Paginacija

Znamenite matrone Rimskog Kraljevstva i Republike
Znamenite matrone Rimskog Kraljevstva i Republike
Mirela Škrljac
Tema rada su matrone, respektabilne udane žene iz visokih krugova rimskog društva. U tu svrhu će se izučavati biografije matrona, od legendarnih imena najranijeg, kraljevskog perioda do onih povijesnih kasne Republike. Cilj je sagledati na koji način su žene utjecale na društvo koje im nije bilo naklonjeno, koja je razlika između nametnutog ideala kojeg nalazimo u izvorima i stvarnosti, te kako su društvena zbivanja mijenjala njihov položaj.
Znanja i stavovi zdravstvenih djelatnika o COVID-19 infekciji
Znanja i stavovi zdravstvenih djelatnika o COVID-19 infekciji
Jelena Dilberović
Uvod: Zdravstveni djelatnici prvi su u doticaju s oboljelima od COVID-19 infekcije i jedna su od najvažnijih karika u procesu trijaže, dijagnostike i skrbi o bolesnicima oboljelim od ove bolesti. Njihova znanja i stavovi direktno utječu na kvalitetu skrbi o ovim bolesnicima. Cilj: Ispitati znanja i stavove zdravstvenih djelatnika o SARS-CoV-2 virusu i COVID-19 pandemiji s posebnim naglaskom na stavove zdravstvenih djelatnika o utjecaju zaštitne opreme na obavljanje radnih zadataka....
Znanje i stavovi medicinskih sestara/tehničara o boli kod onkoloških bolesnika
Znanje i stavovi medicinskih sestara/tehničara o boli kod onkoloških bolesnika
Nikolina Lubenjak
Uvod: Prema definiciji, bol je neugodan osjećaj i emocionalno iskustvo pojedinca. Neodgovarajuća kontrola boli može dovesti do ozbiljnih posljedica i to vrlo često kao rezultat nepotrebne patnje za bolesnika. Zbog svoje kliničke važnosti, bol je definirana kao peti vitalni znak. Odgovarajuće znanje i stavovi medicinskih sestara/tehničara, koji su bitni sudionici u prepoznavanju i liječenju boli, može pridonijeti boljoj kontroli boli te pružiti bolju zdravstvenu skrb i poboljšati...
Znanje i stavovi medicinskih sestara/tehničara o liječenju maligne boli uporabom multimodalne analgezije
Znanje i stavovi medicinskih sestara/tehničara o liječenju maligne boli uporabom multimodalne analgezije
Monika Kovač
Uvod: Znanje i stavovi medicinskih sestara i tehničara jedan je od važnijih elemenata u procjeni kvalitete suzbijanja maligne boli multimodalnom analgezijom. Cilj: Ciljevi ovog istraživanja su identificirati i analizirati znanje i stavove medicinskih sestara/tehničara o suzbijanju maligne boli uporabom multimodalne analgezije s obzirom na stručnu spremu, godine radnog iskustva i radno mjesto (zavod). Ispitanici i metode: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija...
Znanje i stavovi studenata preddiplomskog studija Sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o stigmatizaciji bolesnika s epilepsijom
Znanje i stavovi studenata preddiplomskog studija Sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o stigmatizaciji bolesnika s epilepsijom
Maja Buterin
Uvod: Epilepsija je jedna od najčešćih i vjerojatno jedna od najstarijih poznatih bolesti u neurologiji. Danas u svijetu od epilepsije boluje oko 50 milijuna ljudi. U Republici Hrvatskoj taj broj iznosi oko 40 tisuća oboljelih. Zbog svojih karakteristika predstavlja veliki medicinski i socijalni problem. Drugi veliki problem je stigmatizacija oboljelih od epilepsije. Stigma koja prati oboljele od epilepsije je posljedica predrasuda i neznanja. Podizanje svijesti i bolje razumijevanjem...
Znanje i stavovi studenata sestrinstva o osobnoj zaštitnoj opremi i standardnim mjerama zaštite u svakodnevnom radu: presječno istraživanje
Znanje i stavovi studenata sestrinstva o osobnoj zaštitnoj opremi i standardnim mjerama zaštite u svakodnevnom radu: presječno istraživanje
Ella Babić
Uvod: Zaštitna oprema, od prvih rukavica do zaštitnih maski N95 i novih nepropusnih mantila, postala je rutinski dio rada u zapadnim zdravstvenim ustanovama. Lako je pretpostaviti da je ono što je uobičajeno također jednostavno i ta je pretpostavka proširena na uporabu osobne zaštitne opreme. U bolničkom okruženju uobičajeno je pretpostaviti da su zdravstveni djelatnici stručni u svim aspektima osobne zaštitne opreme. Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati znanja i...
Znanje i stavovi učenika škole za medicinske sestre o spolno prenosivim bolestima
Znanje i stavovi učenika škole za medicinske sestre o spolno prenosivim bolestima
Alma Karabegović
Uvod: Spolno prenosive bolesti među vodećim su javnozdravstvenim problemima. Današnji život je užurban, roditelji puno rade, nastavnici su također opterećeni, te može doći do neadekvatne informiranosti i pogrešnih stavova. Mlade bi trebalo educirati dovoljno rano, prije nego formiraju stavove, stupe u prvi spolni odnos, izlože se riziku oboljenja. Ciljevi: Cilj je provjeriti znanje i načine informiranja učenika o spolnosti, spolno prenosivim bolestima, kontracepciji. Metode:...
Znanje i svijest o postupcima oživljavanja i primjeni automatskog vanjskog defibliratora u općoj populaciji
Znanje i svijest o postupcima oživljavanja i primjeni automatskog vanjskog defibliratora u općoj populaciji
Katarina Atlagić
Iznenadni srčani zastoj jedan je od vodećih uzroka smrti u svijetu. Kada se dogodi u izvanbolničkom okruženju potrebno je što prije započeti provoditi osnovne mjere održavanja života uz kardiopulmonalnu reanimaciji s primjenom automatskog vanjskog defibrilatora. Brza i učinkovita intervencija od strane laika, ključna je za sam ishod izvanbolničkog srčanog zastoja. Cilj istraživanja je pridonijeti podizanju svijesti o važnosti rane reanimacije i defibrilacije u slučajevima...
Znanje medicinskih sestara Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb o pružanju palijativne skrbi na neonatologiji i pedijatriji
Znanje medicinskih sestara Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb o pružanju palijativne skrbi na neonatologiji i pedijatriji
Tanja Maričić
UVOD: Pedijatrijska palijativna skrb posebna je grana palijativne medicine, nastala iz pedijatrije, a označava brigu za teško bolesnu djecu od rođenja do 19. godine. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji dječji hospicij u kojemu bi dijete i roditelji imali stalni nadzor i podršku već se organizacija palijativne skrbi odvija u bolnici ili kod kuće. CILJ: Cilj ovog istraživanja je ispitati stavove i znanje medicinskih sestara o palijativnoj skrbi u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb. ...
Znanje studenata sestrinstva o etici i pogled na daljnje obrazovanje iz područja etike: presječno istraživanje
Znanje studenata sestrinstva o etici i pogled na daljnje obrazovanje iz područja etike: presječno istraživanje
Anamaria Šeremet
Uvod Etika kao filozofska disciplina u temeljima je i sastavni dio svakog društva. U kontekstu današnjeg društva u kojem dolazi do relativizacije morala, moralnih ciljeva i moralnih normi, etika postaje aktualna tema današnjice. Sestrinska praksa usko je povezana s etikom u svakodnevnom radu i djelovanju. Oskudica medicinskih sestara i tehničara, manjak zdravstvenih resursa i preopterećenost zdravstvenog sustava uz tehnološki napredak, uzrokuju brojne etičke dileme u sestrinskoj...
Znanje studenata studija sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o cjepivima, cjepnom kalendaru u Hrvatskoj i osobnom cjepnom statusu: presječno istraživanje
Znanje studenata studija sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o cjepivima, cjepnom kalendaru u Hrvatskoj i osobnom cjepnom statusu: presječno istraživanje
Katarina Krmpotić
Uvod Znanstveni, stručni i društveni izazovi suvremenog svijeta su prevencija bolesti i preventivni programi. Novo stoljeće je stoljeće cijepljenja koje ima za cilj eradikaciju, kontrolu i eliminaciju brojnih po život opasnih infektivnih bolesti. Cijepljenje se smatra kao jedna od najuspješnijih i najučinkovitijih medicinska intervencija suvremene medicine u sprječavanju obolijevanja i širenja zaraznih bolesti, te ujedno time i temeljno ljudskog pravo svakog čovjeka. Cilj...
Znanje učenika medicinske škole i gimnazije o palijativnoj skrbi
Znanje učenika medicinske škole i gimnazije o palijativnoj skrbi
Beata Teresa Galinec
Palijativna skrb jest skrb za cijelu osobu, u smislu očuvanja njenog digniteta i cjelovitosti. Usmjerena je na ublažavanje patnje, te očuvanje najbolje moguće kvalitete života sve do smrti. Ta skrb ne obuhvaća samo tu osobu, već i one koji je vole. Svrha ovog rada je istražiti što učenici četvrte godine medicinske škole i gimnazije znaju o palijativnoj skrbi. Riječ je o presječnoj studiji u koju su uključeni učenici četvrte godine srednje medicinske škole i gimnazije u...

Paginacija