Pages

Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Maja Podbrežnički
U sklopu diplomskog rada bit će predstavljen pregled rada i djelovanja Dragojle Jarnević. Dragojla Jarnević živjela je i djelovala u okviru “dugog 19.stoljeća”. Njezin doprinos društvu unutar geografsko-političke jedinice Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije jasno se iščitava iz njezina autobiografskog djela Tagebuch. Čitav njezin život, ali i život njezinih bližnjih (kao gotovo svih značajnijih gospodarskih i političkih kao i književnih aspekata) vrijedno...
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Anksioznost i depresivnost kod bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji
Monika Tuzla
Akutni infarkt miokarda posljedica je potpunog ili djelomičnog prekida dotoka krvi koronarnoj arteriji ili njezinim granama. Liječenje, oporavak te promjena načina života često kod bolesnika dovodi do straha, tjeskobe, nesigurnosti, anksioznosti pa i depresije. U svrhu liječenja, oporavka, edukacije, smanjivanje mogućih čimbenika rizika, socijalizacije te smanjivanje rizika od koronarnog incidenta u budućnosti provodi se sekundarna prevencija, odnosno kardiovaskularna...
Antičke rimske vojne životinje
Antičke rimske vojne životinje
Nikolina Domović
Rad se bavi upotrebom životinja – konja, slonova, deva, magaraca, mula, mazgi i volova – koje su korištene u jahaće, tegleće i borbene svrhe u rimskoj vojsci krajem Republike i u ranom Carstvu. U radu su prikazani zahtjevi, ali i problemi koji su stavljani pred rimsku vojsku, u pogledu uzdržavanja, obuke, upotrebe i njege potrebnih životinja te načini njihova rješavanja. Na kraju rada daje se analiza korištenih životinja sa stajališta logističkih i tehničkih kapaciteta...
Augustova propaganda i carski kult
Augustova propaganda i carski kult
Martina Hukavec
Autorica, na temelju očuvanih antičkih povijesnih izvora i relevantne znanstvene literature, donosi prikaz jednog vida Augustove propagande, kojim je prvi rimski car uveo carski kult u rimsku povijest. Posljednji pretendent na vlast nakon akcijske bitke državu je preuredio kombinirajući katonizam i cezarizam. Da bi zadržao vlast i prenio ju na svoje potomke, provodio je politiku Pax Romana putem vješto izgrađene propagandne mašinerije: pisanu riječ pratili su materijalni spomenici u...
Definiranje potrošačkih praksi studenata nakon odlaska iz roditeljskog doma
Definiranje potrošačkih praksi studenata nakon odlaska iz roditeljskog doma
Ines Krešić
Rad predstavlja sociološki uvid u složeni proces studentskog osamostaljenja s dominantnim naglaskom na socio-ekonomsku perspektivu. Daje se prikaz relevantnih teorija i istraživanja u kontekstu predstojeće tematike, koje posljedično koristim kao referentne točke pri analizi prikupljenih podataka. Za potrebe ovog istraživanja korištena je kvalitativna metodologija te je na uzorku od deset zagrebačkih studenata primijenjena metoda dubinskog-polustrukturiranog intervjua. Birajući ovu...
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Maja Odorjan
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj odnosno njegovi počeci, oblici i pokazatelji. Rad se temelji na kvalitativnoj metodologiji, tj. na podacima koji su proizašli iz provedenih polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima (zaposlenicima) klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Uzorak se sastoji od zaposlenika klinika za psihijatriju, koje uključuju Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“...
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Katarina Perić
Djeca izbjeglice odlaskom iz domovine i procesom migracije iz domovine do odredišne zemlje te za vrijeme boravka u zemlji migracije izložena su mnogim stresnim i traumatičnim događajima, odnosno rizičnim čimbenicima razvoja. Budući da pregled literature pokazuje da o djeci izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje podataka temeljenih na istraživanjima, ovim radom želio se dobiti bolji uvid u iskustvo dolaska djece izbjeglica u Hrvatsku, njihovu prilagodbu na nove uvjete života i njihova...
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Lara Mikulek
U suvremenim demokracijama vrlo je važan odnos religije i društva. Dapače, on se danas pokazao odlučujućim, posebice ako se uzmu u obzir aktivnosti fundametalističkih skupina. U središtu ovoga rada jest istraživanje ispravnog odnosa između Crkve i društva. Tome se odnosu pristupa na temelju kritičkoga iščitavanja tekstova uvaženoga hrvatskog sociologa religije Željka Mardešića. U početku će se prikazati različita tumačenja odnosa religije i društva iz perspektive...
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Mirela Grgić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri i kako roditeljska uključenost u fakultetsko funkcioniranje pridonosi objašnjenju prilagodbe na studij, kao i razlike u prilagodbi na studij te majčinoj i očevoj uključenosti u fakultetsko funkcioniranje s obzirom na razinu studija, mjesto stanovanja za vrijeme studiranja i postignuti akademski uspjeh. U istraživanju je sudjelovalo 268 studenata, a korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: Test studentske prilagodbe (Pennebaker,...
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Doživljaj porođaja i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja nakon porođaja kao odrednice povezivanja majke i dojenčeta
Martina Blažević
Porođaj je predvidljiv događaj (koji slijedi nakon trudnoće) te se općenito u društvu smatra pozitivnim životnim iskustvom. Međutim, postoji dio žena kojima je porođaj traumatično iskustvo, pri čemu one pokazuju određene ili sve simptome posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Istraživanja pokazuju da su određene karakteristike doživljaja porođaja povezane sa simptomima PTSP-a. Također, simptomi PTSP-a oblikuju povezivanje majke i dojenčeta. Cilj ovog istraživanja bio...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...

Pages