Pages

Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ana Jurić
Starenje stanovništva jedna je od najznačajnih odrednica budućeg svjetskog razvoja, naime ono nosi značajne političke, društvene i gospodarske posljedice, te kao takva postaje tema od izrazitog značenja u okviru socioloških, psiholoških, demografskih i ekonomskih rasprava. Starenje se ne može promatrati kao uniformni proces, nego kao individualni doživljaj određen biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima. Hrvatska nastoji pratiti trendove Europske unije te zagovara...
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Arijana Akmadža
Nakon prve migrantske krize 2015. koja je uzela veliku pažnju medija i izazvala različite reakcije Republike Hrvatske i ostatka Europe, migracije kroz Hrvatsku nastavile su se odvijati sve do danas. S obzirom da je Hrvatska jedna od češćih ruta za dolazak migrantima do ciljanih zemalja, određeni broj migranata traži azil upravo na području Republike Hrvatske nakon čega se nameće pitanje integracije azilanata u zajednicu. Cilj je ovoga rada prikazati integracijski sustav u Republici...
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Branimir Žagar
Ovaj rad se bavi integracijom azilanata u Republici Hrvatskoj, integracijskim politikama i doprinosom aktera civilnog društva. Izbjeglička kriza koja je pogodila Europsku uniju i Hrvatsku 2015. godine, potaknula je raspravu o integracijskim politikama azilanata u društvo primatelja. Integracijske politike azilanata kao dio javnih politika podliježu „policy“ procesima u kojima akteri civilnog društva mogu imati značajnu ulogu. Središnji dio rada čini kvalitativno istraživanje...
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Josipa Čulić
Uvod: Akutna bol se javlja kao snažan,neugodan senzorni i emocionalni doživljaj povezan s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Bol nakon kirurških zahvata nastaje kao posljedica kirurškog oštećenja tkiva. Doživljaj postoperativne boli vrlo je individualan pa ga moramo promatrati zasebno kod svakog pojedinca. Cilj:Istražiti i usporediti intenzitet boli pacijenata liječenih različitim tipom disekcije vrata (radikalna i selektivna) u Klinici za otorinolaringologiju i...
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Lovro Ačkar
Uvod: Pušenje je vodeći javnozdravstveni problem i jedan od glavnih uzroka smrti u Hrvatskoj. Postoji niz dokazano učinkovitih intervencija za prestanak pušenja među kojima su i intervencije koje provode medicinske sestre tijekom svog rada s pacijentima ili u zajednici. Cilj: Cilj je ovog istraživanja ispitati koje intervencije za prestanak pušenja provode medicinske sestre te ispitati njihove stavove o tim intervencijama. Metode: Istraživanje je provedeno u osam klinika Kliničkog...
Iseljavanje iz Hercegovine u SR Njemačku od 1960. do 1972. godine
Iseljavanje iz Hercegovine u SR Njemačku od 1960. do 1972. godine
Ante Vujević
Autor na temelju svjedočanstava, provedenih intervjua i analize dostupnih povijesnih izvora i literature prikazuje svakodnevni ţivot iseljenika s područja Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj za razdoblje od 1960. do 1972. godine. Prvi dio rada odnosi se na statističke podatke prikupljene analizom popisa stanovništva i teorijski okvir migracija. Drugi dio rada odnosi se na intervjue iseljenika toga vremena i njihov svakodnevni ţivot u SR Njemačkoj. U radu se usporedbom dostupne...
Iseljenici s otoka Suska u Sjedinjenim Američkim Državama u drugoj polovici 20. stoljeća
Iseljenici s otoka Suska u Sjedinjenim Američkim Državama u drugoj polovici 20. stoljeća
Vid Kovačić
Rad objašnjava prirodno, geografske, gospodarske i povijesne posebnosti otoka Suska, glavni fokus rada su iseljenici s otoka Suska. U radu imamo svjedočanstva sudionika tih povijesnih događanja i emigracija u Sjedinjene Američke Države u drugoj polovici 20. stoljeća. Suščani su se selili u SAD zbog loših životnih uvjeta koji su zavladali na otoku dolaskom Titove Jugoslavije. Upravo ti teški životni uvjeti natjerali su Suščane da potraže bolji život u SAD-u, gdje su se...
Iskustva anticipativnog žalovanja neformalnih njegovatelja supružnika u palijativnoj skrbi: kvalitativno istraživanje
Iskustva anticipativnog žalovanja neformalnih njegovatelja supružnika u palijativnoj skrbi: kvalitativno istraživanje
Jelena Bilić
Uvod: U palijativnoj skrbi njegovanje supružnika koji boluju od neizlječive smrtonosne bolesti u neformalnih njegovatelja može izazvati niz reakcija koje su dio procesa žalovanja kao i druge reakcije i načine suočavanja sa postojećom ulogom u kojoj se oni nerijetko teško osjećaju. Anticipativno žalovanje ili tuga je osjećaj koji se događa prije smrti, a često je prisutna kod ljudi koji se suočavaju s eventualnim gubitkom voljene osobe ili vlastite smrti. Cilj: Cilj...
Iskustva i izazovi u obiteljskom i društvenom životu medicinskih sestara i tehničara koji rade s pacijentima oboljelima od virusa COVID-19 u Hrvatskoj
Iskustva i izazovi u obiteljskom i društvenom životu medicinskih sestara i tehničara koji rade s pacijentima oboljelima od virusa COVID-19 u Hrvatskoj
Lucija Prepušt
Pandemija COVID-19 rezultirala je nebrojenim financijskim gubicima, gubicima bližnjih i, za neke, dugotrajnim fizičkim posljedicama. Daleko manje spominjane posljedice su one psihičke. Posebna populacija pogođena pandemijom je ona medicinskih djelatnika koji su svakodnevno bili u kontaktu s COVID-19 pacijentima. Izazovi s kojima su se suočavali na radnom mjestu, poput manjka resursa i prevelikog radnog opterećenja, nisu dolazili sami - uz njih su se javljali i brojni izazovi...
Iskustva i profesionalni izazovi medicinskih sestara i tehničara u radu s pacijentima oboljelima od COVID-19
Iskustva i profesionalni izazovi medicinskih sestara i tehničara u radu s pacijentima oboljelima od COVID-19
Ivana Malivuk
U životima medicinskih djelatnika u vrijeme COVID-19 pandemije došlo je do velikih promjena. Njima su posebno bile pogođene medicinske sestre koje rade na prvoj crti obrane od virusa. One su se suočile s brojnim izazovima poput promjena u organizaciji rada, svakodnevnim etičkim izazovima i poteškoćama vezanim za dostupnost informacija što može dovesti do negativnih psiholoških ishoda poput tjeskobe, depresivnosti, visokih razina stresa i drugih poteškoća povezanih sa stresom i...
Iskustva muškaraca i žena nakon prekida heteroseksualne romantične veze
Iskustva muškaraca i žena nakon prekida heteroseksualne romantične veze
Marta Šelimber
Jedna od glavnih odrednica čovjekova zadovoljstva životom i njegove sreće jest ljubav. Romantične veze posebno su važne za mlade između 18 i 25 godina koji se nalaze na prijelazu iz adolescencije u odraslu dob, odnosno u razdoblju odraslosti u nastajanju. Ovo razdoblje obilježeno je istraživanjem, nestabilnošću i previranjima, a upravo je pronalazak životnog partnera i osnivanje obitelji jedan od glavnih razvojnih zadataka tog perioda. Stoga romantične veze postaju ozbiljnije i...
Iskustva rodilja o ulozi patronažne sestre pri uspostavljanju i održavanju dojenja te brige za novorođenče
Iskustva rodilja o ulozi patronažne sestre pri uspostavljanju i održavanju dojenja te brige za novorođenče
Mirela Cepetić
Uvod: Patronaţna zdravstvena zaštita ima nezaobilaznu ulogu u zdravlju i dobrobiti rodilje i novorođenčeta. Nakon izlaska iz rodilišta, zdravstvenu njegu i odgoj babinjače provodi patronaţna sestra. Jedna od njenih uloga je pomoć rodilji kod uspostave i odrţavanja dojenja, te brige za novorođenče. Cilj: Cilj istraţivanja je procijeniti iskustva rodilja o dostatnoj pomoći patronaţne sestre u brizi za novorođenče i u uspostavi i odrţavanju dojenja. Metode: Istraţivanje je...

Pages