Paginacija

Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Larisa Ramić
Ovaj rad oslanja se na teoriju planiranog ponašanja kao podloga za objašnjenje poduzetničkih namjera kod studenata. Istraživanja pokazuju kako su namjere neposredni prethodnici upuštanja pojedinca u ponašanje. Cilj ovog istraživanja je utvrditi odrednice poduzetničkih namjera. U njega su uključene karakteristike osoba koje se smatraju ključnim za identifikaciju pojedinaca sklonih upuštanju u poduzetne pothvate, a smatrane su jednim od prediktora poduzetničkih namjera studenata....
Đakovština u kanonskim vizitacijama 18. stoljeća i prve polovice 19. stoljeća
Đakovština u kanonskim vizitacijama 18. stoljeća i prve polovice 19. stoljeća
Jelena Pavković
Obilazak svojih dijeceza, stjecanje uvida u stanje župa, morala klera i naroda, a u svrhu uspostave kontrole, iskorjenjivanja hereza i promicanja vjere i ćudoređa, obveza je katoličkih biskupa. Pri svojim pohodima biskupi vode zapisnike, kanonske vizitacije. Uz mnoštvo podataka o crkvenim interijerima, liturgijskom posuđu, prihodima i osobama župnika, vizitacije su izvori koji pružaju sliku i o inače nevidljivim „malim“ ljudima, župljanima, ponajprije onim nediscipliniranima i...
Šipračićev ljetopis - sadržaj i povijesno kritička analiza
Šipračićev ljetopis - sadržaj i povijesno kritička analiza
Antun Kovčalija
Rad raščlanjuje ljetopis fra Andrije Šipračića koji je pisan uoči provincijskog kapitula tijekom jeseni 1684. u samostanu sv. Katarine Aleksandrijske u Kreševu. Danas se čuva u samostanu sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjeski, samostanu kojem je pripadao i sam fra Andrija. Šipračićev ljetopis se nastoji sagledati kroz prizmu historiografske i književne raznorodnosti. U prvom dijelu ljetopisa autor je ukratko iznio događaje vezne za stariju prošlost Bosne. Rad se posebno...
Žene Augustova kruga
Žene Augustova kruga
Mario Makek
Mnogi izvori i literatura drže da su žene Augustova kruga imale diskretni utjecaj u svojim sferama. Rad će pokušati utvrditi stupanj autonomije i utjecaja koji su žene Augustovog kruga imale, te ispitati faktore koji su mogli pridonijeti njihovom društveno-političkom utjecaju. U pokušaju utvrđivanja opsega i prirode utjecaja žena Augustova kruga, kritički se ispituje i koristi antičkim izvorima (književnim, umjetničkim, preciznije prikazima na kipovima te kovanicama), te...
Žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua
Žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua
Anamarija Vitovski
Tema rada jesu žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua. Na temelju spomenutih oporuka žena izučava se privatni i javni život žena, sudionici oporuka, oporučni legati i njihovi primatelji. Cilj rada je otkriti obiteljski i javni život žena, putem sačuvanih oporučnih zapisa, njihovu duhovnost, emocije, društvene i ekonomske mogućnosti, kao i trag koji su ostavili u kasnosrednjovjekovnom...
Žensko pravo nasljeđivanja u Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća
Žensko pravo nasljeđivanja u Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća
Valentina Anaković
Tema rada obuhvaća pravni poloţaj ţene u gradu Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća. Proučavanjem biljeţničkih spisa zadarskih biljeţnika iz tri različite perspektive, ţene kao kćeri, supruge i udovice saznajemo što su posjedovale, kako su upravljale i raspolagale naslijeđenom imovinom, je li udio u nasljedstvu jednak za kćer i sina, jesu li pokretnine ili nekretnine zauzimale veći udio u nasljedstvu, te kakav je pravni status ţene u pravnom počelu, a kakav u stvarnoj praksi....
Židovske utvrde u kontekstu Prvog židovskog ustanka
Židovske utvrde u kontekstu Prvog židovskog ustanka
Matea Milićević
U drugoj polovici 1. stoljeća, u provinciji Judeji izbio je ustanak kao rezultat nezadovoljstva rimskom vladavinom. Taj ustanak, poznat pod nazivom Prvi židovski ustanak, dokumentirao je Josip Flavije u svom djelu „Židovski rat“, no kako je ono nastalo u vrijeme kada je Josip Flavije bio pod zaštitom rimskih careva, točnije Vespazijana, Domicijana i Tita, postavlja se pitanje koliko takvi izvještaji, nastali u takvim okolnostima, mogu biti precizni i točni. U tom će smislu od...
Život nakon zatvora: povratak u društvo
Život nakon zatvora: povratak u društvo
Andrea Pripuz
Tranzicija osuđenika iz zatvora u društvo je često stresna te rezultira raznim promjenama u rutinama uspostavljenim unutar zatvora, suočavanjem s neriješenim problemima, kao i novim izazovima i situacijama koje zahtijevaju značajnu prilagodbu. Značajnu ulogu u tranziciji iz zatvora u društvo igra priprema za otpust kao i postpenalni prihvat. S obzirom na to kako je tema postpenalnog prihvata i reintegracije osuđenika u Hrvatskoj nedovoljno istražena, a tematika kompleksna,...
Život stanovnika Zrina 1938. - 1946.
Život stanovnika Zrina 1938. - 1946.
Monika Petanjak
Na temelju provedenih intervjua, prikupljenih svjedočanstava i dostupnih povijesnih dokumenata autorica prikazuje svakodnevni život stanovnika Zrina u vremenskom razdoblju od 1938. do 1946. godine. Provedenom analizom dokumenata, prikazan je tijek događanja u navedenom razdoblju s tadašnjom političkom slikom stanja koja se odražava na mjesto Zrin koje je uništeno i spaljeno 1943., a stanovnici protjerani. U radu je vidljiva podudarnost između dokumenata i provedenih intervjua...
Životni stilovi i potrošački izbor prehrambenih namirnica u urbanom kontekstu
Životni stilovi i potrošački izbor prehrambenih namirnica u urbanom kontekstu
Anja Buneta
Ovaj diplomski rad odnosi se na kvalitativnom metodologijom prikupljene podatke koji se tiču (ne)povjerenja potrošača prema velikim korporacijama u kontekstu prehrambenih proizvoda te na analizu razloga odabira alternativa. Na temelju postojeće literature o razvoju potrošačkog društva, ekonomije identiteta, moderniteta, mjesta potrošnje, antikorporativizma i potrošačke svjesnosti u kontekstu prehrane, konstruiran je i definiran interpretativni teorijski okvir rada. Oslanjajući se...
Župne spomenice Garčinskog dekanata - izvori za društvenu i mikropovijest dugog 19. stoljeća
Župne spomenice Garčinskog dekanata - izvori za društvenu i mikropovijest dugog 19. stoljeća
Matija Vinković
Župne spomenice izuzetan su izvor za proučavanje društvenih i mikrohistorijskih fenomena u Slavoniji tijekom „dugog 19. stoljeća“. U ovome radu kao primarni izvor korištene su spomenice Garčinskog dekanata, odnosno spomenice župa Garčin, Trnjani, Oprisavci, Svilaj i Klakar. Analizom primarnih izvora i relevantne literature dana je slika društvene svakodnevice u selima istočnog Brodskog Posavlja s naglaskom na strukture svakodnevice svećenstva i seljačkog stanovništva....

Paginacija