Paginacija

Vidljivost ženskog sporta u hrvatskim medijima. Slučaj grand slam teniskog turnira
Vidljivost ženskog sporta u hrvatskim medijima. Slučaj grand slam teniskog turnira
Marija Tomas
Cilj je ovoga diplomskog rada prikazati vidljivost, odnosno ispitati zastupljenost ženskog sporta u medijima te analizirati medijski prikaz sportašica. Oslanjajući se na inozemna istraživanja, koja pokazuju da su sportašice manje vidljive u medijima od sportaša te se prilikom izvještavanja o ženskom sportu koriste stereotipni izrazi, kao i na dostupna domaća istraživanja, u radu se navode brojni razlozi koji idu u prilog manjoj vidljivosti ženskog sporta u medijima, a to su:...
Vinogradarstvo i vinarstvo u Zadru krajem 13. i početkom 14. stoljeća
Vinogradarstvo i vinarstvo u Zadru krajem 13. i početkom 14. stoljeća
Rikard Botica
Srednjovjekovni Zadar bio je važno ekonomsko središte istočne jadranske obale u razvijenom i kasnom srednju vijeku, te vinogradarstvo i vinarstvo bilo važan segment gospodarstva njegovog tadašnjeg stanovništva. Stoga je cilj ovoga rada prikazati kako su se stanovnici srednjovjekovnog grada Zadra odnosili prema vinogradarstvu i vinu u razdoblju od kraja 13. i tijekom prve polovice 14. stoljeća. Prva tema istraživanja je prikaz normativne prakse, tj. regulacije različitih aspekata...
Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice u Hrvatskoj od 1991. do 1998.
Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice u Hrvatskoj od 1991. do 1998.
Katarina-Kaja Župančić
Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR) utemeljen je u Ženevi 1951. usvajanjem Rezolucije 428 (V) na općoj skupštini UN-a, sa zadaćom zakonske i političke zaštite izbjeglica. Zbog eskalacije oružanog sukoba i početka rata na području bivše Jugoslavije te priljeva velikog broja izbjeglica i prognanika u Hrvatsku, UNHCR na poziv hrvatske Vlade u prosincu 1991. preuzima koordinaciju međunarodnih operacija po pitanju prognanika i izbjeglica. Autor rada na temelju arhivske građe,...
Vizualna percepcija i vizualno pamćenje u pacijenata nakon operacije aneurizme mozgovnih arterija
Vizualna percepcija i vizualno pamćenje u pacijenata nakon operacije aneurizme mozgovnih arterija
Antonella Pocrnja
Cerebrovaskularne bolesti imaju nesporno medicinsko i socioekonomsko značenje u okviru neuroloških bolesti te zauzimaju prvo mjesto kao uzrok invaliditeta i treće mjesto uzroka smrtnosti u svijetu. Uključuju mozgovne aneurizme koje uzrokuju moguće poteškoće u kognitivnom funkcioniranju, poput deficita vizualne percepcije i vizualnog pamćenja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi prisutnost deficita vizualne percepcije i vizualnog pamćenja u grupi ispitanika nakon operacije...
Više djevojačke i stručne škole u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća
Više djevojačke i stručne škole u Zagrebu u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća
Marina Rašić
Na temelju literature i arhivskih izvora, diplomski rad obuhvaća povijesno razdoblje između 1850.-1920. i bavi se obrazovanjem žena, promjenama u društvu i državnim reformama koje su dovele do naglog i ubrzanog razvoja obrazovanja žena. Ovaj rad obrađuje i promjene i razvoj društva u gradu Zagrebu. Diplomski rad govori o razvoju misli i stavova o ženskom obrazovanju općenito. U ovom radu spominju se razvoj ženskih srednjih škola u Zagrebu : Ženska škola Sestara milosrdnica,...
Vlasteoska mladež u politici i braku: primjer Dubrovnika od 14. do 16. stoljeća
Vlasteoska mladež u politici i braku: primjer Dubrovnika od 14. do 16. stoljeća
Žana Marija Podgorelec
Rad se bavi mladom dubrovačkom vlastelom od 14. do 16. stoljeća. U njemu se opisuju gledišta srednjovjekovnih autora, ponajviše onih s dubrovačkog područja, o mladosti i mladim ljudima te se na temelju izvora daje slika prosječnog mladog vlastelina i vladike. Analizira se ulazak mladih dubrovačkih vlastelina u Veliko vijeće u kontekstu onodobnih političkih zbivanja. Na kraju rada se objašnjavaju načini na koji su ljudi ulazili u brak te se govori o karakteristikama dubrovačkih...
Vojna oprema srednjovjekovnog viteza
Vojna oprema srednjovjekovnog viteza
Leon Šijanski
Vojnom opremom srednjovjekovnog viteza smatra se oklop i oružje korišteno na bojnom polju. Viteška titula bila je fluidna i katkad teško precizirana, stoga se u sklopu ovog rada vitezom smatra osoba koja je završila vitešku obuku i primila vitešku titulu kroz ceremoniju. U uvodu se ukratko govori o viteškom životu, a ostatak rada podijeljen je u tri glavna poglavlja. Prvo od njih govori o žičanom i pločastom oklopu. Žičani oklop sastavljen je od niza veriga, dok pločasti...
Vrijednosne orijentacije i političke preferencije na primjeru studentske populacije Grada Zagreba
Vrijednosne orijentacije i političke preferencije na primjeru studentske populacije Grada Zagreba
Rahela Bilić
Vrijednosti, vrijednosne orijentacije i političke preferencije teme su koje se često proučavaju i istražuju. Međutim, vrijednosti nemaju univerzalnu definiciju, u istraživanjima hrvatskih znanstvenika često nije rađena jasna distinkcija između pojma vrijednosti i pojma vrijednosnih orijentacija, a malo je istraživanja koja povezuju vrijednosti i vrijednosne orijentacije s političkim preferencijama. Upravo zato kroz teorijski dio ovog rada bit će prikazane vrijednosti u nekoliko...
Vrijednosni obrasci hrvatskih internetskih influencera - analiza Instagram profila i Youtube kanala specijaliziranih za zdravlje i ljepotu
Vrijednosni obrasci hrvatskih internetskih influencera - analiza Instagram profila i Youtube kanala specijaliziranih za zdravlje i ljepotu
Marina Šutalo
Digitalna revolucija i razvoj interneta uzrokovali su u društvu brojne promjene, a posebno one u sferi komunikacije. Novi mediji omogućili su globalnu komunikaciju u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu stvarajući tako preduvjet za razvoj društvenih mreža. Društvene mreže transformirale su svakodnevicu ljudi otvarajući put novoj društvenoj skupini- „influencerima“. Ovaj se rad bavi analizom vrijednosnih obrazaca koje naglašavaju hrvatski „influenceri“ Instagrama i...
Vrijeme provedeno u igri nije izgubljeno vrijeme – razlike u individualnim obilježjima igrača Dugeons&Dragons igre i neigrača
Vrijeme provedeno u igri nije izgubljeno vrijeme – razlike u individualnim obilježjima igrača Dugeons&Dragons igre i neigrača
Robert Čolan
Sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća na tržište je izašla nova igra pod nazivom Dungeons&Dragons. Fantastične tematike unutar igre dovela je istraživače u položaj da proučavaju, odnosno opovrgavaju, tvrdnje opće populacije o štetnosti i negativnom utjecaju igre. Sa sve većom dostupnošću Interneta u svijetu te postojanju uspješnih serija poput Teorije velikog praska i Stranger Things, igra je doživjela novi nalet popularnosti. Istraživači su se također opet...
Vrste istraživanja i objavljivanje rezultata diplomskih i završnih radova zdravstvenih studija u Hrvatskoj: retrospektivno kohortno i presječno istraživanje
Vrste istraživanja i objavljivanje rezultata diplomskih i završnih radova zdravstvenih studija u Hrvatskoj: retrospektivno kohortno i presječno istraživanje
Kristina Kraljić
Uvod: Izradom završnih i diplomskih radova studenti objedinjuju stečena znanja i vještine tijekom obrazovanja. Objavljivanje rezultata završnih i diplomskih radova u znanstvenim časopisima ima niz prednosti za studenta i znanstvenu zajednicu. Nije poznato u kojoj mjeri studenti zdravstvenih studija u Hrvatskoj provode originalna istraživanja u okviru završnih radova. Također nije poznato u kojoj mjeri se temeljem završnih i diplomskih radova zdravstvenih studija u Hrvatskoj...
Vrste urinarne inkontinencije kod štićenika domova za starije i nemoćne i povezanost s kvalitetom njihovog života: presječno istraživanje
Vrste urinarne inkontinencije kod štićenika domova za starije i nemoćne i povezanost s kvalitetom njihovog života: presječno istraživanje
Draženka Rožić
Uvod: Međunarodno društvo za kontinenciju (eng. International Continence Society - ICS), definira inkontinenciju urina (IU) kao nehotično istjecanje urina kroz mokraćnu cijev. I kod muškaraca i kod žena, dob je dosljedan čimbenik rizika za razvoj IU-a, međutim, to se ne smatra normalnom posljedicom starenja. Sveukupno, IU se razvija u do 30% starijih osoba koje žive u zajednici i više od 50% štićenika domova za starije i nemoćne osobe. Oko 2-3 puta je češći u žena nego u...

Paginacija