Božiček, Livia: Lokus kontrole, vjerovanje u pravedan svijet i fizička aktivnost kao prediktori predrasuda prema pretilim

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations