Paginacija

Identificiranje obrazaca i analiza vjerodostojnosti informacija o bolesti COVID-19 u vijestima na online portalima
Identificiranje obrazaca i analiza vjerodostojnosti informacija o bolesti COVID-19 u vijestima na online portalima
Karmela Hohnjec
Izbijanje pandemije bolesti COVID-19 donijelo je mnoge posljedice po fizičko i mentalno zdravlje čovjeka. Strah i neizvjesnost naveli su ljude da gotovo svakodnevno prate novosti o virusu putem različitim medija. S druge strane, način na koji su mediji prenosili informacije u vijestima pokazao se kao značajan čimbenik koji utječe na ponašanje, percepciju i emocionalno doživljavanje, bez obzira radi li se o provjerenim ili lažnim informacijama. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Tea Bilić
U ovom radu prikazat će se identitetske sastavnice stanovnika Konavala te njihovo iskustveno tumačenje o lokalnim običajima. Tradicijski običaji Općine Konavle neizostavni su u kontekstu konavoske kulture i konavoskog identiteta, a mnogi su i zaštićeni kao nematerijalno kulturno dobro. Običaji su jedna od temeljnih pojava ljudskog života u zajednici, uvijek su prisutni i imaju značajnu ulogu u ljudskom životu te su istovremeno povijesna i suvremena pojava (Povrzanović, 1987). U...
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Ideološka represija u Hrvatskoj od 1945. do 1952.: mediji, kultura, znanost i umjetnost
Ideološka represija u Hrvatskoj od 1945. do 1952.: mediji, kultura, znanost i umjetnost
Monika - Antonia Krasniqi
U ovome radu objasnit će se način na koji se provodila ideološka represija u Hrvatskoj u ranom razdoblju komunističke Jugoslavije. Istražuje se ideološko-propagandni aparat režima i njegovo djelovanje prema javnoj sferi, odnosno medijima, kulturi, znanosti i umjetnosti. U prikazu teme objasnit će se karakter komunističke vlasti, kao i alati kojima je komunistička vlast vršila ideološku represiju, prvenstveno putem Agitpropa i Narodne fronte. Analizirat će se i mogućnosti,...
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Tomislav Ritoša
U radu se autor oslanja na znanstvene radove, literaturu i izvore, te pomoću njih analizira razdoblje od 1947. do 1951., koji nam je znamenit jer se u njemu poglavito analizira petogodišnji plan privrede koji je utjecao na čitavu ekonomiju Jugoslavije. Osim na ekonomsku politiku i privredu, navedeno razdoblje obilježeno je događajima koji su utjecali na međunarodne odnose i promjene u strukturi stanovništva. Velike promjene dogodile su se i na selu, te imale velike posljedice za...
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Ivan Šaravanja
Ovaj rad, na temelju neobjavljenih arhivskih izvora, relevantne literature, onodobnog tiska i provedenih intervjua, donosi cjelokupni prikaz razvoja iločkog vinogradarstva, u drugoj polovici 20. stoljeća. Odabrano razdoblje je specifično zbog uvođenja novog društvenog i agrarnog sistema socijalističke Jugoslavije u kojemu je vinogradarstvo dobilo svoj novi razvojni okvir. Autor se u radu, osim sistematičnog prikaza razvoja vinogradarstva u odabranom razdoblju, dotiče i drugih...
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Viktorija Marinčić
Kraniocerebralne ozljede vrlo su česte u djece, razlog tome može biti u tome što djeca nemaju razvijenu procjenu opasnosti, sklona su padovima i raznim nezgodama koje mogu rezultirati ozljedom glave. S obzirom da su djeca vrlo osjetljiva populacija samo zbrinjavanje zahtjeva posebnu liječničku skrb te predstavlja izazov zdravstvenom osoblju u liječenju. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti incidenciju kraniocerebralnih ozljeda te ishod liječenja u djece koja su u razdoblju od...
Industrijalizacija i žensko tržište rada u Zagrebu na primjeru Tvornice duhana Zagreb: 1888. - 1914.
Industrijalizacija i žensko tržište rada u Zagrebu na primjeru Tvornice duhana Zagreb: 1888. - 1914.
Magdalena Capak
Industrijalizacija i prateći proces modernizacije na prostoru Banske Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća omogućuju promjene poput propitkivanja ženskog položaja u društvu, obrazovanja žena te porast ženskog sudjelovanja na tržištu rada. Temeljem kvantitativne i kvalitativne analize izvorai literatureovaj rad donosi pregled ženske zaposlenosti od druge polovice 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata. Zastupljenost žena na tržištu rada predočena je prikazom tržišta...
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Marina Patekar
Uvod: Palijativna skrb je pristup kojim se osigurava kvaliteta preostalog života ljudima u terminalnoj fazi bolesti. Razvoj palijativne skrbi započeo je davnih godina, ali nažalost ni danas razvoj nije u potpunosti zadovoljavajući. Brojna istraživanja dovode do rezultata kako populacija nije upućena u pojam palijativne skrbi, ne znaju koji su njeni ciljevi i kada je zapravo palijativna skrb potrebna. Takav problem nije zabilježen samo u Republici Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama...
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Anita Prskalo
Padovi i ozljede u starijoj životnoj dobi predstavljaju opasnost i veliki javnozdravstveni problem. Mnogobrojni čimbenici, vanjski i unutarnji utječu na pojavnost padova. Posljedice pada kod starijih osoba su često ozbiljne i u velikoj mjeri rezultiraju ozljedama, potrebi hospitalizacije te dugoročno smanjuju mogućnosti brige o sebi. Padovi i ozljede mogu biti spriječeni te je od osobite važnosti upućenost starijih osoba u rizične čimbenike, postupke sprečavanje i njihove...
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Marija Polak
Ovaj rad istražuje inovativne strategije promocije na društvenim mrežama na primjeru jednogvisokotehnološkog društva kao što je Južna Koreja.Konkretnije rad analizira inovativnost promotivnih strategija na društvenim mrežama južnokorejske industrije popularne glazbe, točnije na društvenim mrežama glazbene skupine BTS. Istraživanje uključuje analizu radakompanije Hybe koja stoji iza promotivnih kampanja BTS-a na društvenim mrežama. Naime, Južna je Koreja inovativni i...
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ana Jurić
Starenje stanovništva jedna je od najznačajnih odrednica budućeg svjetskog razvoja, naime ono nosi značajne političke, društvene i gospodarske posljedice, te kao takva postaje tema od izrazitog značenja u okviru socioloških, psiholoških, demografskih i ekonomskih rasprava. Starenje se ne može promatrati kao uniformni proces, nego kao individualni doživljaj određen biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima. Hrvatska nastoji pratiti trendove Europske unije te zagovara...

Paginacija