Paginacija

Subjektivni doživljaj humora u romantičnim vezama
Subjektivni doživljaj humora u romantičnim vezama
Matea Pavičić
Iskustvo humora svima nam je poznato kao zabavna aktivnost u kojoj uživamo. Iako je prepoznat kao adaptivna snaga u romantičnim odnosima, istraživanja u području humora i bliskih, romantičnih veza malobrojna su, a višedimenzionalna priroda humora otežava sažimanje zaključaka. Stoga je cilj ovog istraživanja, kvalitativnim pristupom dobiti uvid u iskustvo humora kod romantičnih parova te istražiti značenje koje romantični parovi pridaju humoru u svojim romantičnim vezama....
Sudjelovanje Crkve u hrvatskom medijskom prostoru nakon demokratskih promjena
Sudjelovanje Crkve u hrvatskom medijskom prostoru nakon demokratskih promjena
Anamarija Pejić
U suvremenom svijetu vrlo je važan odnos Crkve i medija. Snažan razvoj tehnologije, novi načini komuniciranja i sve veća uloga medija u svakodnevnom životu postali su izazov za Crkvu i njezino pastoralno djelovanje. U središtu ovog rada je djelovanje Crkve u hrvatskom medijskom prostoru nakon demokratskih promjena. Interdisciplinarnim pristupom društvenih znanosti sociologije, teologije i komunikologije prikazat će se kako i pod kojim uvjetima Crkva ostvaruje svoje poslanje putem...
Suicidalnost u bolesnika s različitim simptomima velikog depresivnog poremećaja
Suicidalnost u bolesnika s različitim simptomima velikog depresivnog poremećaja
Sara Jahić
Cilj Tijekom života čak 31% svih bolesnika s velikim depresivnim poremećajem (VDP) pokušat će suicid. VDP je heterogeni poremećaj i različite skupine bolesnika imaju različite profile depresivnih simptoma. Moguće je da su neki od tih simptoma više, a neki manje povezani s rizikom za suicid. Neki od simptoma VDP dostupni su sestrinskim intervencijama, a medicinske sestre su u prilici i prve prepoznati konfiguraciju depresivnih simptoma povezanu s višim rizikom za suicid. Stoga je...
Sulino viđenje političkog uređenja Rimske republike
Sulino viđenje političkog uređenja Rimske republike
Anto Čabraja
Rad se bavi životom i vojnom i političkom karijerom Lucija Kornelija Sule. Rad je tematski podijeljen u tri dijela. Prvi dio je biografija. Sulino odrastanje i mladost su znatno utjecale na izgradnju njegova karaktera i stavova stoga je biografija bitna za razumijevanje njegovih postupaka kada je došao na vlast. Također, pokazuje put jednog Rimljanina visokog porijekla iz anonimnosti i siromaštva na vrh društvene i političke hijerarhije. Drugi dio rada odnosi se na razdoblje kada je...
Sultanat žena - utjecaj žena-majki na vladavinu osmanskih sultana u 16. i 17. stoljeću
Sultanat žena - utjecaj žena-majki na vladavinu osmanskih sultana u 16. i 17. stoljeću
Leona Lučić
U radu se opisuje razdoblje od 1533. do 1683. godine u osmanskoj povijesti koje se u historiografiji naziva sultanat žena, odnosno vladavina žena u Osmanskom Carstvu. Prvo poglavlje rada osvrće se napose na unutranju politiku osmanske države te opisuje moguće faktore koji su pridonijeli usponu haremskih žena, odnosno sultanija u 16. i 17. stoljeću. Drugo poglavlje rada bavi se institucijom harema, kao njihova primarnog mjesta djelovanja. U glavnom dijelu rada prikazane su...
Sunja i sunjsko bojište u Domovinskom ratu do Sarajevskog primirja
Sunja i sunjsko bojište u Domovinskom ratu do Sarajevskog primirja
Zvonimir Brleković
Temeljem objavljene literature, periodike i intervjua autor ovog rada prikazuje događaje koji su prethodili ratu na sunjskom bojištu i samo ratno doba na području Sunje i okolice. Autor je stavio naglasak na političku situaciju 1991. na području Banovine te rat u Sunji od napada 27. srpnja 1991. do Sarajevskoj primirja 1992. godine. Sunja kao željezničko čvorište za Beograd, Sarajevo i Split našla se u teškoj situaciji okružena s tri strane, a jedini izlaz je bio preko rijeke...
Suradnja između etičkih povjerenstava i službenika za zaštitu podataka u vezi zaštite osobnih podataka u istraživanju: strukturirani intervju
Suradnja između etičkih povjerenstava i službenika za zaštitu podataka u vezi zaštite osobnih podataka u istraživanju: strukturirani intervju
Karlo Ložnjak
Uvod: Zaštita podataka smatra se važnim pitanjem istraživačke etike u Europi te temeljnim ljudskim pravom. Nije poznato u kojoj mjeri se etička povjerenstva i službenici za zaštitu podataka bave problematikom zaštite osobnih podataka u istraživanjima. Cilj: Cilj istraživanja bio je analizirati kako etička povjerenstva rješavaju pitanja zaštite osobnih podataka u istraživačkim protokolima koje vrednuju, surađuju li sa službenicima za zaštitu podataka u vezi zaštite osobnih...
Suradnja, sukobi i izazovi odnosa roditelja i trenera u procesu razvoja sportaša
Suradnja, sukobi i izazovi odnosa roditelja i trenera u procesu razvoja sportaša
Leona Kazić
Potiču li danas roditelji, kao i prije deset godina, djecu da se bave sportom? Smatra li se sport i dalje pozitivnim učinkom na ponašanje djece? Sport i dalje ima veliki učinak na društvo općenito, a tako i na mlade sportaše koje priprema za život. Kao višedimenzionalan pojam, sport ostavlja mogućnost pojedincu da značenje sporta prilagodi sebi i svojim potrebama. Ujedno, otvara nove mogućnosti djeci koja se ne mogu uklopiti u školu ili u sredinu svojih vršnjaka. U sportu...
Suvremeni grad po mjeri čovjeka - primjer Svete Nedelje
Suvremeni grad po mjeri čovjeka - primjer Svete Nedelje
Nikolina Pulig
Ovaj rad temelji se na kvalitativnoj studiji slučaja kako bi se ispitalo je li Sveta Nedelja suvremeni grad po mjeri čovjeka. U prvom dijelu rada prikazan je teorijski pregled grada i razvoja grada pritom dotaknuvši se procesa industrijalizacije i urbanizacije, urbanog, suburbije i naposljetku, kvalitete života. U drugom, istraživačkom dijelu, analiziran je dokument Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. koji je ujedno predstavljao i podlogu za provedbu intervjua....
Suvremeni pristup i uloga sestre u liječenju bolesnika s psorijazom
Suvremeni pristup i uloga sestre u liječenju bolesnika s psorijazom
Anna Maria Katić
UVOD: Psorijaza je kronična autoimuna bolest kože koja se javlja zbog endogenih i egzogenih čimbenika. Ovisno o površini zahvaćene kože, popratnim simptomima i stupnju bolesti bira se optimalni način liječenja, a načini liječenja su lokalna primjena lijekova, fototerapija, sustavno liječenje te biološka terapija. Osim pojave zdravstvenih simptoma, psorijaza utječe na kvalitetu života oboljelih, društveni život i psihičko stanje. Suvremeni pristup liječenju psorijaze odnosi...
Svakodnevica stanovnika Slavonskog Broda 1980-ih kao pokazatelj društvenih promjena
Svakodnevica stanovnika Slavonskog Broda 1980-ih kao pokazatelj društvenih promjena
Stipe Rosandić
U radu, autor na temelju terenskih istraživanja, analize napisa iz Brodskog lista – lokalnog tjednika za politička i društvena pitanja, te recentne literature nastoji prikazati povijest svakodnevice građana Slavonskog Broda 1980-ih godina. Nakon smrti Josipa Broza Tita, posljednje desetljeće postojanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije obilježeno je brojnim problemima, poput ekonomske krize koja je pogodila SFRJ. Stoga je naglasak u radu stavljen na...
Svakodnevnica mještana naselja Červar Porat
Svakodnevnica mještana naselja Červar Porat
Lorena Malogorski
U radu se analizira svakodnevica mještana naselja Červar Porat. Cilj je bio saznati kako izgleda svakodnevni život stanovnika Červar Porata, kako se njihova svakodnevica promijenila od vremena dolaska u naselje do danas te što ih motivira za ostanak u naselju. U tu svrhu, provedeni su dubinski polu-strukturirani intervjui sa šest mještana naselja te su u analizi rada korišteni kvantitativni podaci dobiveni unutar projekta „Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih...

Paginacija