Paginacija

Znanje medicinskih sestara Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb o pružanju palijativne skrbi na neonatologiji i pedijatriji
Znanje medicinskih sestara Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb o pružanju palijativne skrbi na neonatologiji i pedijatriji
Tanja Maričić
UVOD: Pedijatrijska palijativna skrb posebna je grana palijativne medicine, nastala iz pedijatrije, a označava brigu za teško bolesnu djecu od rođenja do 19. godine. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji dječji hospicij u kojemu bi dijete i roditelji imali stalni nadzor i podršku već se organizacija palijativne skrbi odvija u bolnici ili kod kuće. CILJ: Cilj ovog istraživanja je ispitati stavove i znanje medicinskih sestara o palijativnoj skrbi u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb. ...
Znanje studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o HPV infekciji - epidemiologiji, prijenosu i mogućnostima prevencije: presječno istraživanje
Znanje studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta o HPV infekciji - epidemiologiji, prijenosu i mogućnostima prevencije: presječno istraživanje
Katarina Lončar
UVOD Humani papiloma virus (HPV) najčešća je spolno prenosiva infekcija na svijetu, Postoji čak više od 200 različitih tipova ovog virusa, od kojih njih 40 uzrokuje infekcije genitalnog područja. Vrlo je raširen kod spolno aktivnih osoba, te će gotovo sve spolno aktivne osobe biti zaražene virusom u nekom trenutku svog života, nerijetko i s više tipova istovremeno, a obično bez simptoma. Naglasak je na važnosti odgovornog spolnog ponašanja, pravovremenoj edukaciji i...
Znanje studenata sestrinstva o etici i pogled na daljnje obrazovanje iz područja etike: presječno istraživanje
Znanje studenata sestrinstva o etici i pogled na daljnje obrazovanje iz područja etike: presječno istraživanje
Anamaria Šeremet
Uvod Etika kao filozofska disciplina u temeljima je i sastavni dio svakog društva. U kontekstu današnjeg društva u kojem dolazi do relativizacije morala, moralnih ciljeva i moralnih normi, etika postaje aktualna tema današnjice. Sestrinska praksa usko je povezana s etikom u svakodnevnom radu i djelovanju. Oskudica medicinskih sestara i tehničara, manjak zdravstvenih resursa i preopterećenost zdravstvenog sustava uz tehnološki napredak, uzrokuju brojne etičke dileme u sestrinskoj...
Znanje studenata studija sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o cjepivima, cjepnom kalendaru u Hrvatskoj i osobnom cjepnom statusu: presječno istraživanje
Znanje studenata studija sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta o cjepivima, cjepnom kalendaru u Hrvatskoj i osobnom cjepnom statusu: presječno istraživanje
Katarina Krmpotić
Uvod Znanstveni, stručni i društveni izazovi suvremenog svijeta su prevencija bolesti i preventivni programi. Novo stoljeće je stoljeće cijepljenja koje ima za cilj eradikaciju, kontrolu i eliminaciju brojnih po život opasnih infektivnih bolesti. Cijepljenje se smatra kao jedna od najuspješnijih i najučinkovitijih medicinska intervencija suvremene medicine u sprječavanju obolijevanja i širenja zaraznih bolesti, te ujedno time i temeljno ljudskog pravo svakog čovjeka. Cilj...
Znanje učenika medicinske škole i gimnazije o palijativnoj skrbi
Znanje učenika medicinske škole i gimnazije o palijativnoj skrbi
Beata Teresa Galinec
Palijativna skrb jest skrb za cijelu osobu, u smislu očuvanja njenog digniteta i cjelovitosti. Usmjerena je na ublažavanje patnje, te očuvanje najbolje moguće kvalitete života sve do smrti. Ta skrb ne obuhvaća samo tu osobu, već i one koji je vole. Svrha ovog rada je istražiti što učenici četvrte godine medicinske škole i gimnazije znaju o palijativnoj skrbi. Riječ je o presječnoj studiji u koju su uključeni učenici četvrte godine srednje medicinske škole i gimnazije u...
Znanje, stavovi i navike studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta o menstrualnoj higijeni; presječno istraživanje
Znanje, stavovi i navike studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta o menstrualnoj higijeni; presječno istraživanje
Helena Božić
UVOD: Uspješno i učinkovito upravljanje menstrualnom higijenom podrazumijeva korištenje čistih proizvoda za menstrualnu higijenu koje žene mogu mijenjati onoliko često koliko je potrebno tijekom menstruacije uz osiguranje privatnosti, pristup vodi i ostalim higijenskim proizvodima te pristup prostorima u kojima mogu zbrinuti iskorišteni menstrualni materijal. Neki od čimbenika koji mogu utjecati na upravljanje menstrualnom higijenom su: razina znanja o menstruaciji, izvor informacija...
Značaj humorističko-satiričkog lista Bič u pravaškom novinstvu druge polovice 19. stoljeća
Značaj humorističko-satiričkog lista Bič u pravaškom novinstvu druge polovice 19. stoljeća
Veronika Novoselac
Bič, list za šalu i satiru pravaški je humoristično-satirični list koji je od 1. studenog 1883. do 2. lipnja 1885. izlazio u Zagrebu. Njegov vlasnik i izdavač bio je pravaški nakladnik, publicist i agitator Gavro Grünhut. Samo mjesec dana nakon prvog broja lista, hrvatskim banom imenovan je Károly Khuen-Hedérvary čiji će dvadesetogodišnji režim sustavno (u)gušiti svaku hrvatsku oporbu. Svakodnevna cenzura i zapiljena pravaškog humorističko- satiričkog lista Bič svjedoči...
Značenje procjene prehrambenog statusa u djece s teškim neuromotoričkim odstupanjima
Značenje procjene prehrambenog statusa u djece s teškim neuromotoričkim odstupanjima
Kata Rimac
Unatoč ogromnom napretku medicine, kojem smo svjedoci, duljinu i kvalitetu života djece često reduciraju kronične, te neizlječive bolesti koje uzrokuju smrt puno ranije nego li je biološki očekivano, kao i različite ozljede. Pravilna prehrana ima veliko značenje u djece sa teškim neuromotoričkim odstupanjima, jer se njezinom primjenom pospješuje djetetova kvaliteta života, funkcioniranje, te opće stanje. Teško oboljela djeca imaju velike poteškoće sa prehranom, na što...
Ćirilični natpisi grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj
Ćirilični natpisi grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj
Mihael Petrik
U radu su doneseni dostupni i pronađeni natpisi koji su baština grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj. Obilaskom grkokatoličkih crkava i kapela ustanovljena je njihova spomenička topografija te je prema unutarnjem uređenju Križevačke biskupije (eparhije) raspoređena u katalogu. Svaki je mjesni natpis popraćen fotografijom, izvornim tekstom, prijevodom, vremenom nastanka, materijalom, jezikom i pismom te popratnim komentarom. Ukupno je evidentirano 195 jedinica. Utvrđeno je da u...
Češka autohtona manjina u Hrvatskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Čeha u daruvarskom kraju
Češka autohtona manjina u Hrvatskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Čeha u daruvarskom kraju
Ana Čizmić
Ovaj rad bavi se istraživanjem autohtone češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, točnije u “daruvarskom kraju“. Provedeno je kvalitativno istraživanje s 9 sudionika, plus jednim ekspertom, kako bi se moglo odgovoriti na zadani cilj istraživanja. Glavni cilj istraživanja je odrediti suvremene odrednice identiteta Čeha u daruvarskom kraju. Kroz provedene intervjue sa sudionicima kao glavne odrednice istaknule su se obitelj i okolina, jezik, obrazovanje, kultura i običaji te mediji....
Čimbenici gospodarskog razvoja vukovarskog područja od kraja 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata
Čimbenici gospodarskog razvoja vukovarskog područja od kraja 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata
Vinko Živić
Povlačenjem višestoljetne osmanske te uspostavom habsburške vlasti na području između rijeka Drave, Save i Dunava krajem 17. stoljeća, prostor Vukovara i njegove okolice započinje svoje dugo razdoblje mirnodopske demografske revitalizacije i postepenog razvoja. Život u Vukovaru se oblikovao i mijenjao pod utjecajem raznih političkih, društvenih, gospodarskih te prirodnih čimbenika i elemenata. Zahvaljujući povoljnom položaju na vrlo prometnom Dunavu, kao i administrativnim i...
Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Larisa Ramić
Ovaj rad oslanja se na teoriju planiranog ponašanja kao podloga za objašnjenje poduzetničkih namjera kod studenata. Istraživanja pokazuju kako su namjere neposredni prethodnici upuštanja pojedinca u ponašanje. Cilj ovog istraživanja je utvrditi odrednice poduzetničkih namjera. U njega su uključene karakteristike osoba koje se smatraju ključnim za identifikaciju pojedinaca sklonih upuštanju u poduzetne pothvate, a smatrane su jednim od prediktora poduzetničkih namjera studenata....

Paginacija