Pages

Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
Lucija Tuweg Pejak
Tema diplomskog rada je Izraženost stresa i prevladavajući mehanizmi suočavanja sa stresom u studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Glavni aspekt ovog diplomskog rada jest prepoznavanje razine stresa u studenata sestrinstva prve i treće godine preddiplomskog studija te prevladavajućih mehanizama suočavanja sa stresom koje isti koriste. U radu je opisan pojam stresa, te mehanizmi suočavanja sa stresom, također navedeni su stresori...
Izvještavanje o vjerskim temama na primjeru portala Index.hr
Izvještavanje o vjerskim temama na primjeru portala Index.hr
Matea Mitak
Prema istraživanjima, Index.hr najčitaniji je novinski portal u Hrvatskoj, zemlji u kojoj se više od 90% stanovnika izjašnjava vjernicima. Iako čitatelji vjeruju vjerskim tiskovinama, o temama iz područja vjere, kako pokazuju istraživanja, više se informiraju putem svjetovnih tiskovina. Stoga je cilj ovog rada istražiti kako portal Index.hr izvještava o vjerskim temama. Analiziran je uzorak od 153 napisa koji su objavljeni u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. na portalu...
Izvori informacija i zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću o carskom rezu
Izvori informacija i zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću o carskom rezu
Mateja Briševac
Zadovoljstvo trudnica preoperativnom informiranošću postaje jedan od važnijih elemenata u procjeni kvalitete preoperativne pripreme za carski rez. Cilj ovog istraživanja je utvrditi izvore informiranja i zadovoljstvo pacijentica preoperativnom informiranošću o carskom rezu kroz upitnik koji je postavljen pacijenticama uključenim u anonimno anketno istraživanje na Klinici za ženske bolesti i porode Petrova. U istraživanju je sudjelovalo 60 ispitanica s medicinskom indikacijom za...
Izvršne funkcije u shizofreniji
Izvršne funkcije u shizofreniji
Anamarija Parić
Shizofrenija je psihijatrijski mentalni poremećaj koji ozbiljno narušava život oboljelog pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. U Hrvatskoj se pretpostavlja da je broj osoba oboljelih od shizofrenije oko 20 000, a rezultati epidemioloških istraživanja ukazuju na univerzalnost shizofrenije, što znači da se javlja u svim kulturama i socioekonomskim zajednicama bez obzira na stupanj razvijenosti područja u kojem pojedinac živi, raste, djeluje i radi. Deficit izvršnih funkcija...
Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Javnozdravstvene osobitosti žena oboljelih od karcinoma dojke na području Vrbovca
Dunja Seretin
Rak dojke ozbiljan je javnozdravstveni problem u cijelom svijetu, a osobito u razvijenim zemljama. U Republici Hrvatskoj najčešći obolijevanje od raka među ženama je upravo od raka dojke. Godišnje se dijagnosticira oko 2 500 novih slučajeva raka dojke, a oko 800 žena umre od te bolesti. To je broj koji svrstava Hrvatsku među zemlje s visokom incidencijom (oko 100/100 000 žena). Podaci su alarmanti jer ukazuju da će svaka deseta žena dobiti rak dojke tijekom svojeg života. S...
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Jugoslavenski odnosi s arapskim zemljama u vrijeme naftnih kriza prema pisanju Večernjeg lista
Antun Aboud
U ovom radu daje se prikaz odnosa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) s arapskim zemljama za vrijeme dviju naftnih kriza 1970.-ih godina, prema pisanju jednih od najpopularnijih dnevnih novina u SFRJ, Večernjeg lista. Naftne krize potpuno su promijenile gospodarsku i ekonomsku sliku mnogih nacionalnih gospodarstva jer do nastupa prve naftne krize, takav skok cijena nije zabilježen u povijesti trgovine naftom. Kako su arapske članice zemalja izvoznica nafte igrale...
Julijanska reforma kalendara
Julijanska reforma kalendara
Marija Berač
Kalendar je jedno od osnovnih pomagala pri organizaciji vremena. Glavnu reformu kalendara čiju osnovicu koristimo danas proveo je Gaj Julije Cezar. Julijanski kalendar u upotrebi je bio od 45. pr. Kr. pa sve do 16. stoljeća. Ovaj diplomski rad prikazuje povijest rimskog kalendara, reformu kalendara, obrađuje problematiku umetnutih dana, te prikazuje krivo računanje datuma.
Kako nastaje glazbena preferencija? Primjer studenata Muzičke akademije
Kako nastaje glazbena preferencija? Primjer studenata Muzičke akademije
Marija Žagmešter
U radu se raspravlja o glazbi, glazbenim preferencijama i o važnosti slušanja i razumijevanja glazbe. Uviđa se važnost odgojno-obrazovnih institucija u odgoju djece i mladih prema upoznavanju i odabiru glazbe koju će slušati. Važno je djecu i mlade upoznati s raznim stilovima koje treba i kritički razmotriti. Sve to oblikuje mlade i njihove glazbene preferencije, no osim škola, na taj odabir utječu obitelj, mediji, vršnjaci i ostali faktori društva. Istraživane su glazbene...
Kako ugasiti izgaranje vatrogasaca? - Prediktorski doprinos individualnih karakteristika na profesionalnu kvalitetu života vatrogasaca
Kako ugasiti izgaranje vatrogasaca? - Prediktorski doprinos individualnih karakteristika na profesionalnu kvalitetu života vatrogasaca
Martina Margreitner
Posao vatrogasaca uključuje konstantno izlaganje traumi i žrtvama, no zanemarena su skupina pri istraživanju stresa. Nekolicina istraživanja se bavi utjecajem stresa na život vatrogasaca, no gotovo ni jedno ne uzima u obzir da se pozitivni i negativni ishodi stresa mogu javiti istodobno i neovisno jedan o drugome. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti prediktorski doprinos socijalne podrške na poslu i obitelji, samoefikasnosti i usredotočene svjesnosti objašnjenju profesionalne...
Karakteristike rada, psihološki kapital i zadovoljstvo poslom kod odgojitelja u državnim i privatnim vrtićima
Karakteristike rada, psihološki kapital i zadovoljstvo poslom kod odgojitelja u državnim i privatnim vrtićima
Lucija Rubinjoni
Zadovoljstvo poslom doprinosi Srojnim poželjnim stavovima i ponašanjima zaposlenika te ovisi o različitim karakteristikama rada, ali i o osoSinama same osoSe. Psihološki kapital zaposlenika omogućava učinkovitije funkcioniranje na radnom mjestu, a čine ga samoefikasnost, nada, optimizam i psihološka otpornost. Budući da radno zadovoljstvo ovisi o kvaliteti radnog života, kao i osoSinama pojedinca, glavni cilj ovog istraživanja Sio je ispitati prediktivni doprinos različitih...
Karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije moždane aneurizme
Karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije moždane aneurizme
Larissa Kalaus
Cerebrovaskularne bolesti sve su učestalije u suvremenom svijetu, a uključuju, između ostalog, i moždane aneurizme, tj, proširenja stijenke krvnih žila, čija ruptura dovodi do subarahnoidalnog krvarenja (SAH), što često zahtijeva hitno neurokirurško liječenje. Posljedice se očituju u nizu kognitivnih deficita, od kojih su veoma česti deficiti učenja i pamćenja. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati karakteristike verbalnog učenja i pamćenja u bolesnika nakon operacije...
Kasnosrednjovjekovna Velika i obitelj Velički
Kasnosrednjovjekovna Velika i obitelj Velički
Ivona Valenta
Autorica se u radu bavi problematikom povijesti kasnosrednjovjekovnih odnosa na prostoru Požeške županije. Na temelju očuvanih srednjovjekovnih izvora (koji su dijelom dostupni i prevedeni na hrvatski jezik) i relevantne znanstvene literature, autorica donosi prikaz povijesti kasnosrednjovjekovnog posjeda Velika i obitelji Velički, koja je gospodarila istim. Osim prikaza povijesti posjeda i obitelji u radu se detaljno analizira struktura plemićkog roda i njihovo funkcioniranje, odnosno...

Pages