Paginacija

Utjecaj lokalnih anestetika na kardiovaskularne promjene tijekom opće anestezije: retrospektivno istraživanje
Utjecaj lokalnih anestetika na kardiovaskularne promjene tijekom opće anestezije: retrospektivno istraživanje
Marin Škrtić
Uvod : Lokalna infiltracijska anestezija je postupak isključivanja osjeta boli u ograničenom dijelu tijela tijekom operacijskog zahvata neuspavanih pacijenata i onih pacijenata koji su u općoj anesteziji. Tijekom operativnog zahvata vrlo je važno pratiti vitalne znakove. Lokalni anestetici u kombinaciji sa vazokonstriktorom mogu utjecati na hemodinamsku stabilnost pacijenta i utjecati na otpust pacijenta iz bolnice. Cilj: Usporedba kardiovaskularnih promjena poslije aplikacije...
Utjecaj mučnine i povraćanja na otpust pacijenata u dnevnoj kirurgiji
Utjecaj mučnine i povraćanja na otpust pacijenata u dnevnoj kirurgiji
Ana Paula Pavlov
Uvod: Postlijeoperacijska mučnina i povraćanje su komplikacije koje se javljaju u dnevnoj kirurgiji. Važno je koristiti anesteziju koja će smanjiti učestalost povraćanja te mjere prevencije i terapijske postupke. Ukoliko se koristi antiemetska zaštita učestalost iznosi 30%. Usporkos modernizaciji, ova nuspojava je i dalje vrlo česta. Prilikom zahvata nosa i g važno je odabrati anesteziju pogodnu za pacijenticu, te smanjiti rizike na najmanje moguće. Cilj: Cilj je istražiti...
Utjecaj nekorištenja medija na produktivnost, stres, emocije i vitalnost
Utjecaj nekorištenja medija na produktivnost, stres, emocije i vitalnost
Lara Fiolić
Provedeno je 13-dnevno longitudinalno istraživanje koje se sastojalo od 3 faze: 3 dana normalnog korištenja medija, 7 dana bez korištenja medija (medijski detoks bez društvenih medija, televizijskih programa, pisanih medija i radija) te ponovno normalno korištenje medija. Sudionici su ispunjavali upitnike o navikama korištenja medija, kratkotrajnim stresnim stanjima, emocijama, subjektivnoj vitalnosti i prokrastinaciji, a tijekom medijskog detoksa ispunjavali su i istraživačke...
Utjecaj novog Zakona o zaštiti osoba s društvenim smetnjama na učestalost prisilne hospitalizacije u NPB "Dr. Ivan Barbot" Popovača
Utjecaj novog Zakona o zaštiti osoba s društvenim smetnjama na učestalost prisilne hospitalizacije u NPB "Dr. Ivan Barbot" Popovača
Ivana Malekinušić
Uvod: Zaštita osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (ZZODS). U radu je opisano kada je zakonski dopušteno primijeniti prisilnu hospitalizaciju i na koje se načine ona primjenjuje u praksi. Cilj: Ovo istraţivanje ima za cilj analizirati utjecaj novog ZZODS-a na učestalost prisilne hospitalizacije u NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. Metode: Istraţivanje je provedeno u NPB „Dr. Ivan Barbot“ te obuhvaća dva...
Utjecaj perioperacijske tjeskobe i stresa na tijek i ishod liječenja u bolesnika operiranih na odjelu abdominalne kirurgije KBC "Sestre milosrdnice"
Utjecaj perioperacijske tjeskobe i stresa na tijek i ishod liječenja u bolesnika operiranih na odjelu abdominalne kirurgije KBC "Sestre milosrdnice"
Diana Ćorluka
Tjeskoba se definira kao osjećaj straha, napetosti i nervoze, a rezultat je reakcije na fizičku ili psihološku prijetnju. Ta emocija se vrlo često razvija kod bolesnika koji se moraju podvrgnuti operacijskom zahvatu. Uzrokuje ju nekoliko faktora poput vrste operativnog zahvata, anestezija, dob, spol, socioekonomski status i fizičko stanje bolesnika. Ima negativan utjecaj na ishod operativnog zahvata jer može uzrokovati krvarenje, mučninu, povraćanje, infekciju, a najčešće bol. U...
Utjecaj pothranjenosti na pojavu boliničkih infekcija kod dječjih onkoloških bolesnika
Utjecaj pothranjenosti na pojavu boliničkih infekcija kod dječjih onkoloških bolesnika
Martina Slukan
Nutritivni status važan je čimbenik u liječenju djeteta s malignom bolešću. Predstavlja ukupnost uspješnog terapijskog procesa u cilju smanjenja tumorske bolesti, primjene adekvatnih suportivnih postupaka, a potom i izlječenja. Očuvanje primjerenog nutritivnog statusa pridonosi cjelovitom imunološkom odgovoru, a time i smanjenoj mogućnosti razvoja bolničkih infekcija. U ovom retrospektivnom istraživanju analizirani su podatci vezani uz nutritivni status pojedinog djeteta uz...
Utjecaj pozitivnog raspoloženja na divergentno i matematičko-logičko mišljenje
Utjecaj pozitivnog raspoloženja na divergentno i matematičko-logičko mišljenje
Iva Kotarac
Doživljavanje pozitivnih signalizira sigurnost, utječe na misli i proširuje raspon pažnje. Potiču pojedinca na fleksibilno i kreativno razmišljanje i rješavanje problema. Nadalje, doživljavanja pozitivnih emocija se s vremenom akumuliraju i izgrađuju dugoročne psihološke, fizičke i društvene resurse. Navedeno proširenje i izgradnja osnova su teorije Barbare Fredrickson (1998, 2004). Povezanost mišljenja i raspoloženja često je bila predmet istraživanja u psihologiji. U ovom...
Utjecaj prisutnosti specifičnih i jasnih informacija o riziku na rizično ponašanje: uloga spola
Utjecaj prisutnosti specifičnih i jasnih informacija o riziku na rizično ponašanje: uloga spola
Mate Pešut
Utjecaj komunikacije rizika na rizična ponašanja nije dobro istražen te se trenutne strategije komunikacije rizika oslanjaju na pretpostavke da ljudi interpretiraju informacije o riziku na logičan i racionalan način te mijenjaju svoje ponašanje tako da smanje rizik iako postojeća znanstvena literatura upućuje na suprotno. Nadalje, u psihologiji je još uvijek aktualna debata između nasljednih i odgojnih utjecaja pri objašnjenju uloge spolnih razlika u rizičnom ponašanju. U ovom...
Utjecaj psorijaze na kvalitetu života djece i adolescenata
Utjecaj psorijaze na kvalitetu života djece i adolescenata
Ana Vukelić
Uvod: Psorijaza je kronično recidivirajuća upalna bolest kože karakterizirana eritematoznim plakovima prekrivenim srebrnkasto-bijelim ljuskama te započinje u djetinjstvu u gotovo trećini slučajeva. Stope prevalencije psorijaze u djetinjstvu i adolescenciji iznose od 0,2% do 5%. Djeca oboljela od psorijaze imaju veću prevalenciju komorbiditeta, uključujući dijabetes melitus, hipertenziju, hiperlipidemiju, psorijatični artritis, Chronovu bolest, pretilost te psihijatrijske...
Utjecaj psorijaze na kvalitetu života osoba generativne dobi
Utjecaj psorijaze na kvalitetu života osoba generativne dobi
Petra Rajčević
Psorijaza je najčešća kronična bolest kože od koje boluje 2 do 3% svjetske populacije. Cilj istraživanja bio je utvrditi utječe li zaista psorijaza na kvalitetu života oboljelih, i ako da, u kojoj mjeri. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom na uzorku od 119 oboljelih pacijenata ispitanih u 2018. godini. Ispitivan je sociodemografski status, tip psorijaze, životne navike oboljelih i mogući uzroci bolesti, lijekovi koje oboljeli ispitanici koriste te utjecaj psorijaze na...
Utjecaj rane procjene orofaringealne disfagije na učestalost aspiracijske pneumonije u bolesnika oboljelih od ishemijskog cerebrovaskularnog inzulta
Utjecaj rane procjene orofaringealne disfagije na učestalost aspiracijske pneumonije u bolesnika oboljelih od ishemijskog cerebrovaskularnog inzulta
Maja Pavković
SAŽETAK CILJ: Disfagija je poremećaj gutanja. Orofaringealna disfagija (OD) je otežani prolazak hrane iz oforarinksa u jednjak. Najčešće se pojavljuje u bolesnika s neurološkim poremećajima ili mišićnim bolestima koje pogađaju skeletno mišićje. Oboljeli s OD imaju veći rizik od razvoja aspiracijske pneumonije (AP), stoga je pravodobna dijagnoza OD od velike važnosti za prevenciju AP. MATERIJALI I METODE: Na uzorku od 211 sudionika oboljelih od ishemijskog...
Utjecaj ratnih zbivanja na strukturu morbiditeta i komorbiditeta kod veterana Domovinskog rata
Utjecaj ratnih zbivanja na strukturu morbiditeta i komorbiditeta kod veterana Domovinskog rata
Sven Mujkić
Rat sa sobom donosi prisilno iseljavanje iz vlastitog doma ili njegovo razaranje, gubitak voljenih osoba, oboljenja, ranjavanja i mnoge druge strahote što neizbježno dovodi do raznih posljedica koje sežu do današnjih dana. Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su ratovali na prvoj crti bojišnice bili su ugroženi temelji socijalne i fizičke egzistencije što je dovelo i dovodi do ozbiljnih posljedica. Učestala je pojava kompleksnog PTSP-a te istovremene prisutnosti dviju ili...

Paginacija