Paginacija

Izazovi hrvatskog gospodarstva s obzirom na konkurentnost u ponudi kvalitete života: slučaj iseljavanja Hrvata u Republiku Njemačku
Izazovi hrvatskog gospodarstva s obzirom na konkurentnost u ponudi kvalitete života: slučaj iseljavanja Hrvata u Republiku Njemačku
Ivona Dragić
U ovom se radu proučava fenomen emigracije mladih ljudi s područja Požege i Pleternice u Njemačku te njihova percepcija kvalitete života u Njemačkoj koju su stekli kroz iskustvo življenja u toj zemlji. Kroz prvi dio rada, koji je teorijski, prikazuju se različite definicije i određenja pojmova emigracije i kvalitete života koje su definirali relevantni autori, kao i pregled emigracijskih valova i njihovih posljedica na današnje društvo. Osim toga, u radu je napravljena usporedba...
Izazovi i brige s kojima se nose zdravstveni djelatnici koji rade s COVID bolesnicima u infektološkoj bolnici
Izazovi i brige s kojima se nose zdravstveni djelatnici koji rade s COVID bolesnicima u infektološkoj bolnici
Petra Plantak
Uvod: Pandemija COVID-19 hitna je situacija u javnom zdravlju koja je pogodila cijeli svijet te osim što ima negativne posljedice na svim društvenim razinama na osobit način je pogodila zdravstveni sustav i one koji u njemu rade. COVID-19 je zasigurno utjecao na mentalno zdravlje zdravstvenih djelatnika i na pojavu različitih emocionalnih poteškoća, jer je zdravstvenim djelatnicima donio puno briga, izazova i nedoumica stavivši ih u situaciju s kojom se do tada nisu susreli. Cilj:...
Izazovi usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza na području grada Zagreba
Izazovi usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza na području grada Zagreba
Iva Soldo
U ovome radu prikazana je problematika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza, odnosno glavni izazovi s kojima se roditelji suočavaju prilikom balansiranja istih. Prvi dio rada odnosi se na teorijsku podlogu i elaboraciju ključnih pojmova, počevši od obitelji, bračnih uloga, rada pa sve do sukoba obiteljskih i poslovnih uloga. Drugi dio rada odnosi se na kvalitativno istraživanje unutar kojega je provedeno 8 online intervjua u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. godine....
Izgradnja zdravstvenog sustava u drugoj Jugoslaviji 1945. – 1955.: primjer grada Zagreba
Izgradnja zdravstvenog sustava u drugoj Jugoslaviji 1945. – 1955.: primjer grada Zagreba
Ivona Škvorc
U radu, autorica na temelju arhivskoga gradiva, periodike i relevantne literature, obrađuje temu zdravstvenoga sustava i njegovoga razvoja u drugoj Jugoslaviji tijekom prvoga desetljeća po završetku Drugoga svjetskog rata, s posebnim naglaskom na područje grada Zagreba. Ukratko predstavivši uspostavu nove vlasti i općenite političke okolnosti, obrađeni su aspekti teme rada kroz nekoliko poglavlja, počevši s općom zdravstvenom politikom vlasti i definiranjem njezinih ključnih...
Izloženost stresu i čimbenici povezani sa stresom medicinskih sestara i tehničara na odjelima kirurgije Kliničke bolnice Dubrava: presječno istraživanje
Izloženost stresu i čimbenici povezani sa stresom medicinskih sestara i tehničara na odjelima kirurgije Kliničke bolnice Dubrava: presječno istraživanje
Andjelka Djak
Uvod: Profesionalno izgaranje je problem mentalnog zdravlja, koji se klasično definira kao dugoročni odgovor na stres vezan uz posao, a povezan je sa smanjenim osobnim postignućem ili neučinkovitošću, depersonalizacijom ili cinizmom, kao i emocionalnom iscrpljenošću na radnom mjestu. Može se pojačati nizom čimbenika, uključujući veliko radno opterećenje, nezdravu radnu okolinu i nedostatak organizacijske podrške. Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati razinu stresa i...
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Ana Matić
S ciljem ujednačavanja neravnomjernog razvoja zemalja članica Europske unije kao i jačanja entiteta Europske unije na globalnom tržištu, formirani su Europski strukturni investicijski fondovi ili fondovi Europske unije. Financijska sredstva fondova Europske unije dostupna su na korištenje svim ravnopravnim članicama, a služe za jačanje europske kohezije kao i za smanjivanje jaza u razvijenosti regija. Studija izvodljivosti sastavni je dio prijavne dokumentacije projekta koja se...
Izraženost anksioznosti i depresije nakon srčanog udara
Izraženost anksioznosti i depresije nakon srčanog udara
Sanja Kovačić
Primarna manifestacija koronarne bolesti srca jest infarkt miokarda ili srčani udar. U mnogim istraživanjima ističe se važan utjecaj psihijatrijskih, psiholoških i socijalnih čimbenika na nastanak, razvoj i rehabilitaciju koronarne bolesti. Pacijenti koji pokazuju visoku razinu depresivnih i anksioznih simptoma nakon srčanog udara pokazuju povećan rizik ponovljenih srčanih komplikacija u usporedbi sa nedepresivnim i neanksioznim pojedincima. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...
Izraženost i osobitosti stresa u hitnoj medicinskoj službi
Izraženost i osobitosti stresa u hitnoj medicinskoj službi
Anamarija Biščanin
Cilj istraživanja:Ovim se istraživanjem želi procijeniti utjecaj rada u bolničkoj hitnoj službi na zdravlje i radnu sposobnost djelatnika. Ponuđenim upitnicima želi se ispitati specifične stresore na radnim mjestima zaposlenika u Hitnoj službi te povezanost intenziteta stresa i radne sposobnosti na temelju istih podataka. Metode:Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju zaposlenici su Centralnog hitnog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Istraživanje je...
Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
Lucija Tuweg Pejak
Tema diplomskog rada je Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Glavni aspekt ovog diplomskog rada jest prepoznavanje razine stresa u studenata sestrinstva prve i treće godine preddiplomskog studija te prevladavajućih mehanizama suočavanja sa stresom koje isti koriste. U radu je opisan pojam stresa, te mehanizmi suočavanja sa stresom, također navedeni su stresori...
Izvještavanje o vjerskim temama na primjeru portala Index.hr
Izvještavanje o vjerskim temama na primjeru portala Index.hr
Matea Mitak
Prema istraživanjima, Index.hr najčitaniji je novinski portal u Hrvatskoj, zemlji u kojoj se više od 90% stanovnika izjašnjava vjernicima. Iako čitatelji vjeruju vjerskim tiskovinama, o temama iz područja vjere, kako pokazuju istraživanja, više se informiraju putem svjetovnih tiskovina. Stoga je cilj ovog rada istražiti kako portal Index.hr izvještava o vjerskim temama. Analiziran je uzorak od 153 napisa koji su objavljeni u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. na portalu...
Izvori informacija i zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću o carskom rezu
Izvori informacija i zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću o carskom rezu
Mateja Briševac
Zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću postaje jedan od važnijih elemenata u procjeni kvalitete preoperativne pripreme za carski rez. Cilj ovog istraživanja je utvrditi izvore informiranja i zadovoljstvo pacijentica preoperativnom informiranošću o carskom rezu kroz upitnik koji je postavljen pacijenticama uključenim u anonimno anketno istraživanje na Klinici za ženske bolesti i porode Petrova. U istraživanju je sudjelovalo 60 ispitanica s medicinskom indikacijom za...
Izvršne funkcije u shizofreniji
Izvršne funkcije u shizofreniji
Anamarija Parić
Shizofrenija je psihijatrijski mentalni poremećaj koji ozbiljno narušava život oboljelog pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. U Hrvatskoj se pretpostavlja da je broj osoba oboljelih od shizofrenije oko 20 000, a rezultati epidemioloških istraživanja ukazuju na univerzalnost shizofrenije, što znači da se javlja u svim kulturama i socioekonomskim zajednicama bez obzira na stupanj razvijenosti područja u kojem pojedinac živi, raste, djeluje i radi. Deficit izvršnih funkcija...

Paginacija