master's thesis
Tanatofobija i opiofobija - razlike u stavovima medicinskih sestara u hospiciju i medicinskih sestara na odjelima akutne skrbi

Tena Malčić (2017)
Catholic University of Croatia
Department of Nursing