diplomski rad
Utjecaj edukacije o prehrani na nutritivni status bolesnika s karcinomom glave i vrata tijekom radioterapije

Matea Živčić (2018)
Hrvatsko katoličko sveučilište
Odjel za sestrinstvo