Paginacija

Saganić, Klara
Utvrđivanje različitih moralnih profila kod studenata i njihova povezanost s osobinama ličnosti, političkim stavovima i religioznom orijentacijom
Horvat, Davorka
Učestalost akutnog koronarnog zbivanja i karakteristike bolesnika koji ulaze u sustav Objedinjenog hitnog bolničkog prijema sa simptomima boli u prsima
Posarić, Đurđica
Učestalost anksioznosti i kvaliteta života radno aktivnog stanovništva oboljelog od degenerativnih bolesti kralješnice
Košćak, Valentina
Učestalost ekspozicijskih incidenata kod bolničkih radnika prije i tijekom pandemije COVID-19: retrospektivno istraživanje
Vincelj, Lidija
Učestalost emocionalnih stanja medicinskih sestara i tehničara
Vidović, Maja
Učestalost i izraženost simptoma hipotireoze tijekom ustezanja terapije levotiroksinom nakon totalne tireoidektomije
Kolić, Lucija
Učestalost i korelati općeg i specifičnog stresa nakon porođaja
Horvatić, Julijana
Učestalost i raspodjela anorektalnih malformacija u razdoblju od 2009. do 2019. godine
Novak, Darko
Učestalost i značajke kongresnih promisornih sažetaka prihvaćenih na Cochraneovim Kolokvijima od 1994. - 2020. godine
Starčević, Tea
Učestalost kontrolnih pregleda i kliničkih postupaka u onkoloških pacijentica prije i tijekom pandemije koronavirusa (COVID-19) u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-Zagreb: dvogodišnje retrospektivno istraživanje
Bajsić Beljak, Margareta
Učestalost perioperacijskog gubitka mišićne mase ortopedsko traumatoloških bolesnika u Klinici za traumatologiju
Kilijan, Hana
Učestalost prikaza bioetičkih tema u hrvatskim dnevnim i tjednim tiskovinama

Paginacija