Pages

Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Sven Lončar
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na heraldičku i diplomatičku analizu šesnaest grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva izdanih od strane hrvatsko-ugarskih kraljeva Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III. Radi se o dosad neobjavljenom dijelu građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Armales (Grbovnice), signature HR-HDA 885. Grbovnice su kronološki smještene u razdoblje 16. i 17. stoljeća, pisane su humanistikom, na latinskom jeziku, dok je materijal na kojem...
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Paula Zujić
Temeljni koncept ovoga diplomskoga rada jest transhumanizam koji propagira tehno-znanstveno nadilaženje ljudskih ograničenja te pojačavanje njegovih ukupnih sposobnosti poput fizičkoga poboljšanja, kognitivnoga poboljšanja, poboljšanja raspoloženja, produživanja životnog vijeka. Imajući u vidu kako sama ideja ljudskog poboljšanja nije nova, u radu se transhumanizam teorijski analizira unutar suvremenoga ili (post)modernog konteksta čije obilježje fluidnosti zahvaća i...
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Davorka Horvatić
U ovom radu istražuje se suvremeni identitet hrvatske autohtone manjine u Mađarskoj na primjeru hrvatske zajednice u gradu Szombathelyu. Riječ je o zajednici koja se na prostore današnje zapadne Mađarske doselila tijekom 16. stoljeća za vrijeme osmanlijskih napada na Hrvatsku. Tamošnji Hrvati stoljećima čuvaju hrvatski identitet, a to se najbolje može osjetiti kroz prisutnost hrvatskog jezika u svakodnevnoj uporabi. Kao ogranak, gradišćanski Hrvata govore gradišćanskim...
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Stjepan Muža
Nakon donošenja Ustavne odluke Sabora o suverenosti i nezavisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 1991. započinje otvorena velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku, upravo napadima srpskih snaga, uz podršku JNA, na području Banovine. Sljedeći dan su napadnute policijske postaje u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kozibrodu, Kraljevčanima i Dragotincima. Zbog nedovoljnog broja pripadnika policije za osiguravanje i obranu Banovine, na to područje dolaze djelatnici iz PU Zagrebačke, PU...
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Ivan Karlović
Na temelju neobjavljenog arhivskog gradiva, onodobne periodike, znanstvene i memoarske literature autor analizira rad Hrvatskog državnog sabora (HDS) u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). U tijeku Drugog svjetskog rata, proglašena je NDH, te je vladajući ustaški režim, na čelu sa poglavnikom Antom Pavelićem, u autoritarnom sustavu tek osnovane države, pokušao izgraditi državna tijela pa je tako nakon skoro godinu dana postojanja NDH, HDS krenuo sa radom. Već prilikom nastajanja,...
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Tomislav Ritoša
U radu se autor oslanja na znanstvene radove, literaturu i izvore, te pomoću njih analizira razdoblje od 1947. do 1951., koji nam je znamenit jer se u njemu poglavito analizira petogodišnji plan privrede koji je utjecao na čitavu ekonomiju Jugoslavije. Osim na ekonomsku politiku i privredu, navedeno razdoblje obilježeno je događajima koji su utjecali na međunarodne odnose i promjene u strukturi stanovništva. Velike promjene dogodile su se i na selu, te imale velike posljedice za...
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Ivan Šaravanja
Ovaj rad, na temelju neobjavljenih arhivskih izvora, relevantne literature, onodobnog tiska i provedenih intervjua, donosi cjelokupni prikaz razvoja iločkog vinogradarstva, u drugoj polovici 20. stoljeća. Odabrano razdoblje je specifično zbog uvođenja novog društvenog i agrarnog sistema socijalističke Jugoslavije u kojemu je vinogradarstvo dobilo svoj novi razvojni okvir. Autor se u radu, osim sistematičnog prikaza razvoja vinogradarstva u odabranom razdoblju, dotiče i drugih...
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Viktorija Marinčić
Kraniocerebralne ozljede vrlo su česte u djece, razlog tome može biti u tome što djeca nemaju razvijenu procjenu opasnosti, sklona su padovima i raznim nezgodama koje mogu rezultirati ozljedom glave. S obzirom da su djeca vrlo osjetljiva populacija samo zbrinjavanje zahtjeva posebnu liječničku skrb te predstavlja izazov zdravstvenom osoblju u liječenju. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti incidenciju kraniocerebralnih ozljeda te ishod liječenja u djece koja su u razdoblju od...
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Marina Patekar
Uvod: Palijativna skrb je pristup kojim se osigurava kvaliteta preostalog života ljudima u terminalnoj fazi bolesti. Razvoj palijativne skrbi započeo je davnih godina, ali nažalost ni danas razvoj nije u potpunosti zadovoljavajući. Brojna istraživanja dovode do rezultata kako populacija nije upućena u pojam palijativne skrbi, ne znaju koji su njeni ciljevi i kada je zapravo palijativna skrb potrebna. Takav problem nije zabilježen samo u Republici Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama...
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Anita Prskalo
Padovi i ozljede u starijoj životnoj dobi predstavljaju opasnost i veliki javnozdravstveni problem. Mnogobrojni čimbenici, vanjski i unutarnji utječu na pojavnost padova. Posljedice pada kod starijih osoba su često ozbiljne i u velikoj mjeri rezultiraju ozljedama, potrebi hospitalizacije te dugoročno smanjuju mogućnosti brige o sebi. Padovi i ozljede mogu biti spriječeni te je od osobite važnosti upućenost starijih osoba u rizične čimbenike, postupke sprečavanje i njihove...
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Marija Polak
Ovaj rad istražuje inovativne strategije promocije na društvenim mrežama na primjeru jednogvisokotehnološkog društva kao što je Južna Koreja.Konkretnije rad analizira inovativnost promotivnih strategija na društvenim mrežama južnokorejske industrije popularne glazbe, točnije na društvenim mrežama glazbene skupine BTS. Istraživanje uključuje analizu radakompanije Hybe koja stoji iza promotivnih kampanja BTS-a na društvenim mrežama. Naime, Južna je Koreja inovativni i...

Pages