Paginacija

Usporedba stavova roditelja i njihove djece o ranom stupanju u spolni odnos
Usporedba stavova roditelja i njihove djece o ranom stupanju u spolni odnos
Nina Drljević
Adolescencija je razdoblje u kojem osoba spolno sazrijeva, formira svoje spolne uloge i stavove u istraživanju spolnosti, a spolno ponašanje u toj dobi postaje dio normalnog razvoja osobe. S obzirom na osjetljivost i nedovoljnu istraženost ovog područja javlja se potreba za razumijevanjem seksualnog ponašanja mladih, načina njihovog razmišljanja te utvrđivanja znanja kojeg mladi imaju o spolnom zdravlju. Cilj rada: Ispitati i usporediti stavove roditelja i adolescenata o ranom...
Usporedba učinka triju nastavnih metoda u nastavi o hitnim medicinskim postupcima na znanje i zadovoljstvo učenika sestrinstva
Usporedba učinka triju nastavnih metoda u nastavi o hitnim medicinskim postupcima na znanje i zadovoljstvo učenika sestrinstva
Mate Maretić
Uvod: Obrazovanje medicinskih sestara je kompleksno, a u prilog ide i činjenica da je to jedina srednja škola u Republici Hrvatskoj čije je trajanje 5 godina. Nastava se većinom odvija pomoću frontalne metode rada. U ranijim istraživanjima suvremene metode poučavanja pokazale su se djelotvornijima u usporedbi s frontalnom nastavom kada se radi o mjerenju znanja i zadovoljstvu učenika nastavom. Nije poznato jesu li suradničko učenje i igrifikacija i informacijsko-komunikacijske...
Utemeljenje riječi za brojeve u sustavu za subitizaciju
Utemeljenje riječi za brojeve u sustavu za subitizaciju
Jakov Čičko
Među ključnim problemima u istraživanju numeričke spoznaje nalazi se pitanje utemeljenja numeričkih simbola odnosno kako brojevi i riječi za brojeve dobivaju značenje. Jedno od vodećih teorijskih objašnjenja nalaže da su brojevi i riječi za brojeve preslikani na nesimboličku reprezentaciju – mentalnu numeričku liniju, čemu idu u prilog nalazi mnogih eksperimenata i studija funkcionalnog oslikavanja mozga. Međutim, recentna istraživanja nalažu kako to objašnjenje nije...
Utjecaj Hrvatskih seljačkih i pjevačkih društava na kulturu i svakodnevnicu stanovnika Zagrebačkog prigorja između dva svjetska rata
Utjecaj Hrvatskih seljačkih i pjevačkih društava na kulturu i svakodnevnicu stanovnika Zagrebačkog prigorja između dva svjetska rata
Dominik Igrec
U radu „Utjecaj Hrvatskih seljačkih i pjevačkih društava na kulturu i svakodnevnicu stanovnika Zagrebačkog prigorja između dva svjetska rata“, autor nastoji prikazati političke, društvene i kulturološke promjene u Zagrebačkom prigorju, kroz djelovanje Hrvatskih seljačkih pjevačkih društava (dalje: HSPD) od njihova osnutka s kraja 19. stoljeća do stvaranja Nezavisne Države Hrvatske (1941.), s posebnim naglaskom na razdoblje između 1918. i 1941. godine. Istraživanje...
Utjecaj društvenih medija na način njege kože osoba s acne vulgaris
Utjecaj društvenih medija na način njege kože osoba s acne vulgaris
Patricija Masnica
Uvod: Vulgarne akne ili acne vulgaris su kronična kožna bolest koja zahvaća više od 85% adolescenata i sve češće se nastavlja u odrasloj dobi. Smanjenje kvalitete života osoba s dermatološkim stanjima najviše se očituje kod akni jer osim fizičkog utjecaja, imaju velik utjecaj na socijalno i psihološko stanje osobe. Cilj istraživanja: je ispitati utjecaj društvenih medija na način njege kože osoba s acne vulgaris. Metode: Ispitanici su osobe aktivne na društvenim medijima...
Utjecaj dubine obrade informacija na uspješnost pamćenja
Utjecaj dubine obrade informacija na uspješnost pamćenja
Nikica Polak
Craik i Lockhart još su 70-ih godina prošlog stoljeća predložili model dubine obrade informacija. Radi se o kontinuumu obrade informacija u kojem plitka obrada podrazumijeva analizu fizičkih ili senzornih obilježja, dublja razina obuhvaća prepoznavanje oblika i objekata, a najdublja uključuje tumačenje i davanje značenja. Iako je dubina obrade informacije važna za njezino upamćivanje, vjerojatnost zadržavanja određuje i stvaranje asocijacija između svojstava onih...
Utjecaj edukacije na stavove i znanja o dobrovoljnom darivanju krvi: studija prije - poslije
Utjecaj edukacije na stavove i znanja o dobrovoljnom darivanju krvi: studija prije - poslije
Ema Pauček
Uvod: Transfuzija krvi podrazumijeva prijenos krvi iz cirkulacije jedne osobe u cirkulaciju druge osobe u praktične terapijske svrhe. Odgovarajući ciljevi transfuzijske terapije i optimalna sigurnost transfundirane krvi ključni su pojmovi u protokolu za rutinsku primjenu transfuzije. Uzimajući u obzir s jedne strane, da je krv rijedak resurs, a s druge strane, da su dobrovoljni darivatelji glavni i preferirani izvor za sustav darivatelja, centri za transfuziju krvi moraju dodijeliti...
Utjecaj edukacije o prehrani na nutritivni status bolesnika s karcinomom glave i vrata tijekom radioterapije
Utjecaj edukacije o prehrani na nutritivni status bolesnika s karcinomom glave i vrata tijekom radioterapije
Matea Živčić
Karcinom glave i vrata u današnje je vrijeme jedan od najrasprostranjenijih tumora, te njegova učestalost raste što se vidi po broju registriranih slučajeva u Hrvatskoj u posljednjih pet godina. Kao jedan od najčešćih faktora rizika navodi se pušenje koje predstavlja glavni iritans sluznice usne šupljine, te učestala konzumacija alkohola kao sljedeći najčešći rizični čimbenik. Uglavnom se radi o planocelularnim karcinomima, u 90% slučajeva, a zahvaćaju usnu šupljinu,...
Utjecaj emocija na rizično odlučivanje
Utjecaj emocija na rizično odlučivanje
Zrinka Štetić
Dugo se vjerovalo da su ljudi vrlo racionalna bića, međutim danas nam je ljudska „nepromišljenost“ prilikom odlučivanja vrlo poznata. Upravo iz tog razloga imamo i mnoge rizične odluke. One uključuju različite psihološke procese - za neke odluke su istaknutiji afektivni procesi, dok su za druge odluke dominantniji racionalni procesi. Da bi doznali više o procesu odlučivanja kliničari i neuropsiholozi procjenjuju taj proces koristeći mjere ponašanja pomoću različitih...
Utjecaj emocionalno obojanih filmskih sadržaja na žudnju za hranom
Utjecaj emocionalno obojanih filmskih sadržaja na žudnju za hranom
Petar Znaor
Brojna istraživanja pokazala su kako filmovi mogu utjecati na emocionalno raspoloženje pojedinaca te da različite ugodne i neugodne emocije mogu utjecati na žudnju pojedinaca za hranom. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati utjecaj ugodno, neugodno i neutralno emocionalno obojanih filmskih isječaka na žudnju za hranom. Istraživanje se provodilo u dva dijela. U prvom dijelu 93 sudionika procjenjivalo je koji od 9 ponuđenih filmskih isječaka najbolje izazivaju ugodno, neugodno...
Utjecaj grada na preobrazbu sela: primjer sela Kraljev Vrh
Utjecaj grada na preobrazbu sela: primjer sela Kraljev Vrh
Andrea Pušek
U ovome diplomskom radu analiziran je odnos grada i sela, odnosno utjecaj grada na transformaciju sela. U radu će biti prikazane općenite značajke sela i grada kao i procesi koji su utjecali na transformaciju sela. Dakle, prvi dio rada bavi se karakteristikama navedenog. Daje se prikaz relevantnih teorija i istraţivanja koje su dosad istaknute u kontekstu ove teme. U drugom dijelu rada predstavljena je analiza dokumentacije vezane uz istraţivani prostor te rezultati provedenih...
Utjecaj kontinuiranog praćenja glukoze (FreeStyle Libre) na regulaciju šećerne bolesti i kvalitetu života oboljelih
Utjecaj kontinuiranog praćenja glukoze (FreeStyle Libre) na regulaciju šećerne bolesti i kvalitetu života oboljelih
Dijana Jozinović
Šećerna bolest je jedna od najčešćih kroničnih nezaraznih bolesti, a možemo je svrstati u globalne epidemije jer broj oboljelih svakodnevno raste. Obzirom da je šećerna bolest bolest kroničnog tipa, sa sobom nosi rizik razvoja kroničnih komplikacija na svim organskim sustavima. Poboljšano praćenje glukoze pomoću FreeStyle Libre sustava sastavljenog od čitača i senzora koji svakodnevno daje uvid u kretanja glukoze je novost u liječenju šećerne bolesti. Cilj ovog...

Paginacija