Paginacija

Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Ivana Ban
Uvod Produţenjem ţivotnog vijeka dolazi do porasta učestalosti bolesti karakterističnih za staru populaciju među kojima su sve učestalije demencije. Sam pojam „demencija“ odnosi se na promjene u kognitivnim sposobnostima u bolesnika s organskom bolesti središnjeg ţivčanog sustava. Cilj Cilj rada je prikazati najčešće komplikacije koje se javljaju u posljednjih 6 mjeseci ţivota oboljelih od demencije kako bi se boljom prevencijom istih mogla pruţiti što bolja medicinska...
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Filip Šokec
U diplomskom radu obrađena je problematika vezana uz događaje koji su se zbili kod Bleiburga i na Križnom putu. Radom se analiziraju žrtve iz podravskog kraja, odnosno iz kotara Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg, prema njihovom zanimanju i pripadnosti oružanim snagama. Rezultati spomenutog istraživanja i statističke analize žrtava, izraženi su u obliku grafikona i tablica. Spomenuti događaji predstavljaju jednu od najvećih tragedija hrvatskog naroda jer žrtve nisu bili samo...
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Ivana Tomašić
Uvod: Anemija je učestala u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca i povezana je s lošijim ishodom bolesti. Korekcijom anemije i deficita željeza uvelike se može pomoći poboljšanju prognoze bolesti i kvalitete života bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca. Cilj: Cilj istraživanja bio je retrospektivnom statističkom analizom više faktora u 200 bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca, smanjenom sistoličkom funkcijom lijevog ventrikula te anemijom procijeniti utjecaj anemije na...
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Maja Podbrežnički
U sklopu diplomskog rada bit će predstavljen pregled rada i djelovanja Dragojle Jarnević. Dragojla Jarnević živjela je i djelovala u okviru “dugog 19.stoljeća”. Njezin doprinos društvu unutar geografsko-političke jedinice Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije jasno se iščitava iz njezina autobiografskog djela Tagebuch. Čitav njezin život, ali i život njezinih bližnjih (kao gotovo svih značajnijih gospodarskih i političkih kao i književnih aspekata) vrijedno...
Anksiozna osjeljivost i psihološka nefleksibilnost kao prediktori intenziteta stresa kod žena s problemom neplodnosti
Anksiozna osjeljivost i psihološka nefleksibilnost kao prediktori intenziteta stresa kod žena s problemom neplodnosti
Lea Potočar
Neplodnost se definira kao bolest reproduktivnog sustava koja rezultira izostankom trudnoće nakon 12 mjeseci redovnih nezaštićenih odnosa. Roditeljstvo predstavlja važan cilj u životu mnogih muškaraca i žena, a nemogućnost ispunjavanja tog cilja povezuje se s raznim emocionalnim posljedicama, među kojima je i stres. Prema nekim istraživanjima, podložnost stresu povezana je s čimbenicima vulnerabilnosti kao što su anksiozna osjetljivost i psihološka nefleksibilnost. Anksiozna...
Anksioznost i depresija kod ovisnica o alkoholu na Zavodu za liječenje ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče
Anksioznost i depresija kod ovisnica o alkoholu na Zavodu za liječenje ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče
Andreja Grgas
Uvod: Alkoholizam je najčešća bolest ovisnosti. Posljednjih godina je sve veća pojava alkoholizma kod žena koji se često povezuje i s drugim psihičkim poremećajima kao što su anksioznost i depresivnost. S obzirom na to da je alkohol poznat kao najstarije sredstvo koje pomaže pri uklanjanju napetosti i neraspoloženja, njegova zlouporaba može dovesti do ovisnosti o alkoholu te pogoršati anksioznost i depresivnost sve do jasnih psihičkih poremećaja. Ciljevi: Cilj ovog...
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Monika Tuzla
Akutni infarkt miokarda posljedica je potpunog ili djelomičnog prekida dotoka krvi koronarnoj arteriji ili njezinim granama. Liječenje, oporavak te promjena načina života često kod bolesnika dovodi do straha, tjeskobe, nesigurnosti, anksioznosti pa i depresije. U svrhu liječenja, oporavka, edukacije, smanjivanje mogućih čimbenika rizika, socijalizacije te smanjivanje rizika od koronarnog incidenta u budućnosti provodi se sekundarna prevencija, odnosno kardiovaskularna...
Anksioznost i otpornost studenata koji vježbaju i sportaša za vrijeme pandemije virusa COVID - 19 -uloga namjere i rutine tjelesne aktivnosti
Anksioznost i otpornost studenata koji vježbaju i sportaša za vrijeme pandemije virusa COVID - 19 -uloga namjere i rutine tjelesne aktivnosti
Ana Beroš
Proglašenjem pandemije virusa COVID-19 značajno su se primijenile svakodnevne životne okolnosti. Uvedene su mnogobrojne preventivne mjere sprječavanja zaraze što je moguće oblikovalo psihološku dobrobit studenata. S obzirom na pretpostavljene pozitivne učinke bavljenja tjelesnom aktivnosti na psihološku dobrobit, cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinke tjelesne aktivnosti na anksioznost i otpornost studenata pandemijskom okruženju uzevši u obzir ulogu namjere i...
Anksioznost povezana sa starenjem, kvaliteta života, socijalna podrška i narcizam kao prediktori anksioznosti povezane sa smrću
Anksioznost povezana sa starenjem, kvaliteta života, socijalna podrška i narcizam kao prediktori anksioznosti povezane sa smrću
Ana Plantaš
Anksioznost povezana sa smrću je multidimenzionalan fenomen koji se odnosi na neugodan emocionalni osjećaj koji nastaje kao posljedica kontemplacije vlastite smrti, a najbolje se može razumjeti kroz sljedeće četiri sastavnice: negiranje smrti, strah od vlastite smrti te smrti drugih, izbjegavanje smrti i nesklonost interakciji s umirućim osobama. Anksioznost povezana sa smrću nije tako rijetka pojava i često se nalazi u podlozi nekih drugih mentalnih oboljenja, a neprepoznavanje i...
Antičke rimske vojne životinje
Antičke rimske vojne životinje
Nikolina Domović
Rad se bavi upotrebom životinja – konja, slonova, deva, magaraca, mula, mazgi i volova – koje su korištene u jahaće, tegleće i borbene svrhe u rimskoj vojsci krajem Republike i u ranom Carstvu. U radu su prikazani zahtjevi, ali i problemi koji su stavljani pred rimsku vojsku, u pogledu uzdržavanja, obuke, upotrebe i njege potrebnih životinja te načini njihova rješavanja. Na kraju rada daje se analiza korištenih životinja sa stajališta logističkih i tehničkih kapaciteta...
Argumentacijsko-retorički postupci na primjerima kolumni Ante Tomića
Argumentacijsko-retorički postupci na primjerima kolumni Ante Tomića
Antonija Grbinićek
S obzirom na oblik i način pisanja tekst objavljen u nekom od medija može varirati od pukog iznošenja činjenica do izražavanja vlastitoga mišljenja autora kroz neku od slobodnijih novinskih formi. Ipak, svaki od novinskih tekstova, neovisno o vrsti ili žanru u koji ćemo ga smjestiti, podliježe „zakonima” pisanja koji su definirani određenim pravilima o kojima će u radu detaljnije biti izloženo. Jedan je od ciljeva primjene novinarskih pravila u kreiranju teksta ostvarivanje...
Augustova propaganda i carski kult
Augustova propaganda i carski kult
Martina Hukavec
Autorica, na temelju očuvanih antičkih povijesnih izvora i relevantne znanstvene literature, donosi prikaz jednog vida Augustove propagande, kojim je prvi rimski car uveo carski kult u rimsku povijest. Posljednji pretendent na vlast nakon akcijske bitke državu je preuredio kombinirajući katonizam i cezarizam. Da bi zadržao vlast i prenio ju na svoje potomke, provodio je politiku Pax Romana putem vješto izgrađene propagandne mašinerije: pisanu riječ pratili su materijalni spomenici u...

Paginacija