diplomski rad
Usporedba psihosocijalnih obilježja djece i mladih konzumenata droga i alkohola u odnosu na ovisnost roditelja

Martina Bekić (2018)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Odjel za sestrinstvo