Paginacija

"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
Lovro Ivković
U ovom radu prikazali smo djelovanje inicijative Catholic Voices, čiji je cilj poboljšati komunikaciju stavova Katoličke crkve prema svijetu, posebno kada je riječ o najosjetljivijim društvenim pitanjima. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj komunikacije Crkve kroz stoljeća. Središnji dio rada bavi se organizacijom Catholic Voices, čiji model komunikacije, prema njihovom mišljenju, odgovara potrebama Crkve i društva 21. stoljeća. Cilj rada je predstaviti inicijativu...
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Tihana Odobašić Palković
Cistična fibroza autosomno je recesivna nasljedna bolest, i jedna od najčešćih nasljednih bolesti bjelačke populacije. Budući da do sada nije provedeno epidemiološko istraživanje o točnoj prevalenciji u Republici Hrvatskoj, pretpostavlja se da je broj oboljelih oko 200. Bolest je multisistemna, te se od svakog člana interdisciplinarnog tima očekuje maksimalno zalaganje kako bi kompleksna skrb za bolesnika bila potpuna. Cilj ovoga rada je utvrditi u kolikoj mjeri adherencija...
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Ana Novak
Dobrobit je iznimno važan konstrukt koji zauzima središnju poziciju u pozitivnoj psihologiji. Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je visoka razina dobrobiti povezana sa širokim spektrom pozitivnih ishoda, uključujući uspješno učenje, produktivnost i kreativnost, dobre odnose, prosocijalno ponašanje, dobro zdravlje i duži životni vijek. Koncept dobrobiti se najbolje može shvatit ako ga gledamo kao multidimenzionalan fenomen koji uključuje i hedoničke i eudaimoničke...
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Marina Gale
Uzimajući u obzir veliku prisutnost i dinamičnost korištenja interneta kod studenata, a nedostatan broj istraživanja u Hrvatskoj koja su se bavila tom tematikom, svrha ovog istraživanja je ispitati razlike u aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme s obzirom na neka njihova individualna obilježja (korištenje interneta u akademske ili neakademske svrhe, spol studenata, područje studiranja, akademsko postignuće i zadovoljstvo životom). Zadovoljstvo životom mjereno je...
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Kristijan Žibrat
Altruizam je specifičan oblik prosocijalnog ponašanja koji uključuje bezinteresnu naklonost prema drugima. Najvažnije je da altruistično ponašanje bude započeto slobodno i da kao krajnji cilj ima poboljšanje dobrobiti druge osobe. Dosadašnja istraživanja sugeriraju da upuštanje u altruistično ponašanje ima duboko pozitivne učinke na trenutnu i buduću fizičku te subjektivnu dobrobit osobe koja se upušta u altruistično ponašanje (Raboteg-Šarić, 1995). U istraživanjima...
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Eli Čerkezović
Početak svakog predsjedničkog mandata te predsjedničkog djelovanja započinje upravo inauguracijskim govorom. Tim svečanim činom novoizabrani državni poglavar svojem narodu izražava najvažnije ideje, stavove i djela koja u sljedećih pet godina želi ostvariti. Inauguracijski se govori, sukladno tome, tematski prilagođavaju trenutnim okolnostima u kojima se država nalazi. Kao i ostale teme, one političke koje se spominju u inauguracijskim govorima podložne su vanjskim faktorima i...
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Bernarda Jurić
Brendiranje država pojam je s kojim su itekako upoznati stručnjaci za odnose s javnošću, a dobiva sve veću ulogu i značenje i u turizmu. Opći cilj ovog rada bio je pomoću kvalitativne analize sadržaja analizirati službene promotivne videe Hrvatske turističke zajednice koji su objavljeni na njihovom službenom YouTube kanalu i koji su dio komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice. Konkretnije, cilj je bio analizirati brendiranje pomoću kulturno-povijesnih...
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel
 pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo
 Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Marija Maniček
Uvod: Neprestano povećavanje udjela starijeg stanovništva, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, predstavlja jedan od najvažnijih globalnih javno-zdravstvenih izazova u području zdravstvene skrbi. Samim time je i potreba za kvalitetnom palijativnom skrbi sve veća. Sustavno praćenje i određivanje dijagnoza s kojima se bolesnici najčešće primaju na palijativne odjele, doprinijelo bi poboljšanju zdravstvene skrbi u vidu bolje opremljenosti odjela i usmjerenosti medicinskog...
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Ružica Berišić
Rekonstruktivni zahvat dojke implantatima povezan je s visokom učestalošću poslijeoperacijske boli koja zahtijeva posebnu pažnju i primjenu odgovarajućih metoda za njeno liječenje. Ovo prospektivno kohortno istraživanje provedeno je pomoću upitnika kojeg su ispunile bolesnice podvrgnute rekonstruktivnom zahvatu dojke implantatima u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Za potrebe istraživanja samostalno je kreiran...
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Iva Liović
Medijski sadržaji imaju veliku ulogu u percepciji i shvaćanju stvarnosti kod djece i to je posebice vidljivo pri izloženosti djece različitim televizijskim sadržajima. Animirani film „Snježno kraljevstvo“ je zbog svoje izrazite globalne popularnosti omiljen među djecom već od najmlađega uzrasta, te ga je stoga korisno, ali i nužno istražiti i u sklopu medijskih studija, posebice zbog pretpostavljene prisutnosti rodnih uloga i stereotipizacije muških i ženskih likova - pojava...
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Luka Mravunac
Strateško planiranje odnosa s javnošću ključno je za dobru poslovnu komunikaciju tvrtke. Od posebne je važnosti za odnose u samom poduzeću i važan je element dobro organiziranog procesa. Odnosi s javnošću su društvena znanost koja ima za cilj uspostaviti komunikaciju između organizacije i njezina okruženja. Glavni cilj strateškog planiranja je utvrditi prirodu i karakter organizacije te kojem sektoru ta organizacija pripada. Konstrukcija poruka i njezin sadržaj temelj su...
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Anita Brekalo
Uvod: Operativni zahvat ugradnje totalne endoproteze kuka (TEP) koristi se u svrhu liječenja bolesti zgloba kuka. Jedan je od najčešće izvođeni operativni zahvata u ortopediji. Cilj je vratiti pacijentu izgubljenu funkciju kuka, smanjiti ili potpuno odstraniti bolove. Brojni rizični faktori (dob, tjelesna težina, spol, bolesti, ozljede, sport) smatraju se uzrocima koji vode do ugradnje totalne endoproteze kuka. Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi postojanje povezanosti između...

Paginacija