Pages

Učestalost emocionalnih stanja medicinskih sestara i tehničara
Učestalost emocionalnih stanja medicinskih sestara i tehničara
Lidija Vincelj
Uvod: Medicinske sestre i tehničari imaju važnu ulogu u zdravstvenom sustavu. Mentalno zdravlje medicinskih sestara i tehničara od iznimne je važnosti jer značajno utječe na njihovo osobno i profesionalno djelovanje, a samim time i na kvalitetu pružene skrbi pacijentima. Zahtjevna priroda zanimanja izlaže ih većem riziku razvoja negativnih emocionalnih stanja poput depresije, anksioznosti i stresa. Učestalost problema povezanih s mentalnim zdravljem kod zdravstvenih djelatnika...
Učestalost i izraženost simptoma hipotireoze tijekom ustezanja terapije levotiroksinom nakon totalne tireoidektomije
Učestalost i izraženost simptoma hipotireoze tijekom ustezanja terapije levotiroksinom nakon totalne tireoidektomije
Maja Vidović
CILJ : Nakon odstranjenja štitnjače zbog karcinoma, bolesnici su 4 tjedna u hipotireozi bez nadomjesne hormonske terapije. Cilj rada bio je utvrditi imaju li stariji bolesnici i oni s vrlo visokim vrijednostima TSH izraženije simptome hipotireoze i teže ih podnose od mlađih i onih s manje povišenim TSH. MATERIJAL I METODE: Prospektivno istraživanje je provedeno od 1. prosinca 2018. do 30. lipnja 2019. na 140 ispitanika u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre...
Učestalost i raspodjela anorektalnih malformacija u razdoblju od 2009. do 2019. godine
Učestalost i raspodjela anorektalnih malformacija u razdoblju od 2009. do 2019. godine
Julijana Horvatić
Anorektalne malformacije su prirođene anomalije završnog dijela probavnog sustava kod oba spola. Predstavljaju širok spektar anomalija, koje se manifestiraju anomalijama distalnog anusa i rektuma, kao i urinarnog i genitalnog trakta. Pojavljuju približno kod 1 od 5000 živorođene djece, a ubrajamo ih u najčešće prirođene malformacije probavnog sustava. Krickenbeck klasifikacija je zlatni standard za klasifikaciju anorektalnih malformacija. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati...
Učestalost i značajke kongresnih promisornih sažetaka prihvaćenih na Cochraneovim Kolokvijima od 1994. - 2020. godine
Učestalost i značajke kongresnih promisornih sažetaka prihvaćenih na Cochraneovim Kolokvijima od 1994. - 2020. godine
Darko Novak
Uvod: Svrha kongresnog sažetka je ukratko u pisanom obliku sažeti znanstvenu temu koja će se predstaviti na kongresu. Kongresni sažeci objavljuju se u knjigama sažetaka. Ponekad kongresni sažetak koji opisuje istraživanje sadrži samo plan istraživanja, bez ikakvih rezultata, uz naznaku da će se rezultati predstaviti na kongresu. Takav se sažetak zove promisorni sažetak (engl. promissory abstract). Cilj: Analizirati učestalost i karakteristike promisornih kongresnih sažetaka, s...
Učestalost kontrolnih pregleda i kliničkih postupaka u onkoloških pacijentica prije i tijekom pandemije koronavirusa (COVID-19) u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-Zagreb: dvogodišnje retrospektivno istraživanje
Učestalost kontrolnih pregleda i kliničkih postupaka u onkoloških pacijentica prije i tijekom pandemije koronavirusa (COVID-19) u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-Zagreb: dvogodišnje retrospektivno istraživanje
Tea Starčević
Uvod: Krajem 2019. godine u Kini je izbila epidemija uzrokovana koronavirusom SARS-CoV-2. Određeni je broj onkoloških pacijentica tijekom pandemije zanemario redovitu onkološku obradu, u početku zbog karantene, a kasnije zbog nesnalaženja pri primjeni on-line medicine. Većina onkoloških pacijentica zahtijeva trajnu skrb i provođenje dijagnostičko/terapijskih zahvata. Pandemija koronavirusa (Covid-19) dovela je do brojnih otkazivanja kontrolnih pregleda i odgađanja kirurških...
Učestalost perioperacijskog gubitka mišićne mase ortopedsko traumatoloških bolesnika u Klinici za traumatologiju
Učestalost perioperacijskog gubitka mišićne mase ortopedsko traumatoloških bolesnika u Klinici za traumatologiju
Margareta Bajsić Beljak
Ishod kirurškog liječenja koreliran je nutritivnim statusom bolesnika, kako u situacijama prekomjerne težine, tako i u situacijama malnutricije uz gubitak mišićne mase. Čak i kod bolesnika koji su dobro uhranjeni, neodgovarajuća nutritivna potpora u prijeoperacijskom vremenu ugrožava kirurške postupke. Stanje uhranjenosti možemo utvrditi povezivanjem informacijama koje smo prikupili različitim metodama, a ono je definirano nizom međusobno povezanih čimbenika. Zbog neaktivnosti,...
Učestalost prikaza bioetičkih tema u hrvatskim dnevnim i tjednim tiskovinama
Učestalost prikaza bioetičkih tema u hrvatskim dnevnim i tjednim tiskovinama
Hana Kilijan
Bioetika, čiji je neprestani razvoj velikim dijelom posljedica napretka moderne biotehnologije, interdisciplinarna je znanost koja zahvaća mnoge aspekte ljudskoga života. Kako bi se premostio jaz između bioetike kao znanstvene discipline i „običnoga“ čovjeka, koji se susreće s različitim bioetičkim problematikama, potrebni su masovni mediji koji izvještavaju o bioetičkim pitanjima s ciljem informiranja i poticanja rasprava u društvu. Možemo reći da se bioetika, kao...
Učestalost psihičkih poremećaja kod trudnica i rodilja na području grada Velike Gorice tijekom 2018. i 2019. godine
Učestalost psihičkih poremećaja kod trudnica i rodilja na području grada Velike Gorice tijekom 2018. i 2019. godine
Antonija Zeko
Uvod: Psihičko zdravlje nije samo odsustvo psihičke bolesti već je usko povezano sa tjelesnim zdravljem i socijalnim blagostanjem. Trudnoća i porod utječu na različite fizičke i psihičke promjene kod žena. Od psihičkih poremećaja kod trudnica i rodilja najčešće se spominju anksioznost i depresija. Anksioznost se opisuje kao prenatalna ili postnatalna tuga dok je za liječenje simptoma depresije potrebna pojačana skrb trudnice i rodilje. Cilj: Cilj istraživanja je prikazati...
Učestalost rehospitalizacije u pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja
Učestalost rehospitalizacije u pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja
Filip Malekinušić
Uvod: Psihotični poremećaji su poremećaji koji ponekad i unatoč farmakološkom i ambulantnom liječenje zahtijevaju bolnički tretman. U radu je opisano kakav je odnos psihotičnih poremećaja i (re)hospitalizacije. Cilj: Istraţivanje koje je provedeno imalo je za cilj utvrditi postoji li učestalost rehospitalizacije psihotičnih poremećaja kod bolesnika koji uzimaju psihoaktivne tvari. Metode: Istraţivanje je provedeno u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, 2021. godine dok su...
Učestalost smrtnog ishoda od ozljeda uzrokovanih padom u starijoj životnoj dobi od 2008. do 2017. godine u Hrvatskoj
Učestalost smrtnog ishoda od ozljeda uzrokovanih padom u starijoj životnoj dobi od 2008. do 2017. godine u Hrvatskoj
Anica Svalina
Uvod: Mnogi izazovi povezani su sa starenjem. Između ostalog, padovi među starijim osobama jedan su od glavnih uzroka morbiditeta i smrtnosti u cijelom svijetu. Cilj: Cilj istraživanja bio je procijeniti učestalosti smrtnog ishoda u Hrvatskoj kao posljedice ozljede uzrokovane padom u starijih osoba (dob ≥65 godina) u razdoblju 2008-2017. godine. Metode: Provedeno je retrospektivno kvantitativno istraživanje koje je obuhvatilo vremensko razdoblje od 2008. do 2017. godine. Prikupljani...
Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na karakteristike adolescenata i izloženost obiteljskom emocionalnom zlostavljanju
Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na karakteristike adolescenata i izloženost obiteljskom emocionalnom zlostavljanju
Lucija Bertić
Adolescencija je period najvećih promjena u odrastanju, ona donosi nove izazove u vršnjačkim odnosima te produbljuje problematiku vršnjačkog nasilja zbog čega ovo istraživanje nastoji ispitati učestalost nasilja s obzirom na spol, mjesto stanovanja, socioekonomski status adolescenata kao i njihovu izloženost obiteljskom emocionalnom zlostavljanju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 254 učenika drugih razreda srednje škole Daruvara i Zagreba. Sudionici su ispunjavali upitnik...
Učinak fondova Europske unije u sektoru poljoprivrede Republike Hrvatske
Učinak fondova Europske unije u sektoru poljoprivrede Republike Hrvatske
Valentina Presečan
Središte ovog rada su fondovi Europske unije popraćeni konceptom europeizacije, kao i utjecaj fondova na sektor poljoprivrede Republike Hrvatske. Hrvatska je 2013. godine postala ravnopravna članica Europske unije čime ujedno započinje i integracijski proces europeizacije Hrvatske. U kontekstu europeizacije posebice se ističu javne politike, konkretnije, Zajednička poljoprivredna politika Europske unije koja donosi smjernice i aktivnosti za unaprjeđenje poljoprivrede i razvoj...

Pages