diplomski rad
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji

Monika Tuzla (2018)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Odjel za sestrinstvo