Paginacija

Etičke dileme i stavovi studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o estetskim zahvatima na tijelu: presječno istraživanje
Etičke dileme i stavovi studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o estetskim zahvatima na tijelu: presječno istraživanje
Ana Pilj
Uvod: Estetska kirurgija dio je plastične kirurgije i uključuje estetsku kirurgiju lica i tijela kao i nekirurške postupke(dermalni fileri,botoks)koji poboljšavaju i preoblikuju strukture tijela. Estetskom kirurgijom obuhvaćen je širok spektar postupaka i intervencija, od onih "sitnih" zahvata(kirurška korekcija ožiljaka, kirurško uklanjanje tetovaža...)do velikih operacija(abdominoplastika,labioplastika...). Takvim zahvatima dolazi do promjene odnosno korekcije dijelova tijela...
Etičnost medijskog diskursa prema sportašima s invaliditetom
Etičnost medijskog diskursa prema sportašima s invaliditetom
Antonela Jakopčević
Otkad postoji parasport, sportaši s invaliditetom suočavaju se s nedovoljnom medijskom zastupljenošću. Iako se zainteresiranost medija za izvještavanje o parasportu posljednjih godina povećava te svjedočimo jednom pozitivnom trendu, još uvijek nije ostvarena, odnosno dostignuta željena razina medijske pažnje prema parasportu i parasportašima. Usprkos činjenici da 15 % svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta, mediji i dalje ne uviđaju važnost i značaj izvještavanja o...
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Marko Raič
Rad „Europska Ekonomska i monetarna unija – proces ekonomske izgradnje Europske unije“ tematizira ekonomske aspekte europske integracije počevši od stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik 1951., preko formiranja Europske ekonomske zajednice 1957., pa do njene transformacije u suvremenu Europsku uniju 1992. odnosno do uvođenja eura kao njene službene valute 2002. godine. U radu autor nastoji prikazati proces europske ekonomske integracije kao konstelaciju niza faktora poput:...
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Marin Dražić
Rad se bavi problematikom okultnih znanja na europskom srednjovjekovnom dvoru te odnosom vladara prema tim „rubnim znanostima“ koje su se tamo promovirale. Polazi se od činjenice da je srednjovjekovni pogled na takva znanja dijametralno suprotan današnjem, te da su često svrstavana u racionalni spektar. Pri tom se u radu bolje obrađuju pojmovi astrologije i alkemije, često smještenih unutar pojma magije, koji je također definiran u radu. Svi pojmovi su promatrani u okviru...
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Zrinka Rajković
Shizofrenija označava skupinu poremećaja kod kojih su prisutni određeni simptomi. Simptomi variraju među oboljelima i mogu biti pozitivni ili negativni, te utječu na bolesnikovo razmišljanje, osjećanje, ponašanje, percepciju realnosti i socijalno funkcioniranje. Eysenckov upitnik ličnosti korišten u ovom istraživanju je instrument koji mjeri tri dimenzije ličnosti: ekstraverziju, neuroticizam i psihoticizam. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postojanje razlike u...
Ezoterična i okultna društva i njihova uloga u stvaranju nacional - socijalističke ideologije
Ezoterična i okultna društva i njihova uloga u stvaranju nacional - socijalističke ideologije
Domagoj Leder
U diplomskom radu prikazuju se i obrađuju okultna i ezoterična društva te pojedinci koji su djelovali na području Austrije i Njemačke u drugoj polovici 19. stoljeća te u ranom 20. stoljeću. Buđenje nacionalizma u njemačkim i austrijskim građanskim krugovima nezadovoljnim realizacijom ujedinjenja Njemačke kojim je Austrija ostala izvan Drugog Reicha došlo je do pojave agresivnog pangermanizma i völkisch pokreta. Najistaknutije osobe koje su širile ideju o superiornosti arijevske...
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Katarina Sirovina
Tema ovog diplomskog rada je fenomen NLO zajednica: razvitak, uvjerenja i društvene implikacije. Ideja o postojanju inteligentnog života izvan planeta Zemlje, svjedočenja o neidentificiranim letećim objektima i susretu s bićima s drugih planeta čine dio popularne kulture od kraja 1940-ih godina. Brojni filmovi, serije, emisije, knjige, pjesme obrađuju ovu tematiku te je zamjetan porast organizacija ljudi koji sudjeluju u raspravama i istraživanjima ovog fenomena. Neke od tih...
Fenomen dugotrajnih gradonačelnika u Hrvatskoj
Fenomen dugotrajnih gradonačelnika u Hrvatskoj
Marina Jurjević
Lokalnim izborima nerijetko se pridaje manji značaj u odnosu na nacionalne izbore. Prilog tomu govori i relativno niska izlaznost birača i općenita nezainteresiranost za lokalna politička pitanja. Analizirajući lokalne izbore u Hrvatskoj te osvrćući se posebno na zadnja dva ciklusa lokalnih izbora, s naglaskom na gradonačelnička mjesta, može se vidjeti da se u hrvatskoj lokalnoj politici pojavljuje određeni trend, odnosno fenomen dugotrajnih gradonačelnika. U Hrvatskoj nailazimo...
Fenomen medijskog eskapizma među zagrebačkim studentima - istraživanje motivacija, praksi i posljedica korištenja virtualnih svjetova
Fenomen medijskog eskapizma među zagrebačkim studentima - istraživanje motivacija, praksi i posljedica korištenja virtualnih svjetova
Borna Ščuric
Videoigre su se utemeljile kao gigant zabavljačke industrije. Iz godine u godinu zabavljačka industrija postavlja nove rekorde u uključenosti publike i ispunjavanju odnosno nadmašivanju financijskih ciljeva. Unatoč toj popularnosti i financijskim uspjesima, šira javnost i profesionalna akademska zajednica imaju negativne predrasude prema videoigrama, gamerima i igranju. Posljedica toga je otežavanje istraživanja o videoigrama te banaliziranje legitimnih pozitivnih i negativnih ishoda...
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Martina Čoko
Ovaj rad istražuje kategorije prostora u Hrvatskoj kroz koncepte mjesta i nemjesta u osobnim iskustvima, doživljajima i stavovima pojedinaca. Teorijsku okosnicu rada čine makropristupi o suvremenom prostoru iz rada Augea, Relpha i Ritzera. U empirijskom dijelu je korištena kvalitativna metodologija, preciznije metoda fokus grupe provedena tijekom svibnja 2020. godine u Karlovcu. Dobrovoljni sudionici su izabrani sukladno tehnici snježne grude prema kriteriju dugogodišnjeg kuglačkoga...
Fizičke i psihološke posljedice kirurškog liječenja raka dojke
Fizičke i psihološke posljedice kirurškog liječenja raka dojke
Petra Vihljancev
Uvod: Rak dojke neupitno narušava kvalitetu života oboljelih, dok se uz kirurško liječenje javlja niz fizičkih i psiholoških poteškoća. Neophodno je prepoznati navedene poteškoće te individualiziranim pristupom u planiranju intervencija, raditi na njihovom ublažavanju ili uklanjanju. Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi koje se posljedice češće javljaju nakon kirurškog liječenja raka dojke, fizičke ili psihološke te učestalost prijavljivanja psiholoških poteškoća s...
Glazba kao filmsko izražajno sredstvo. Glazbeni kontrapunkt u filmografiji Quentina Tarantina.
Glazba kao filmsko izražajno sredstvo. Glazbeni kontrapunkt u filmografiji Quentina Tarantina.
Ana Hren
Glazba je jedno od filmskih izražajnih sredstava čija je funkcija doprinijeti dubljem doživljavanju filma koji od početka svojeg razvoja teži vizualno-auditivnom jedinstvu. Situacije u kojima film i glazba ne djeluju jedinstveno već stoje u svojevrsnoj suprotnosti, nazivaju se glazbenim kontrapunktom. Quentin Tarantino u svojoj postmodernističkoj filmografiji glazbeni kontrapunkt koristi kao autorski potpis, a kroz kojeg na jedinstven način prikazuje nasilje na poetičan i privlačan...

Paginacija