Pages

Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Maja Odorjan
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj odnosno njegovi počeci, oblici i pokazatelji. Rad se temelji na kvalitativnoj metodologiji, tj. na podacima koji su proizašli iz provedenih polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima (zaposlenicima) klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Uzorak se sastoji od zaposlenika klinika za psihijatriju, koje uključuju Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Lucija Pofuk
Industrijalizacijom, urbanizacijom te modernizacijom prostitucija postaje sve masovnija pojava u gradovima. Zbog toga je vlasti nastoje na određeni način kontrolirati da bi zaštitili javni moral i spriječili širenje spolnih bolesti. Karakterističan je oblik pravne regulacije prostitucije u 19. stoljeću bila reglementacija, što je značilo da prostituciju nadzire mjesno redarstvo (policija), a pravno se uređuje zakonima i pravilnicima. Ovakav sustav postojao je i u Zagrebu koji je...
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Marija Hren
Rad se bavi problematikom helenizacije povijesnog područja Celesirije (danas područje Izraela). Kroz biblijske i antičke izvore moguće je vidjeti na koji način i u kojoj mjeri grčka kultura prodire na istok i zajednice kao što su Židovi. Također, uz pomoć arheoloških nalaza moguće je vidjeti u kojoj mjeru su helenizirani gradovi na tom području, te gdje se posebno helenistička kultura isticala. Rad želi približiti sliku i način utjecaja jedne kulture na drugu kroz dvije...
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Sven Lončar
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na heraldičku i diplomatičku analizu šesnaest grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva izdanih od strane hrvatsko-ugarskih kraljeva Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III. Radi se o dosad neobjavljenom dijelu građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Armales (Grbovnice), signature HR-HDA 885. Grbovnice su kronološki smještene u razdoblje 16. i 17. stoljeća, pisane su humanistikom, na latinskom jeziku, dok je materijal na kojem...
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Karla Žagi
Ovim radom prikazano je istraživanje koje je provedeno u periodu od 6. do 20. ožujka 2017. godine na neprobabilističkom prigodnom uzorku studenata. Opći cilj istraživanja jest ispitati stavove i informiranost studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi, s obzirom na samu vrstu njihova studija, religijsku i političku opredijeljenost te sociodemografske specifičnosti. Metodom online ankete ispitano je ukupno 223 ispitanika, pri čemu su obuhvaćeni Hrvatsko...
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Ana Matić
S ciljem ujednačavanja neravnomjernog razvoja zemalja članica Europske unije kao i jačanja entiteta Europske unije na globalnom tržištu, formirani su Europski strukturni investicijski fondovi ili fondovi Europske unije. Financijska sredstva fondova Europske unije dostupna su na korištenje svim ravnopravnim članicama, a služe za jačanje europske kohezije kao i za smanjivanje jaza u razvijenosti regija. Studija izvodljivosti sastavni je dio prijavne dokumentacije projekta koja se...
Izvršne funkcije u shizofreniji
Izvršne funkcije u shizofreniji
Anamarija Parić
Shizofrenija je psihijatrijski mentalni poremećaj koji ozbiljno narušava život oboljelog pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. U Hrvatskoj se pretpostavlja da je broj osoba oboljelih od shizofrenije oko 20 000, a rezultati epidemioloških istraživanja ukazuju na univerzalnost shizofrenije, što znači da se javlja u svim kulturama i socioekonomskim zajednicama bez obzira na stupanj razvijenosti područja u kojem pojedinac živi, raste, djeluje i radi. Deficit izvršnih funkcija...
Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Dunja Seretin
Rak dojke ozbiljan je javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a osobito u razvijenim zemljama. U Republici Hrvatskoj najčešći obolijevanje od raka među ženama je upravo od raka dojke. Godišnje se dijagnosticira oko 2 500 novih slučajeva raka dojke, a oko 800 žena umre od te bolesti. To je broj koji svrstava Hrvatsku među zemlje s visokom incidencijom (oko 100/100 000 žena). Podaci su alarmanti jer ukazuju da će svaka deseta žena dobiti rak dojke tijekom svojeg života. S...
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Antun Aboud
U ovom radu daje se prikaz odnosa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) s arapskim zemljama za vrijeme dviju naftnih kriza 1970.-ih godina, prema pisanju jednih od najpopularnijih dnevnih novina u SFRJ, Večernjeg lista. Naftne krize potpuno su promijenile gospodarsku i ekonomsku sliku mnogih nacionalnih gospodarstva jer do nastupa prve naftne krize, takav skok cijena nije zabilježen u povijesti trgovine naftom. Kako su arapske članice zemalja izvoznica nafte igrale...

Pages