Damnatio memoriae: istarska sjećanja u kontekstu mračnog turizma
Damnatio memoriae: istarska sjećanja u kontekstu mračnog turizma
Metod Šuligoj
Doktorska disertacija prikazuje povezanost traumatičnih događaja 20. stoljeća sa suvremenom istarskom društvenom stvarnošću te tako dodaje novu dimenziju (historijskoj) sociologiji. Teorija mračnog turizma i proučavanja sjećanja pružaju dovoljno snažan okvir za povijesnu kontekstualizaciju i odgovarajuće istraživanje, kao i za identifikaciju i striktnu empirijsku provjeru suvremene prakse u prekograničnom i multietničkom području Istre. U tom kontekstu, glavne svrhe...
Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu 1618.-1648.
Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu 1618.-1648.
Filip Hren
Prva polovica 17. stoljeća je obilježena Tridesetogodišnjim ratom (1618.-1648.) koji je, premda najvećim dijelom vođen na prostoru Svetog Rimskog Carstva, zahvatio brojne zemlje europskog kontinenta. Rat se pokazao kao jedna od prekretnica europske povijesti, a središnja je uloga pripala carsko-kraljevsko dinastiji Habsburg. Dubok trag u ratu su ostavili hrvatski vojnici boreći se uglavnom pod zastavama Habsburgovaca te njihovih saveznika. Oni su svojom pojavom i načinom...
Plemstvo kasnosrednjovjekovnog Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta
Plemstvo kasnosrednjovjekovnog Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta
Ante Bećir
Autor raščlanjuje kasnosrednjovjekovno trogirsko plemstvo u razdoblju između 1280. i 1420. godine kroz prizmu djelovanja političkih frakcija. Na tragu antropološke i komparativno-povijesne literature, u radu se identificiraju političke frakcije sastavljene od plemića, pučana i drugih aktera trogirskoga društvenoga i političkoga života u razmatranom razdoblju, a koje su se nadmetale oko stjecanja političke moći u okvirima onovremene trogirske političke zajednice. Političko...
Žensko lice suvremenih migracija: Akulturacijske strategije žena pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj
Žensko lice suvremenih migracija: Akulturacijske strategije žena pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj
Karla Žagi
Akulturacija je djelomično zanemaren koncept u sociološkoj misli koji je danas, više nego ikad, potrebno uključiti u istraživanja sociologije migracija, s obzirom na učestalost prisilnih, ali i dobrovoljnih migracija u svijetu. Radi se o konceptu koji predstavlja svaku promjenu u djelovanjima do koje dolazi uslijed kontakta dviju različitih kultura, odnosno ulaskom pojedinca u kulturu u kojoj nije primarno i sekundarno socijaliziran, pri čemu se mijenjaju pojedini elementi izvorne...