Pages

Damnatio memoriae: istarska sjećanja u kontekstu mračnog turizma
Damnatio memoriae: istarska sjećanja u kontekstu mračnog turizma
Metod Šuligoj
Doktorska disertacija prikazuje povezanost traumatičnih događaja 20. stoljeća sa suvremenom istarskom društvenom stvarnošću te tako dodaje novu dimenziju (historijskoj) sociologiji. Teorija mračnog turizma i proučavanja sjećanja pružaju dovoljno snažan okvir za povijesnu kontekstualizaciju i odgovarajuće istraživanje, kao i za identifikaciju i striktnu empirijsku provjeru suvremene prakse u prekograničnom i multietničkom području Istre. U tom kontekstu, glavne svrhe...
Digitalno zdravstvo u Hrvatskoj: očekivanja, izazovi i implementacija
Digitalno zdravstvo u Hrvatskoj: očekivanja, izazovi i implementacija
Anamaria Malešević
Današnje društvo obilježeno je naprednim tehnologijama i inovacijama, a društvene prakse izložene su digitalnim promjenama. Digitalno društvo okarakterizirano je neophodnim korištenjem tehnologija u svim aspektima života, a implementacija tehnologije u zdravstvo opisuje se u literaturi kao digitalno zdravstvo. Ovaj pojam uključuje cjelovitost brige o zdravlju, djelatnosti zaštite zdravlja i pružanja skrbi, kao i sprječavanje bolesti i sustavne promjene. Digitalno zdravstvo krovni...
Duhovnost i zadovoljstvo životom bolesnika s kroničnim bolestima
Duhovnost i zadovoljstvo životom bolesnika s kroničnim bolestima
Brankica Rimac
U posljednjim dekadama 20-og stoljeća vidljiv je sve veći interes za boljim poznavanjem duhovnosti, prisutnosti duhovnosti u čovjeku, kao i za pozitivan utjecaj duhovnosti na život čovjeka opterećenog bolestima i pogođenog raznim teškim izazovima u životu. Smatra se da duhovnost ima značajnu ulogu u životu čovjeka općenito pa samim time utječe i na zadovoljstvo životom bez obzira u kakvim se teškim i zahtjevnim prilikama ljudi nalazili. Na tom tragu je i ovo istraživanje o...
Gospodarske prilike Karlovca i okolice u vrijeme uvođenja socijalističkog sustava (1945.-1950.)
Gospodarske prilike Karlovca i okolice u vrijeme uvođenja socijalističkog sustava (1945.-1950.)
Nikola Perković
Tijekom svoje povijesti Karlovac je bio poznat kao trgovački grad. Važan geostrateški položaj učinio ga je prometnim središtem za razmjenu roba i usluga. Autor u disertaciji, na temelju neobjavljenog arhivskog gradiva, tiska i relevantne literature, objašnjava gospodarske procese u Karlovcu od 1945. do 1950. godine. Gospodarske prilike u Karlovcu, uglavnom su bile uvjetovane političkim odlukama vladajuće Komunističke partije Jugoslavije. Njezina se vlast temeljila na nadzoru nad...
Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu 1618.-1648.
Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu 1618.-1648.
Filip Hren
Prva polovica 17. stoljeća je obilježena Tridesetogodišnjim ratom (1618.-1648.) koji je, premda najvećim dijelom vođen na prostoru Svetog Rimskog Carstva, zahvatio brojne zemlje europskog kontinenta. Rat se pokazao kao jedna od prekretnica europske povijesti, a središnja je uloga pripala carsko-kraljevsko dinastiji Habsburg. Dubok trag u ratu su ostavili hrvatski vojnici boreći se uglavnom pod zastavama Habsburgovaca te njihovih saveznika. Oni su svojom pojavom i načinom...
Integralno jugoslavenstvo i Slovenci u razdoblju 1905. - 1949.
Integralno jugoslavenstvo i Slovenci u razdoblju 1905. - 1949.
Igor Ivašković
Slovenski su politički koncepti u okviru jugoslavenske ideologije nastajali pod utjecajem perifernog geografskog položaja Slovenaca u odnosu na druge južnoslavenske narode. Integracija najšireg mogućeg slovenskog etničkog prostora u jugoslavensku formaciju, bilo unutar ili izvan Habsburške Monarhije, bila je temeljni politički cilj Slovenaca na prijelomu 20. stoljeća. Nakon analize razdoblja od 1905. do 1949. možemo se složiti s tvrdnjom da je jugoslavenstvo često bilo...
Plemstvo kasnosrednjovjekovnog Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta
Plemstvo kasnosrednjovjekovnog Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta
Ante Bećir
Autor raščlanjuje kasnosrednjovjekovno trogirsko plemstvo u razdoblju između 1280. i 1420. godine kroz prizmu djelovanja političkih frakcija. Na tragu antropološke i komparativno-povijesne literature, u radu se identificiraju političke frakcije sastavljene od plemića, pučana i drugih aktera trogirskoga društvenoga i političkoga života u razmatranom razdoblju, a koje su se nadmetale oko stjecanja političke moći u okvirima onovremene trogirske političke zajednice. Političko...
Politička biografija Savke Dabčević Kučar
Politička biografija Savke Dabčević Kučar
Marijana Kardum
Planirani doktorski rad istražit će intelektualno i političko djelovanje jedne od ključnih političarki Hrvatske i Jugoslavije u razdoblju komunističke vlasti, Savke Dabčević Kučar (1923–2009). Kontekstualni okvir disertacije čini namjera izučavanja mogućnosti reforme komunističkoga modela vlasti i društvenoga uređenja, dakle njegova političkoga, društvenoga i kulturno-identitetskoga projekta na primjeru intelektualnoga doprinosa Dabčević Kučar pokušajima njegove...
Postmoderna paradigma grada i transformativni potencijali tradicionalnih urbanih institucija – primjer zagrebačkih tržnica
Postmoderna paradigma grada i transformativni potencijali tradicionalnih urbanih institucija – primjer zagrebačkih tržnica
Nika Đuho
Gradovi 21. stoljeća mijenjaju se pod snažnim utjecajem rapidne urbanizacije, globalizacije te razvoja informacijsko – komunikacijske tehnologije. Posljedice njihova utjecaja su i nastojanja da se gradovi razvijaju na temeljnim principima održivosti, koji postaju dominantan diskurs postmodernog društva. Unutarnja logika razvoja pokazuje da ne postoji jedan univerzalan način razvoja gradova već da se oni razvijaju sukladno socio-kulturnim te prostorno-vremenskim specifičnostima. Taj...
Služba državne sigurnosti komunističke Hrvatske i nadzor stranaca 1980.-1990.
Služba državne sigurnosti komunističke Hrvatske i nadzor stranaca 1980.-1990.
Damir Stručić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske dokumentacije i recentne znanstvene literature analizira nadzor stranih državljana koji je provodila Služba državne sigurnosti Centar Split u razdoblju od 1980., odnosno nakon smrti Josipa Broza Tita, do 1990. i početka raspada komunističke Jugoslavije. Decentralizacijom Službe državne bezbednosti nakon Brijunskog plenuma stvorene su republičke i pokrajinske službe. Na teritoriju komunističke Hrvatske za poslove zaštite postojećeg...
Susjedstvo između virtualnosti i realnosti: utjecaj korištenja društvenih mreža na razinu uključenosti u lokalnu zajednicu na primjeru dviju zagrebačkih četvrti
Susjedstvo između virtualnosti i realnosti: utjecaj korištenja društvenih mreža na razinu uključenosti u lokalnu zajednicu na primjeru dviju zagrebačkih četvrti
Matea Milak
Život u 21. stoljeću najbolje bi se mogao opisati pojmom neprekidne transformacije koja zahvaća sve aspekte ljudskog djelovanja. Prema Giddensu (2003:10) globalizacija, kao revolucionarni proces u ljudskoj povijesti započela je kasnih 1960-ih godina s razvojem informacijsko komunikacijskih tehnologija koje su utjecale na njene političke, tehnološke, kulturne i ekonomske dimenzije. Navedene promjene reflektirale su se i na sami koncept susjedstva koji unatoč promjenama koje je stvorila...
Suvremeni identitet sjevernoameričkih Hrvata na primjeru Kalifornije
Suvremeni identitet sjevernoameričkih Hrvata na primjeru Kalifornije
Matea Škomrlj
Identitet je društveni konstrukt koji poznaje različite vrste, forme i pojavnosti te kao takav zahtijeva interdisciplinaran konceptualni i metodološki pristup. U odnosu na iseljeničko iskustvo i ciljanu skupinu sjevernoameričkih Hrvata u Kaliforniji, najviše se ističe etnički identitet jer je etnička pripadnost najvažniji oblik društvene diferencijacije u američkom društvu te je iseljeničko iskustvo dominantno obilježje američke populacije. U teorijskom se dijelu identitet,...

Pages