Pages

Fenomen medijskog eskapizma među zagrebačkim studentima - istraživanje motivacija, praksi i posljedica korištenja virtualnih svjetova
Fenomen medijskog eskapizma među zagrebačkim studentima - istraživanje motivacija, praksi i posljedica korištenja virtualnih svjetova
Borna Ščuric
Videoigre su se utemeljile kao gigant zabavljačke industrije. Iz godine u godinu zabavljačka industrija postavlja nove rekorde u uključenosti publike i ispunjavanju odnosno nadmašivanju financijskih ciljeva. Unatoč toj popularnosti i financijskim uspjesima, šira javnost i profesionalna akademska zajednica imaju negativne predrasude prema videoigrama, gamerima i igranju. Posljedica toga je otežavanje istraživanja o videoigrama te banaliziranje legitimnih pozitivnih i negativnih ishoda...
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Martina Čoko
Ovaj rad istražuje kategorije prostora u Hrvatskoj kroz koncepte mjesta i nemjesta u osobnim iskustvima, doživljajima i stavovima pojedinaca. Teorijsku okosnicu rada čine makropristupi o suvremenom prostoru iz rada Augea, Relpha i Ritzera. U empirijskom dijelu je korištena kvalitativna metodologija, preciznije metoda fokus grupe provedena tijekom svibnja 2020. godine u Karlovcu. Dobrovoljni sudionici su izabrani sukladno tehnici snježne grude prema kriteriju dugogodišnjeg kuglačkoga...
Fizičke i psihološke posljedice kirurškog liječenja raka dojke
Fizičke i psihološke posljedice kirurškog liječenja raka dojke
Petra Vihljancev
Uvod: Rak dojke neupitno narušava kvalitetu života oboljelih, dok se uz kirurško liječenje javlja niz fizičkih i psiholoških poteškoća. Neophodno je prepoznati navedene poteškoće te individualiziranim pristupom u planiranju intervencija, raditi na njihovom ublažavanju ili uklanjanju. Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi koje se posljedice češće javljaju nakon kirurškog liječenja raka dojke, fizičke ili psihološke te učestalost prijavljivanja psiholoških poteškoća s...
Glazba kao filmsko izražajno sredstvo. Glazbeni kontrapunkt u filmografiji Quentina Tarantina.
Glazba kao filmsko izražajno sredstvo. Glazbeni kontrapunkt u filmografiji Quentina Tarantina.
Ana Hren
Glazba je jedno od filmskih izražajnih sredstava čija je funkcija doprinijeti dubljem doživljavanju filma koji od početka svojeg razvoja teži vizualno-auditivnom jedinstvu. Situacije u kojima film i glazba ne djeluju jedinstveno već stoje u svojevrsnoj suprotnosti, nazivaju se glazbenim kontrapunktom. Quentin Tarantino u svojoj postmodernističkoj filmografiji glazbeni kontrapunkt koristi kao autorski potpis, a kroz kojeg na jedinstven način prikazuje nasilje na poetičan i privlačan...
Google effect: utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta
Google effect: utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta
Petra Jelinčić
Cilj je ovoga diplomskog rada prikazati i analizirati utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta s obzirom na činjenicu da naše pamćenje ima veliku ulogu u konstrukciji našeg osobnog identiteta. Dosadašnja znanstvena istraživanja uistinu dokazuju da internet značajno utječe na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta i da su ti utjecaji često vrlo paradoksalni. lako postoje brojne prednosti interneta kao alata, ovaj rad fokusira se na negativne...
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Martina Piškor
Temeljem analize objavljenih i neobjavljenih izvora te literature autorica donosi pregled djelovanja dva ženska udruženja u Zagrebu, „Gospojinskog kluba“ i „Zemaljske gospojinske udruge za naobrazbu i zaradu ženskinja u Hrvatskoj i Slavoniji“ u razdoblju od 1900. do 1924. godine. Istraživan je i prezentiran njihov osnutak, pravila te njihovo društveno djelovanje čiji se utjecaj odražavao na svakodnevni život Zagrepčana i socijalnu politiku grada. Usporedno s time prate se...
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Lucija Latinčić
U ovom radu proučavaju se razvoje aspiracije i ciljevi Grada Petrinje iz perspektive lokalne zajednice. Zbog nedostatka istraživanja na ovu temu, rad predstavlja doprinos u području urbane sociologije u kontekstu hrvatskih gradova. Generalni cilj istraživanja jest istražiti percepciju kvalitete života i zadovoljstvo životom u Gradu Petrinji iz perspektive lokalne zajednice. Kvalitetu života u nekom gradu uvjetuje niz čimbenika kao što su zdravlje, slobodno vrijeme,...
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Lucija Pofuk
Industrijalizacijom, urbanizacijom te modernizacijom prostitucija postaje sve masovnija pojava u gradovima. Zbog toga je vlasti nastoje na određeni način kontrolirati da bi zaštitili javni moral i spriječili širenje spolnih bolesti. Karakterističan je oblik pravne regulacije prostitucije u 19. stoljeću bila reglementacija, što je značilo da prostituciju nadzire mjesno redarstvo (policija), a pravno se uređuje zakonima i pravilnicima. Ovakav sustav postojao je i u Zagrebu koji je...
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Marija Hren
Rad se bavi problematikom helenizacije povijesnog područja Celesirije (danas područje Izraela). Kroz biblijske i antičke izvore moguće je vidjeti na koji način i u kojoj mjeri grčka kultura prodire na istok i zajednice kao što su Židovi. Također, uz pomoć arheoloških nalaza moguće je vidjeti u kojoj mjeru su helenizirani gradovi na tom području, te gdje se posebno helenistička kultura isticala. Rad želi približiti sliku i način utjecaja jedne kulture na drugu kroz dvije...
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Sven Lončar
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na heraldičku i diplomatičku analizu šesnaest grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva izdanih od strane hrvatsko-ugarskih kraljeva Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III. Radi se o dosad neobjavljenom dijelu građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Armales (Grbovnice), signature HR-HDA 885. Grbovnice su kronološki smještene u razdoblje 16. i 17. stoljeća, pisane su humanistikom, na latinskom jeziku, dok je materijal na kojem...
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Paula Zujić
Temeljni koncept ovoga diplomskoga rada jest transhumanizam koji propagira tehno-znanstveno nadilaženje ljudskih ograničenja te pojačavanje njegovih ukupnih sposobnosti poput fizičkoga poboljšanja, kognitivnoga poboljšanja, poboljšanja raspoloženja, produživanja životnog vijeka. Imajući u vidu kako sama ideja ljudskog poboljšanja nije nova, u radu se transhumanizam teorijski analizira unutar suvremenoga ili (post)modernog konteksta čije obilježje fluidnosti zahvaća i...
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Davorka Horvatić
U ovom radu istražuje se suvremeni identitet hrvatske autohtone manjine u Mađarskoj na primjeru hrvatske zajednice u gradu Szombathelyu. Riječ je o zajednici koja se na prostore današnje zapadne Mađarske doselila tijekom 16. stoljeća za vrijeme osmanlijskih napada na Hrvatsku. Tamošnji Hrvati stoljećima čuvaju hrvatski identitet, a to se najbolje može osjetiti kroz prisutnost hrvatskog jezika u svakodnevnoj uporabi. Kao ogranak, gradišćanski Hrvata govore gradišćanskim...

Pages