Paginacija

Gusić, Kristina Minea
Usporedba broja prijavljenih slučajeva zaraznih bolesti kod djece u Republici Hrvatskoj prije i tijekom pandemije Covid-19
Matić, Ružica
Usporedba depresivnosti, anksioznosti i stresa između studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: presječno istraživanje
Klarić, Tea
Usporedba epidemioloških odlika tumora donjih dišnjih puteva u Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2018.: retrospektivno istraživanje
Kuharić, Dora
Usporedba funkcionalne sposobnosti i samoprocjene tjelesne sposobnosti osoba starije životne dobi
Sambolek, Stella
Usporedba izraženosti simptoma stresa povezanih sa pandemijom COVID-19 između opće populacije mladih i onih u posttretmanu
Križanac, Ivana
Usporedba izvedbe na 5-KOG testu na kliničkim skupinama shizofrenije, alkoholizma i depresije
Uroić, Maja
Usporedba kvalitete života mastektomiranih žena s obzirom na dob
Šaldić, Nevena
Usporedba metoda liječenja primarnog spontanog pneumotoraksa u brzini reekspanzije pluća negativnim tlakom i Heimlichovom valvulom
Potesak, Ivana
Usporedba metode liječenja poslijeoperacijskog bola kod laparotomiranih bolesnika ranskim kateterom i kontinuiranom multimodalnom analgezijom
Bivol, Ivana
Usporedba potrošačkih praksi u socijalizmu i kapitalizmu: primjer hrvatskog društva
Kaurić, Iva
Usporedba procijepljenosti djece, po obaveznom programu, Velike Gorice i Hrvatske u razdoblju između 2012. i 2017. godine
Bekić, Martina
Usporedba psihosocijalnih obilježja djece i mladih konzumenata droga i alkohola u odnosu na ovisnost roditelja

Paginacija