diplomski rad
Utjecaj specifičnih aktivnosti medicinske sestre enterostomalnog terapeuta na kvalitetu života osoba sa stomom

Ivanka Benčić (2018)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Odjel za sestrinstvo