Paginacija

Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Andrija Piskać
U današnjem vremenu dok je čovjek izložen modernoj tehnologiji i njenim produktima vladajuća neuroza jest noogena (Frakl, 2021). Noogena neuroza predstavlja egzistencijalnu frustraciju u kojoj se čovjek nađe kada ne može pronaći smisao u svome životu. Frankl smatra kako će osobe koje ne mogu pronaći smisao u životu kompenzirati taj besmisao na način da će radnjama koje su same po sebi besmislene pridavati smisao: tako će osobe s manjkom smisla u životu više značenja...
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Mirela Grgić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri i kako roditeljska uključenost u fakultetsko funkcioniranje pridonosi objašnjenju prilagodbe na studij, kao i razlike u prilagodbi na studij te majčinoj i očevoj uključenosti u fakultetsko funkcioniranje s obzirom na razinu studija, mjesto stanovanja za vrijeme studiranja i postignuti akademski uspjeh. U istraživanju je sudjelovalo 268 studenata, a korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: Test studentske prilagodbe (Pennebaker,...
Doprinos socijalne podrške i mentalne čvrstoće zadovoljstvu i uspješnosti u sportu mladih sportaša
Doprinos socijalne podrške i mentalne čvrstoće zadovoljstvu i uspješnosti u sportu mladih sportaša
Antonio Strunjak
Zadovoljstvo i uspješnost sportaša određeni su brojnim psihosocijalnim čimbenicima. Stoga, cilj ovog istraživanja je ispitati doprinos mentalne čvstoće i socijalne podrške uspješnosti i zadovoljstvu mladih sportaša. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 81 sportašice (N = 18) i sportaša (N = 63) u dobi od 17 do 30 godina (M = 21,36; SD = 3,70). Sudionici su ispunili Upitnik sportske mentalne čvrstoće, Multidimenzionalnu skalu za procjenu percipirane socijalne podrške...
Doprinosi urbanih vrtova održivom razvoju u Zagrebu
Doprinosi urbanih vrtova održivom razvoju u Zagrebu
Paula Mišić
Grad Zagreb je najveći hrvatski grad u kojemu raste potreba za efikasnijom suvremenom urbanom transformacijom, kako bi njegovi građani u budućnosti živjeli u zdravom okolišu. Ovaj rad za cilj ima proširiti spoznaje i razumjeti fenomen urbanih vrtova koji su temeljna institucija post – modernog grada koja predstavlja svojevrsni zeleni servis, kada govorimo o održivoj zajednici koja teži uravnoteženom i uspješnom gospodarskom i društvenom rastu uz brigu o svim aspektima okoliša s...
Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije
Doživljaj kvalitete života u obitelji djece i mladih oboljelih od hemofilije
Marija Petrović
Cilj: Ispitati kvalitetu života djece i mladih oboljelih od hemofilije i njihovih obitelji, te vidjeti razlikuje li se njihova procjena kvalitete života u odnosu na procjenu kvalitete života njihovih roditelja. Materijali i metode: Istraživanje je provedeno anonimnom anketom djece i mladih, koji su praćeni nakon postavljanja dijagnoze, te njihovih roditelja, pri Referentnom centru za hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u Klinici za pedijatriju,...
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Martina Blažević
Porođaj je predvidljiv događaj (koji slijedi nakon trudnoće) te se općenito u društvu smatra pozitivnim životnim iskustvom. Međutim, postoji dio žena kojima je porođaj traumatično iskustvo, pri čemu one pokazuju određene ili sve simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Istraživanja pokazuju da su određene karakteristike doživljaja porođaja povezane sa simptomima PTSP-a. Također, simptomi PTSP-a oblikuju povezivanje majke i dojenčeta. Cilj ovog istraživanja bio...
Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Mirna Pale
S ciljem što dubljeg razumijevanja doživljaja trudnoće iz perspektive muškarca provedeno je kvalitativno istraživanje, metodom polu-strukturiranog intervjua. U istraživanju je sudjelovalo 11 muškaraca koji po prvi puta postaju očevi prosječne starosti 26,8 godina te prosječnog trajanja trudnoće partnerice 6,5 mjeseca. Metodom deskriptivne tematske analize iz prikupljenih podaci identificirano je 8 tematskih područja koja su klasificirana u tri velike krovne teme: Doživljaj sebe...
Društvena i etička problematika Ambient Assisted Living-a
Društvena i etička problematika Ambient Assisted Living-a
Terezija Gložinić
Sažetak Uvod: Jedan od većih problema koji zahvaća posebice zapadni svijet je povećanje udjela starog stanovništva u općoj populaciji. Zbog toga društvo je primorano tražiti i razvijati sustave brige i podrške za starije osobe. S tim ciljem razvijaju se tehnologije i tehnološki sustavi kojima se želi poboljšati kvaliteta života starijih osoba i omogućiti im što dužu neovisnost i životnu samostalnost. Jedan od takvih alata je Ambient Assisted Living (AAL) koji...
Društvene mreže kao mediji primarnog informiranja
Društvene mreže kao mediji primarnog informiranja
Martina Gabud
Razvojem digitalnih medija i interneta, medijski prostor na globalnoj razini uvelike se izmijenio. Ovaj proces bitno je označen preslagivanjem medijskih kanala i platformi, na način da su tradicionalni tiskani mediji i televizija izgubili svoju dominantnu ulogu. U najnovije doba internetskih medija specifičan oblik razvio se u formi društvenih mreža. Iako prvotno osmišljene i korištene za privatnu komunikaciju, ovaj oblik medija postao je neizostavan element globalne ekonomije. Naime,...
Društvene mreže kao čimbenik odluke u odabiru estetske operacije
Društvene mreže kao čimbenik odluke u odabiru estetske operacije
Klara Vukšić
Društvene mreže duboko su proniknule u živote ljudi. Promijenile su način na koji se informacije prenose, šire i primaju. Broj korisnika na društvenim mrežama svakodnevno raste. Mediji stvaraju odnos povjerenja s korisnicama kroz marketing i web promociju stvarajući nove trendove koje korisnici ponekad svjesno, a ponekad i nesvjesno prate. Stalnom izloženošću savršenim „isklesanim“ tijelima i besprijekornom mladolikom kožom putem društvenih mreža dolazi do težnje za...
Društveni položaj djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj: primjer obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa
Društveni položaj djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj: primjer obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa
Andrea Vuletić
Ovaj diplomski rad bavi se istraživanjem društvenog položaja djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj na razinama društvene isključenosti i društvene pokretljivosti. Društvena isključenost i društvena pokretljivost analizirat će se kroz primjere obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa. Provedeno je kvalitativno istraživanje sa sudionicima iz Zagreba, Bjelovara i Dubrovnika, kako bi se moglo odgovoriti na zadani cilj istraživanja. Glavni cilj istraživanja je...
Društvo u praksi: primijenjena sociologija iz refleksije sociologa u Hrvatskoj
Društvo u praksi: primijenjena sociologija iz refleksije sociologa u Hrvatskoj
Maja Golubić
Ovaj rad tematizira granu primijenjene sociologije, njezina teorijska polazišta i značajke s povijesne i suvremene perspektive s osvrtom na hrvatski kontekst. Nedostatak literature u Hrvatskoj o primijenjenoj sociologiji, praktičnim implikacijama sociološkog djelovanja, praktičnim aspektima obrazovanja budućih sociologa daju na relevantnosti i potrebi za aktualiziranjem ove teme u hrvatskoj sociologiji. U radu se postavlja i pitanje potencijalne implementacije primijenjene sociologije...

Paginacija