Paginacija

Utjecaj ratnih zbivanja na strukturu morbiditeta i komorbiditeta kod veterana Domovinskog rata
Utjecaj ratnih zbivanja na strukturu morbiditeta i komorbiditeta kod veterana Domovinskog rata
Sven Mujkić
Rat sa sobom donosi prisilno iseljavanje iz vlastitog doma ili njegovo razaranje, gubitak voljenih osoba, oboljenja, ranjavanja i mnoge druge strahote što neizbježno dovodi do raznih posljedica koje sežu do današnjih dana. Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su ratovali na prvoj crti bojišnice bili su ugroženi temelji socijalne i fizičke egzistencije što je dovelo i dovodi do ozbiljnih posljedica. Učestala je pojava kompleksnog PTSP-a te istovremene prisutnosti dviju ili...
Utjecaj sestrinskih intervencija na intenzitet boli i hemodinamske parametre u ranom poslijeoperacijskom tijeku nakon velikih abdominalnih operacija
Utjecaj sestrinskih intervencija na intenzitet boli i hemodinamske parametre u ranom poslijeoperacijskom tijeku nakon velikih abdominalnih operacija
Renata Vinski
Medicinske sestre/tehničari u jedinici intenzivnog liječenja (JIL) pružaju niz postupaka pri provođenju aktivnosti zdravstvene njege u razdoblju ranog poslijeoperacijskog tijeka. Bolesnici koji se podvrgavaju velikim operativnim zahvatima u trbušnoj šupljini čine rizičnu skupinu bolesnika s većim poslijeoperacijskim morbiditetom i mortalitetom. Većina njih starije su životne dobi te opterećeni kroničnim bolestima zbog čega se njihovo zdravstveno stanje i nakon uspješne...
Utjecaj sestrinskih intervencija na promjene intrakranijskog tlaka u pacijenata s vanjskom ventrikularnom drenažom likvora
Utjecaj sestrinskih intervencija na promjene intrakranijskog tlaka u pacijenata s vanjskom ventrikularnom drenažom likvora
Nives Copak
Uvod Kod pacijenata liječenih zbog traume mozga provodi se monitoring intrakranijskog tlaka kako ne bi, zbog njegova nekontroliranog porasta, došlo do sekundarnih oštećenja moždanog tkiva. Cilj istraživanja Cilj rada je iz serije slučajeva istražiti u kojoj mjeri sestrinske intervencije utječu na povišenje intrakranijskog tlaka te može li se modifikacijom sedacije i analgezije te što nježnijim izvođenjem određene intervencije preventivno djelovati na moguće oscilacije...
Utjecaj socijalne evaluacije na motoričku inhibiciju mladih
Utjecaj socijalne evaluacije na motoričku inhibiciju mladih
Stjepana Pavelić
Odraslost u nastajanju razdoblje je koje okvirno traje od 18 do 25 godina te je obilježeno velikim promjenama i istraživanjem mogućih smjerova u kojima će se život dalje kretati. Tijekom ovog razdoblja mladi provode veliku količinu vremena u društvu vršnjaka, nalik adolescentima. Nadalje, tijekom ovog razdoblja pojedine sastavnice izvršnih funkcija nisu do kraja razvijene, a i moždane strukture koje su odgovorne za te funkcije još uvijek sazrijevaju. Motorička inhibicija jedna je...
Utjecaj specifičnih aktivnosti medicinske sestre enterostomalnog terapeuta na kvalitetu života osoba sa stomom
Utjecaj specifičnih aktivnosti medicinske sestre enterostomalnog terapeuta na kvalitetu života osoba sa stomom
Ivanka Benčić
Stoma predstavlja kirurški kreiran otvor unutarnjeg organa na površini tijela. Derivacijske stome služe za pražnjenje tjelesnih sadržaja (stolica, urin, slina). Stoma može značajno narušiti kvalitetu života u tjelesnom, psihološkom i socijalnom vidu života. Zdravstvena skrb za osobu sa stomom usmjerena je prema pojedincu i bliskim osobama u zdravstveno-odgojnom te psihološkom smislu. Takvu vrstu zdravstvene njege pruža medicinska sestra enterostomalni terapeut (ET)....
Utjecaj težine kliničke slike oboljelih od atopijskog dermatitisa na kvalitetu života obitelji
Utjecaj težine kliničke slike oboljelih od atopijskog dermatitisa na kvalitetu života obitelji
Barbara Rožić
Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj težine kliničke slike atopijskog dermatitisa na kvalitetu života članova uže obitelji. Svrha istraživanja je upoznati mjerodavne sa izazovima sa kojima se susreću obitelji oboljelih od atopijskog dermatitisa, te njihovo uključenje u poboljšanje kvalitete života obitelji. Predmet istraživanja su majke djece s dijagnosticiranim atopijskim dermatitisom dobi od tri mjeseca do osamnaest godina u Klinici za dječje bolesti Zagreb, sa...
Utjecaj turizma na promjene urbanog identiteta - primjer Dubrovnika
Utjecaj turizma na promjene urbanog identiteta - primjer Dubrovnika
Tea Krmek
Turizam je glavna gospodarska djelatnost grada Dubrovnika. U svom razvoju turizam obuhvaća različite segmente i utječe na raznim poljima poput političkog, ekonomskog, društvenog i slično. Jedno od njih je svakako utjecaj na promjenu urbanog identiteta. Promjena urbanog identiteta istovremeno govori o transformaciji identiteta grada, ali i njegovih svakodnevnih korisnika i stanovnika. Promjene urbanog identiteta mogu se objasniti djelovanjem različitih silnica koje ponekad djeluju u...
Utjecaj turizma na transformaciju javnog prostora na primjeru grada Dubrovnika
Utjecaj turizma na transformaciju javnog prostora na primjeru grada Dubrovnika
Josipa Livajić
Turizam je glavna gospodarska djelatnost u gradu Dubrovniku koja se razvija i privlači sve veći broj stranih posjetitelja koji pristižu različitim prijevoznim sredstvima, a u najvećem broju kruzerima. U turističkom razvoju prostor zauzima bitno mjesto i potrebno ga je racionalno i kvalitetno iskoristiti, pritom uzimajući u obzir potrebe mnogobrojnih posjetitelja, ali i još važnije – potrebe lokalnog stanovništva. Tijekom lipnja 2020. godine provedeno je osam intervjua s osobama...
Utjecaj Škole atopije na kvalitetu života oboljelima od atopijskog dermatitisa
Utjecaj Škole atopije na kvalitetu života oboljelima od atopijskog dermatitisa
Dora Pavelić
Uvod: Atopijski dermatitis je kronična recidivirajuća upalna bolest kože. Učestalost kod djece iznosi 15% do 30%. Atopijski dermatitis može imati različitu kliničku sliku te je zbog toga potrebno posvetiti posebnu pažnju liječenju. Škola atopije pomaže djeci i roditeljima kako bi naučili što više o bolesti, načinu života i liječenju. Cilj istraživanja: Utvrditi utjecaj strukturirane edukacije u Školi atopije na kvalitetu života oboljelih od atopijskog dermatitisa i...
Utvrđivanje različitih moralnih profila kod studenata i njihova povezanost s osobinama ličnosti, političkim stavovima i religioznom orijentacijom
Utvrđivanje različitih moralnih profila kod studenata i njihova povezanost s osobinama ličnosti, političkim stavovima i religioznom orijentacijom
Klara Saganić
Cilj istraživanja bio je utvrditi moralne profile studenata te ispitati razlikuju li se dobiveni profili u političkim stavovima, osobinama ličnosti i religioznim orijentacijama. U istraživanju je sudjelovalo 400 studenata. Korišteni su sljedeći instrumenti: NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI, Costa i McCrae, 1989), Upitnik moralnih temelja (MFQ, Graham i sur., 2009), Upitnik političkih stavova (prilagođeno od Latane i Latane, 1998) i Upitnik religioznih orijentacija (prilagođeno od...
Učestalost akutnog koronarnog zbivanja i karakteristike bolesnika koji ulaze u sustav Objedinjenog hitnog bolničkog prijema sa simptomima boli u prsima
Učestalost akutnog koronarnog zbivanja i karakteristike bolesnika koji ulaze u sustav Objedinjenog hitnog bolničkog prijema sa simptomima boli u prsima
Davorka Horvat
1.UVOD Bol u prsima jedan je od najčešćih razloga za javljanje bolesnika u hitnu službu uz bolove u trbuhu i pogađa oko 20-40% populacije stanovništva tijekom života. Javnozdravstveni je problem te dijagnostički i terapijski izazov hitne medicine. 2.CILJ Prikazati učestalost akutnog koronarnog zbivanja, utvrditi demografske karakteristike i rizične čimbenike od kojih boluju ispitanici, analizirati okolnosti pojave boli u prsima te utvrditi ishod liječenja i konačnu dijagnozu...
Učestalost anksioznosti i kvaliteta života radno aktivnog stanovništva oboljelog od degenerativnih bolesti kralješnice
Učestalost anksioznosti i kvaliteta života radno aktivnog stanovništva oboljelog od degenerativnih bolesti kralješnice
Đurđica Posarić
Uvod: Degenerativne bolesti kralješnice pripadaju najčešćim bolestima današnjice, vrlo su česte u najproduktivnijoj, srednjoj životnoj dobi. Predstavljaju veliki javno zdravstveni problem zbog dugotrajnosti liječenja i utjecaja na kvalitetu života. Bolesnici koji boluju od degenerativnih bolesti kralješnice, njih 10 % navodi prisustvo kronične boli. Upravo kod njih učestalost anksioznosti je veća nego u općoj populaciji. Kod bolesnika koji pate od kronične boli primijećena je...

Paginacija