master's thesis
Kvaliteta života starijih osoba na području grada Hvara

Ivana Bratanić (2018)
Catholic University of Croatia
Department of Nursing