Pages

Augustova propaganda i carski kult
Augustova propaganda i carski kult
Martina Hukavec
Autorica, na temelju očuvanih antičkih povijesnih izvora i relevantne znanstvene literature, donosi prikaz jednog vida Augustove propagande, kojim je prvi rimski car uveo carski kult u rimsku povijest. Posljednji pretendent na vlast nakon akcijske bitke državu je preuredio kombinirajući katonizam i cezarizam. Da bi zadržao vlast i prenio ju na svoje potomke, provodio je politiku Pax Romana putem vješto izgrađene propagandne mašinerije: pisanu riječ pratili su materijalni spomenici u...
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Maja Odorjan
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj odnosno njegovi počeci, oblici i pokazatelji. Rad se temelji na kvalitativnoj metodologiji, tj. na podacima koji su proizašli iz provedenih polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima (zaposlenicima) klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Uzorak se sastoji od zaposlenika klinika za psihijatriju, koje uključuju Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Lucija Pofuk
Industrijalizacijom, urbanizacijom te modernizacijom prostitucija postaje sve masovnija pojava u gradovima. Zbog toga je vlasti nastoje na određeni način kontrolirati da bi zaštitili javni moral i spriječili širenje spolnih bolesti. Karakterističan je oblik pravne regulacije prostitucije u 19. stoljeću bila reglementacija, što je značilo da prostituciju nadzire mjesno redarstvo (policija), a pravno se uređuje zakonima i pravilnicima. Ovakav sustav postojao je i u Zagrebu koji je...
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Marija Hren
Rad se bavi problematikom helenizacije povijesnog područja Celesirije (danas područje Izraela). Kroz biblijske i antičke izvore moguće je vidjeti na koji način i u kojoj mjeri grčka kultura prodire na istok i zajednice kao što su Židovi. Također, uz pomoć arheoloških nalaza moguće je vidjeti u kojoj mjeru su helenizirani gradovi na tom području, te gdje se posebno helenistička kultura isticala. Rad želi približiti sliku i način utjecaja jedne kulture na drugu kroz dvije...
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Sven Lončar
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na heraldičku i diplomatičku analizu šesnaest grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva izdanih od strane hrvatsko-ugarskih kraljeva Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III. Radi se o dosad neobjavljenom dijelu građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Armales (Grbovnice), signature HR-HDA 885. Grbovnice su kronološki smještene u razdoblje 16. i 17. stoljeća, pisane su humanistikom, na latinskom jeziku, dok je materijal na kojem...
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ana Jurić
Starenje stanovništva jedna je od najznačajnih odrednica budućeg svjetskog razvoja, naime ono nosi značajne političke, društvene i gospodarske posljedice, te kao takva postaje tema od izrazitog značenja u okviru socioloških, psiholoških, demografskih i ekonomskih rasprava. Starenje se ne može promatrati kao uniformni proces, nego kao individualni doživljaj određen biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima. Hrvatska nastoji pratiti trendove Europske unije te zagovara...
Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Lana Heim Šarko
Nikotinska ovisnost predstavlja značajan problem, koji je vidljiv u svim krajevima svijeta. Hrvatska je zemlja s dugom tradicijom uzgoja duhana, a istraživanja pokazuju da je pušenje društveno prihvatljiva navika. Očito je da određene osobine ličnosti doprinose objašnjenju različitih zdravstveno-rizičnih ponašanja. Također, uočena je veza između upotrebe duhana i upotrebe strategija suočavanja sa stresom. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati razlike u osobinama...
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Karla Žagi
Ovim radom prikazano je istraživanje koje je provedeno u periodu od 6. do 20. ožujka 2017. godine na neprobabilističkom prigodnom uzorku studenata. Opći cilj istraživanja jest ispitati stavove i informiranost studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi, s obzirom na samu vrstu njihova studija, religijsku i političku opredijeljenost te sociodemografske specifičnosti. Metodom online ankete ispitano je ukupno 223 ispitanika, pri čemu su obuhvaćeni Hrvatsko...
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Ivana Mihalić Aleksić
Degenerativne promjene zgloba kuka uzrokuju patološke promjene kosti i hrskavice, a očituju se jakom boli i oštećenom funkcijom zgloba što nazivamo artrozom. Totalne endoproteze kuka ugrađuju se kod bolesnika kod kojih je oštećenje zgloba kuka takvo da se ne može popraviti nikakvim konzervativnim liječenjem. Operativni zahvat od velike je važnosti za pacijente, a pravovremena i kvalitetna rehabilitacija neizostavna za optimizaciju funkcije. Krvarenje u perioperativnom razdoblju je...

Pages