Pages

Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Lana Heim Šarko
Nikotinska ovisnost predstavlja značajan problem, koji je vidljiv u svim krajevima svijeta. Hrvatska je zemlja s dugom tradicijom uzgoja duhana, a istraživanja pokazuju da je pušenje društveno prihvatljiva navika. Očito je da određene osobine ličnosti doprinose objašnjenju različitih zdravstveno-rizičnih ponašanja. Također, uočena je veza između upotrebe duhana i upotrebe strategija suočavanja sa stresom. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati razlike u osobinama...
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Karla Žagi
Ovim radom prikazano je istraživanje koje je provedeno u periodu od 6. do 20. ožujka 2017. godine na neprobabilističkom prigodnom uzorku studenata. Opći cilj istraživanja jest ispitati stavove i informiranost studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi, s obzirom na samu vrstu njihova studija, religijsku i političku opredijeljenost te sociodemografske specifičnosti. Metodom online ankete ispitano je ukupno 223 ispitanika, pri čemu su obuhvaćeni Hrvatsko...
Istraživanje higijenskih navika nositelja zubnih proteza
Istraživanje higijenskih navika nositelja zubnih proteza
Ivana Juroš
Poboljšanje životnih uvjeta i konstantan napredak suvremene medicine rezultirao je produženjem životnoga vijeka stanovništva, a paralelno s tim, povećava se broj izgubljenih/izvađenih zuba, a samim time i potreba za protetskom sanacijom usne šupljine. Uporabom pomičnih zubnih proteza nastoji se obnoviti žvačna funkcija, estetika i fonacija, te profilaktički djelovati na tkiva stomatognatoga sustava. Stoga je važan cjelovit pristup u zbrinjavanju bezubih pacijenata koji ne...
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Ivana Mihalić Aleksić
Degenerativne promjene zgloba kuka uzrokuju patološke promjene kosti i hrskavice, a očituju se jakom boli i oštećenom funkcijom zgloba što nazivamo artrozom. Totalne endoproteze kuka ugrađuju se kod bolesnika kod kojih je oštećenje zgloba kuka takvo da se ne može popraviti nikakvim konzervativnim liječenjem. Operativni zahvat od velike je važnosti za pacijente, a pravovremena i kvalitetna rehabilitacija neizostavna za optimizaciju funkcije. Krvarenje u perioperativnom razdoblju je...
Istraživanje uzroka zatajenja jetre, kao razloga za transplantaciju - primjer jedne klinike
Istraživanje uzroka zatajenja jetre, kao razloga za transplantaciju - primjer jedne klinike
Tatjana Mihalić
Zatajenje jetre je teško pogoršanje funkcije jetre, a može nastati zbog bilo koje vrste poremećaja jetre, uključujući virusni hepatitis, cirozu i oštećenje jetre alkoholom ili lijekovima. Liječenje zatajenja jetre ovisi o uzroku i posebnim kliničkim pokazateljima. Počinje konzervativnim načinom liječenja u smislu ograničene dijete, kontroliranog uzimanja bjelančevina, izbjegavanja uzimanja alkohola jer on može pogoršati oštećenje jetre.Transplantacija ili presađivanje...
Izazovi hrvatskog gospodarstva s obzirom na konkurentnost u ponudi kvalitete života: slučaj iseljavanja Hrvata u Republiku Njemačku
Izazovi hrvatskog gospodarstva s obzirom na konkurentnost u ponudi kvalitete života: slučaj iseljavanja Hrvata u Republiku Njemačku
Ivona Dragić
U ovom se radu proučava fenomen emigracije mladih ljudi s područja Požege i Pleternice u Njemačku te njihova percepcija kvalitete života u Njemačkoj koju su stekli kroz iskustvo življenja u toj zemlji. Kroz prvi dio rada, koji je teorijski, prikazuju se različite definicije i određenja pojmova emigracije i kvalitete života koje su definirali relevantni autori, kao i pregled emigracijskih valova i njihovih posljedica na današnje društvo. Osim toga, u radu je napravljena usporedba...
Izazovi i brige s kojima se nose zdravstveni djelatnici koji rade s COVID bolesnicima u infektološkoj bolnici
Izazovi i brige s kojima se nose zdravstveni djelatnici koji rade s COVID bolesnicima u infektološkoj bolnici
Petra Plantak
Uvod: Pandemija COVID-19 hitna je situacija u javnom zdravlju koja je pogodila cijeli svijet te osim što ima negativne posljedice na svim društvenim razinama na osobit način je pogodila zdravstveni sustav i one koji u njemu rade. COVID-19 je zasigurno utjecao na mentalno zdravlje zdravstvenih djelatnika i na pojavu različitih emocionalnih poteškoća, jer je zdravstvenim djelatnicima donio puno briga, izazova i nedoumica stavivši ih u situaciju s kojom se do tada nisu susreli. Cilj:...
Izazovi usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza na području grada Zagreba
Izazovi usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza na području grada Zagreba
Iva Soldo
U ovome radu prikazana je problematika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza, odnosno glavni izazovi s kojima se roditelji suočavaju prilikom balansiranja istih. Prvi dio rada odnosi se na teorijsku podlogu i elaboraciju ključnih pojmova, počevši od obitelji, bračnih uloga, rada pa sve do sukoba obiteljskih i poslovnih uloga. Drugi dio rada odnosi se na kvalitativno istraživanje unutar kojega je provedeno 8 online intervjua u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. godine....
Izgradnja zdravstvenog sustava u drugoj Jugoslaviji 1945. – 1955.: primjer grada Zagreba
Izgradnja zdravstvenog sustava u drugoj Jugoslaviji 1945. – 1955.: primjer grada Zagreba
Ivona Škvorc
U radu, autorica na temelju arhivskoga gradiva, periodike i relevantne literature, obrađuje temu zdravstvenoga sustava i njegovoga razvoja u drugoj Jugoslaviji tijekom prvoga desetljeća po završetku Drugoga svjetskog rata, s posebnim naglaskom na područje grada Zagreba. Ukratko predstavivši uspostavu nove vlasti i općenite političke okolnosti, obrađeni su aspekti teme rada kroz nekoliko poglavlja, počevši s općom zdravstvenom politikom vlasti i definiranjem njezinih ključnih...
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Izrada studije izvodljivosti projekta hotela financiranog iz fondova Europske unije
Ana Matić
S ciljem ujednačavanja neravnomjernog razvoja zemalja članica Europske unije kao i jačanja entiteta Europske unije na globalnom tržištu, formirani su Europski strukturni investicijski fondovi ili fondovi Europske unije. Financijska sredstva fondova Europske unije dostupna su na korištenje svim ravnopravnim članicama, a služe za jačanje europske kohezije kao i za smanjivanje jaza u razvijenosti regija. Studija izvodljivosti sastavni je dio prijavne dokumentacije projekta koja se...
Izraženost anksioznosti i depresije nakon srčanog udara
Izraženost anksioznosti i depresije nakon srčanog udara
Sanja Kovačić
Primarna manifestacija koronarne bolesti srca jest infarkt miokarda ili srčani udar. U mnogim istraživanjima ističe se važan utjecaj psihijatrijskih, psiholoških i socijalnih čimbenika na nastanak, razvoj i rehabilitaciju koronarne bolesti. Pacijenti koji pokazuju visoku razinu depresivnih i anksioznih simptoma nakon srčanog udara pokazuju povećan rizik ponovljenih srčanih komplikacija u usporedbi sa nedepresivnim i neanksioznim pojedincima. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...
Izraženost i osobitosti stresa u hitnoj medicinskoj službi
Izraženost i osobitosti stresa u hitnoj medicinskoj službi
Anamarija Biščanin
Cilj istraživanja:Ovim se istraživanjem želi procijeniti utjecaj rada u bolničkoj hitnoj službi na zdravlje i radnu sposobnost djelatnika. Ponuđenim upitnicima želi se ispitati specifične stresore na radnim mjestima zaposlenika u Hitnoj službi te povezanost intenziteta stresa i radne sposobnosti na temelju istih podataka. Metode:Ispitanici koji su sudjelovali u istraživanju zaposlenici su Centralnog hitnog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Istraživanje je...

Pages