Paginacija

Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Dunja Seretin
Rak dojke ozbiljan je javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a osobito u razvijenim zemljama. U Republici Hrvatskoj najčešći obolijevanje od raka među ženama je upravo od raka dojke. Godišnje se dijagnosticira oko 2 500 novih slučajeva raka dojke, a oko 800 žena umre od te bolesti. To je broj koji svrstava Hrvatsku među zemlje s visokom incidencijom (oko 100/100 000 žena). Podaci su alarmanti jer ukazuju da će svaka deseta žena dobiti rak dojke tijekom svojeg života. S...
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Antun Aboud
U ovom radu daje se prikaz odnosa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) s arapskim zemljama za vrijeme dviju naftnih kriza 1970.-ih godina, prema pisanju jednih od najpopularnijih dnevnih novina u SFRJ, Večernjeg lista. Naftne krize potpuno su promijenile gospodarsku i ekonomsku sliku mnogih nacionalnih gospodarstva jer do nastupa prve naftne krize, takav skok cijena nije zabilježen u povijesti trgovine naftom. Kako su arapske članice zemalja izvoznica nafte igrale...
Julijanska reforma kalendara
Julijanska reforma kalendara
Marija Berač
Kalendar je jedno od osnovnih pomagala pri organizaciji vremena. Glavnu reformu kalendara čiju osnovicu koristimo danas proveo je Gaj Julije Cezar. Julijanski kalendar u upotrebi je bio od 45. pr. Kr. pa sve do 16. stoljeća. Ovaj diplomski rad prikazuje povijest rimskog kalendara, reformu kalendara, obrađuje problematiku umetnutih dana, te prikazuje krivo računanje datuma.
Kako nastaje glazbena preferencija? Primjer studenata Muzičke akademije
Kako nastaje glazbena preferencija? Primjer studenata Muzičke akademije
Marija Žagmešter
U radu se raspravlja o glazbi, glazbenim preferencijama i o važnosti slušanja i razumijevanja glazbe. Uviđa se važnost odgojno-obrazovnih institucija u odgoju djece i mladih prema upoznavanju i odabiru glazbe koju će slušati. Važno je djecu i mlade upoznati s raznim stilovima koje treba i kritički razmotriti. Sve to oblikuje mlade i njihove glazbene preferencije, no osim škola, na taj odabir utječu obitelj, mediji, vršnjaci i ostali faktori društva. Istraživane su glazbene...
Kako ugasiti izgaranje vatrogasaca? - Prediktorski doprinos individualnih karakteristika na profesionalnu kvalitetu života vatrogasaca
Kako ugasiti izgaranje vatrogasaca? - Prediktorski doprinos individualnih karakteristika na profesionalnu kvalitetu života vatrogasaca
Martina Margreitner
Posao vatrogasaca uključuje konstantno izlaganje traumi i žrtvama, no zanemarena su skupina pri istraživanju stresa. Nekolicina istraživanja se bavi utjecajem stresa na život vatrogasaca, no gotovo ni jedno ne uzima u obzir da se pozitivni i negativni ishodi stresa mogu javiti istodobno i neovisno jedan o drugome. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti prediktorski doprinos socijalne podrške na poslu i obitelji, samoefikasnosti i usredotočene svjesnosti objašnjenju profesionalne...
Kako zagrebački studenti percipiraju znanost?
Kako zagrebački studenti percipiraju znanost?
Lovro Knežević
Znanost, kao izrazito intelektualna ljudska praksa, od znanstvenika iziskuje raznolike racionalne strukture s kojima obrađuju i verificiraju predmete i rezultate istraživanja. Iako sloboda misli mora biti strogo zagarantirana kao uvjet ikakvog razvoja u znanosti i životu pojedinca, zanemarivanje i laissez-faire odnos prema racionalnim principima s kojima obavljamo tu i druge intelektualne prakse ne može iznjedriti sklad i stvarni napredak. Potrebna je stoga konstantna refleksivnost prema...
Karakteristike bolesnika kod kojih postoji rizik od otežanog postavljanja perifernog venskog pristupa i samoprocjena potrebe za dodatnom edukacijom anestezioloških tehničara u postavljanju perifernog venskog puta: presječno istraživanje
Karakteristike bolesnika kod kojih postoji rizik od otežanog postavljanja perifernog venskog pristupa i samoprocjena potrebe za dodatnom edukacijom anestezioloških tehničara u postavljanju perifernog venskog puta: presječno istraživanje
Milica Vrbić
Uvod: Jedan od najučestalijih invazivnih postupaka u medicini je postavljanje perifernog venskog puta koji je u izravnom djelokrugu rada medicinskih sestara/tehničara. Iako postupak pripada uobičajenoj svakodnevnoj praksi, povezan je s visokom razinom neuspjeha. Uspješan prvi pokušaj postavljanja perifernog venskog puta od iznimne je važnosti, posebice kod bolesnika koji imaju otežani periferni venski pristup jer se time osigurava brza intravenska primjena lijekova i tekućina dok...
Karakteristike boli u akutnoj infektivnoj bolesti
Karakteristike boli u akutnoj infektivnoj bolesti
Jelena Brajo
Uvod: Infektivne bolesti se očituju općim i specifičnim simptomima. Važnu ulogu u simpto-mima ima bol. Cilj: Cilj rada je bio ispitati karakteristike boli i postojeću praksu ublažavanja boli u akutnoj fazi infektivnih bolesti. Metode: Istraživanje je bilo prospektivno u razdoblju od ožujka do studenog 2019.godine. U-ključeni su hospitalizirani bolesnici s dijagnozama: erizipel, celulitis, herpes zoster, meningo-encefalitis ili spondilodiscitis. Prikupljeni su i statistički...
Karakteristike oboljelih od akutnog koronarnog sindoma u Kliničkoj bolnici Sveti Duh prije i tijekom pandemije COVID - 19: retrospektivno istraživanje
Karakteristike oboljelih od akutnog koronarnog sindoma u Kliničkoj bolnici Sveti Duh prije i tijekom pandemije COVID - 19: retrospektivno istraživanje
Tomislav Maričić
Uvod: Akutni koronarni sindrom (AKS) je stanje akutne i kritične ishemije miokarda. Najčešće se manifestira kao nestabilna angina pektoris i infarkt miokarda. Riječ je o sindromu koji se ubraja među najveće hitnosti u kardiologiji i medicini općenito. Utjecaj SARS-CoV-2 virusa na srce je višeznačan, od razvoja mogućeg miokarditisa, stvaranja tromboze u malim krvnim žilama i posljedične nekroze, ali i pojave infarkta miokarda po tipu 2 te razvoja klasičnog AKS, infarkta miokarda...
Karakteristike rada, psihološki kapital i zadovoljstvo poslom kod odgojitelja u državnim i privatnim vrtićima
Karakteristike rada, psihološki kapital i zadovoljstvo poslom kod odgojitelja u državnim i privatnim vrtićima
Lucija Rubinjoni
Zadovoljstvo poslom doprinosi Srojnim poželjnim stavovima i ponašanjima zaposlenika te ovisi o različitim karakteristikama rada, ali i o osoSinama same osoSe. Psihološki kapital zaposlenika omogućava učinkovitije funkcioniranje na radnom mjestu, a čine ga samoefikasnost, nada, optimizam i psihološka otpornost. Budući da radno zadovoljstvo ovisi o kvaliteti radnog života, kao i osoSinama pojedinca, glavni cilj ovog istraživanja Sio je ispitati prediktivni doprinos različitih...
Karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije moždane aneurizme
Karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije moždane aneurizme
Larissa Kalaus
Cerebrovaskularne bolesti sve su učestalije u suvremenom svijetu, a uključuju, između ostalog, i moždane aneurizme, tj, proširenja stijenke krvnih žila, čija ruptura dovodi do subarahnoidalnog krvarenja (SAH), što često zahtijeva hitno neurokirurško liječenje. Posljedice se očituju u nizu kognitivnih deficita, od kojih su veoma česti deficiti učenja i pamćenja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije...
Kasnosrednjovjekovna Velika i obitelj Velički
Kasnosrednjovjekovna Velika i obitelj Velički
Ivona Valenta
Autorica se u radu bavi problematikom povijesti kasnosrednjovjekovnih odnosa na prostoru Požeške županije. Na temelju očuvanih srednjovjekovnih izvora (koji su dijelom dostupni i prevedeni na hrvatski jezik) i relevantne znanstvene literature, autorica donosi prikaz povijesti kasnosrednjovjekovnog posjeda Velika i obitelji Velički, koja je gospodarila istim. Osim prikaza povijesti posjeda i obitelji u radu se detaljno analizira struktura plemićkog roda i njihovo funkcioniranje, odnosno...

Paginacija