijevske...
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Katarina Sirovina
Tema ovog diplomskog rada je fenomen NLO zajednica: razvitak, uvjerenja i društvene implikacije. Ideja o postojanju inteligentnog života izvan planeta Zemlje, svjedočenja o neidentificiranim letećim objektima i susretu s bićima s drugih planeta čine dio popularne kulture od kraja 1940-ih godina. Brojni filmovi, serije, emisije, knjige, pjesme obrađuju ovu tematiku te je zamjetan porast organizacija ljudi koji sudjeluju u raspravama i istraživanjima ovog fenomena. Neke od tih...
Fenomen dugotrajnih gradonačelnika u Hrvatskoj
Fenomen dugotrajnih gradonačelnika u Hrvatskoj
Marina Jurjević
Lokalnim izborima nerijetko se pridaje manji značaj u odnosu na nacionalne izbore. Prilog tomu govori i relativno niska izlaznost birača i općenita nezainteresiranost za lokalna politička pitanja. Analizirajući lokalne izbore u Hrvatskoj te osvrćući se posebno na zadnja dva ciklusa lokalnih izbora, s naglaskom na gradonačelnička mjesta, može se vidjeti da se u hrvatskoj lokalnoj politici pojavljuje određeni trend, odnosno fenomen dugotrajnih gradonačelnika. U Hrvatskoj nailazimo...

Pages