Paginacija

"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
Lovro Ivković
U ovom radu prikazali smo djelovanje inicijative Catholic Voices, čiji je cilj poboljšati komunikaciju stavova Katoličke crkve prema svijetu, posebno kada je riječ o najosjetljivijim društvenim pitanjima. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj komunikacije Crkve kroz stoljeća. Središnji dio rada bavi se organizacijom Catholic Voices, čiji model komunikacije, prema njihovom mišljenju, odgovara potrebama Crkve i društva 21. stoljeća. Cilj rada je predstaviti inicijativu...
"Ma nije to ništa, uvijek može gore!" - Povezanost toksičnog optimizma i suočavanja sa stresom
"Ma nije to ništa, uvijek može gore!" - Povezanost toksičnog optimizma i suočavanja sa stresom
Katarina Živčić
Cilj ovog rada bio je ispitati povezanost korištenja toksičnog optimizma sa strategijama suočavanja sa stresom kod studenata. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 262 studenta iz Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno online, a sudionici su ispunjavali upitnik o sociodemografskim podacima, Skalu toksičnog optimizma, Upitnik strategija suočavanja sa stresom (akcija, pozitivno razmišljanje, racionalno razmišljanje, instrumentalna podrška, emocionalna podrška, otpuštanje...
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Tihana Odobašić Palković
Cistična fibroza autosomno je recesivna nasljedna bolest, i jedna od najčešćih nasljednih bolesti bjelačke populacije. Budući da do sada nije provedeno epidemiološko istraživanje o točnoj prevalenciji u Republici Hrvatskoj, pretpostavlja se da je broj oboljelih oko 200. Bolest je multisistemna, te se od svakog člana interdisciplinarnog tima očekuje maksimalno zalaganje kako bi kompleksna skrb za bolesnika bila potpuna. Cilj ovoga rada je utvrditi u kolikoj mjeri adherencija...
Agape ljubav i vrednote u ljubavnim vezama mladih u suvremenom hrvatskom društvu
Agape ljubav i vrednote u ljubavnim vezama mladih u suvremenom hrvatskom društvu
Marija Soldo
U ovom radu prikazat će se kako fenomen ljubavi doživljavaju te iskustveno oblikuju mladi u suvremenom hrvatskom društvu. Sociologija ljubavi proučava ljubav u odnosu na društvo i kulturu u kojoj se živi. Osim što danas postoje mnogobrojni oblici ljubavi, brojni autori različito objašnjavaju suvremena kretanja ljubavnih odnosa. Ljubavni odnosi, iako dominantno emocionalno određeni, u modernome svijetu neodvojivi su od globalnih društvenih i kulturnih utjecaja. U istraživanju se...
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Ana Novak
Dobrobit je iznimno važan konstrukt koji zauzima središnju poziciju u pozitivnoj psihologiji. Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je visoka razina dobrobiti povezana sa širokim spektrom pozitivnih ishoda, uključujući uspješno učenje, produktivnost i kreativnost, dobre odnose, prosocijalno ponašanje, dobro zdravlje i duži životni vijek. Koncept dobrobiti se najbolje može shvatit ako ga gledamo kao multidimenzionalan fenomen koji uključuje i hedoničke i eudaimoničke...
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Marina Gale
Uzimajući u obzir veliku prisutnost i dinamičnost korištenja interneta kod studenata, a nedostatan broj istraživanja u Hrvatskoj koja su se bavila tom tematikom, svrha ovog istraživanja je ispitati razlike u aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme s obzirom na neka njihova individualna obilježja (korištenje interneta u akademske ili neakademske svrhe, spol studenata, područje studiranja, akademsko postignuće i zadovoljstvo životom). Zadovoljstvo životom mjereno je...
Aktivnosti odnosa s javnostima u sportu - studija slučaja na temelju sportske sezone Hrvatskog teniskog saveza
Aktivnosti odnosa s javnostima u sportu - studija slučaja na temelju sportske sezone Hrvatskog teniskog saveza
Damjan Peterlin
Odnosi s javnošću u sportu kao način izgrađivanja, njegovanja i održavanja komunikacije i odnosa organizacije i njezinih javnosti važan su segment industrije sporta. U ovome se radu, na temelju studije slučaja Hrvatskog teniskog saveza tijekom jedne sportske sezone, istražuju pritom korištene komunikacijske aktivnosti. Kako tenis, kao i drugi sportovi, ipak imaju i određenih specifičnosti, u prvome dijelu rada one se opisuju, te se predstavlja organizacijska struktura Hrvatskoga...
Akutni trbuh u ginekologiji- retrospektivno kliničko istraživanje u sveučilišnoj klinici
Akutni trbuh u ginekologiji- retrospektivno kliničko istraživanje u sveučilišnoj klinici
Jadranka Ristić
Uvod Akutni trbuh (akutni abdomen) odnosi se na akutno i hitno intraabdominalno zbivanje povezano s pojavom upalnog procesa, krvarenja, opstrukcije, perforacije, infarkta ili rupture trbušnih organa što zahtijeva neodgodivu i hitnu kiruršku intervenciju. Cilj Cilj rada je istražiti broj akutnih trbuha na Klinici za ginekologiju i porodništvo u razdoblju 2005. do 2021. godine. Metode Sprovedeno je retrospektivno sustavno istraživanje incidencije akutnoga trbuha iz operacijskoga...
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Kristijan Žibrat
Altruizam je specifičan oblik prosocijalnog ponašanja koji uključuje bezinteresnu naklonost prema drugima. Najvažnije je da altruistično ponašanje bude započeto slobodno i da kao krajnji cilj ima poboljšanje dobrobiti druge osobe. Dosadašnja istraživanja sugeriraju da upuštanje u altruistično ponašanje ima duboko pozitivne učinke na trenutnu i buduću fizičku te subjektivnu dobrobit osobe koja se upušta u altruistično ponašanje (Raboteg-Šarić, 1995). U istraživanjima...
Analiza Krležinog Izleta u Mađarsku 1947. godine. Primjer memoara kao povijesni izvor.
Analiza Krležinog Izleta u Mađarsku 1947. godine. Primjer memoara kao povijesni izvor.
Petra Letić
Ovaj rad istražuje kvalitetu memoarskog oblika književnosti kao povijesnog izvora kroz analizu memoara „Izlet u Mađarsku 1947.“ Miroslava Krleže. Krleža, istaknuta figura hrvatske književnosti 20. stoljeća, kombinira književnost s političkim angažmanom u svojim memoarima, pružajući subjektivni prikaz događaja kroz turbulentno razdoblje europske povijesti. Rad se fokusira na teme memoara, koje obuhvaćaju Krležina iskustva i dojmove tijekom putovanja u Mađarsku, kao i...
Analiza digitalne komunikacije na društvenim mrežama odabranih održivih brendova
Analiza digitalne komunikacije na društvenim mrežama odabranih održivih brendova
Dora Dragičević
Ubrzani industrijski razvoj i društvene promjene koje donosi globalna proizvodnja često seoslanjajuna ekološki neprihvatljive prakse. Ne čudi stoga da dolazi do porastaposljedica klimatskih promjena, zbog čega ekološka održivost postaje sve važnija tema u javnom diskursu. Među globalnim industrijama, modna se industrija, koja je pripada velikim ekološkim zagađivačima, pokušavaistaknutiprimjenomidejeodrživosti u svojimproizvodnimprocesimai komunikacijskimstrategijamate na taj...
Analiza dijagnoza i dobnih skupina kod prijema pacijenata na oftalmološkom odjelu u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku, u razdoblju od 2015. godine do 2021. godine:; retrospektivno istraživanje
Analiza dijagnoza i dobnih skupina kod prijema pacijenata na oftalmološkom odjelu u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku, u razdoblju od 2015. godine do 2021. godine:; retrospektivno istraživanje
Silva Duspara
Uvod: Brojne su bolesti oka koje mogu dovesti do sljepoće. Vodeći uzroci sljepoće u svijetu su katarakta i glaukom. Liječenje glaukoma je konzervativno i kirurško. Katarakta se liječi isključivo kirurškim zahvatom. Upala rožnice oka, odnosno keratitis najčešće nastaje ozljedom oka ili infekcijom. Uveitis ili upala uvealnog sustava nastaje ozljedom oka ili sistemskom infekcijom. Keratitis i uveitis, kao i ozljede oka ponekad zahtijevaju hospitalizaciju zbog pristupa liječenju. ...

Paginacija