diplomski rad
Tanatofobija i opiofobija - razlike u stavovima medicinskih sestara u hospiciju i medicinskih sestara na odjelima akutne skrbi

Tena Malčić (2017)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Odjel za sestrinstvo