Paginacija

Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Davorka Horvatić
U ovom radu istražuje se suvremeni identitet hrvatske autohtone manjine u Mađarskoj na primjeru hrvatske zajednice u gradu Szombathelyu. Riječ je o zajednici koja se na prostore današnje zapadne Mađarske doselila tijekom 16. stoljeća za vrijeme osmanlijskih napada na Hrvatsku. Tamošnji Hrvati stoljećima čuvaju hrvatski identitet, a to se najbolje može osjetiti kroz prisutnost hrvatskog jezika u svakodnevnoj uporabi. Kao ogranak, gradišćanski Hrvata govore gradišćanskim...
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Stjepan Muža
Nakon donošenja Ustavne odluke Sabora o suverenosti i nezavisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 1991. započinje otvorena velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku, upravo napadima srpskih snaga, uz podršku JNA, na području Banovine. Sljedeći dan su napadnute policijske postaje u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kozibrodu, Kraljevčanima i Dragotincima. Zbog nedovoljnog broja pripadnika policije za osiguravanje i obranu Banovine, na to područje dolaze djelatnici iz PU Zagrebačke, PU...
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Ivan Karlović
Na temelju neobjavljenog arhivskog gradiva, onodobne periodike, znanstvene i memoarske literature autor analizira rad Hrvatskog državnog sabora (HDS) u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). U tijeku Drugog svjetskog rata, proglašena je NDH, te je vladajući ustaški režim, na čelu sa poglavnikom Antom Pavelićem, u autoritarnom sustavu tek osnovane države, pokušao izgraditi državna tijela pa je tako nakon skoro godinu dana postojanja NDH, HDS krenuo sa radom. Već prilikom nastajanja,...
Humor i oglašavanje - kako ciljane javnosti čitaju humoristična vizualna rješenja jumbo plakata?
Humor i oglašavanje - kako ciljane javnosti čitaju humoristična vizualna rješenja jumbo plakata?
Ivona Marenić
Humor je oblik komunikacije sa svrhom nasmijavanja ljudi i buđenja pozitivnih emocija, a u ovome radu cilj je bio istražiti percepciju javnosti na humoristična vizualna rješenja jumbo plakata te analizirati utječe li uporaba humora kao alata u oglašavanju putem jumbo plakata na namjeru kupnje oglašenog proizvoda/usluge te utječe li na podizanje svjesnosti o brendu i oglašenom proizvodu. Odabrana metoda istraživanja je anketa, a provela se online anketnim upitnikom koji je omogućio...
Identificiranje obrazaca i analiza vjerodostojnosti informacija o bolesti COVID-19 u vijestima na online portalima
Identificiranje obrazaca i analiza vjerodostojnosti informacija o bolesti COVID-19 u vijestima na online portalima
Karmela Hohnjec
Izbijanje pandemije bolesti COVID-19 donijelo je mnoge posljedice po fizičko i mentalno zdravlje čovjeka. Strah i neizvjesnost naveli su ljude da gotovo svakodnevno prate novosti o virusu putem različitim medija. S druge strane, način na koji su mediji prenosili informacije u vijestima pokazao se kao značajan čimbenik koji utječe na ponašanje, percepciju i emocionalno doživljavanje, bez obzira radi li se o provjerenim ili lažnim informacijama. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Tea Bilić
U ovom radu prikazat će se identitetske sastavnice stanovnika Konavala te njihovo iskustveno tumačenje o lokalnim običajima. Tradicijski običaji Općine Konavle neizostavni su u kontekstu konavoske kulture i konavoskog identiteta, a mnogi su i zaštićeni kao nematerijalno kulturno dobro. Običaji su jedna od temeljnih pojava ljudskog života u zajednici, uvijek su prisutni i imaju značajnu ulogu u ljudskom životu te su istovremeno povijesna i suvremena pojava (Povrzanović, 1987). U...
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Ideološka represija u Hrvatskoj od 1945. do 1952.: mediji, kultura, znanost i umjetnost
Ideološka represija u Hrvatskoj od 1945. do 1952.: mediji, kultura, znanost i umjetnost
Monika - Antonia Krasniqi
U ovome radu objasnit će se način na koji se provodila ideološka represija u Hrvatskoj u ranom razdoblju komunističke Jugoslavije. Istražuje se ideološko-propagandni aparat režima i njegovo djelovanje prema javnoj sferi, odnosno medijima, kulturi, znanosti i umjetnosti. U prikazu teme objasnit će se karakter komunističke vlasti, kao i alati kojima je komunistička vlast vršila ideološku represiju, prvenstveno putem Agitpropa i Narodne fronte. Analizirat će se i mogućnosti,...
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Tomislav Ritoša
U radu se autor oslanja na znanstvene radove, literaturu i izvore, te pomoću njih analizira razdoblje od 1947. do 1951., koji nam je znamenit jer se u njemu poglavito analizira petogodišnji plan privrede koji je utjecao na čitavu ekonomiju Jugoslavije. Osim na ekonomsku politiku i privredu, navedeno razdoblje obilježeno je događajima koji su utjecali na međunarodne odnose i promjene u strukturi stanovništva. Velike promjene dogodile su se i na selu, te imale velike posljedice za...
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Ivan Šaravanja
Ovaj rad, na temelju neobjavljenih arhivskih izvora, relevantne literature, onodobnog tiska i provedenih intervjua, donosi cjelokupni prikaz razvoja iločkog vinogradarstva, u drugoj polovici 20. stoljeća. Odabrano razdoblje je specifično zbog uvođenja novog društvenog i agrarnog sistema socijalističke Jugoslavije u kojemu je vinogradarstvo dobilo svoj novi razvojni okvir. Autor se u radu, osim sistematičnog prikaza razvoja vinogradarstva u odabranom razdoblju, dotiče i drugih...
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Viktorija Marinčić
Kraniocerebralne ozljede vrlo su česte u djece, razlog tome može biti u tome što djeca nemaju razvijenu procjenu opasnosti, sklona su padovima i raznim nezgodama koje mogu rezultirati ozljedom glave. S obzirom da su djeca vrlo osjetljiva populacija samo zbrinjavanje zahtjeva posebnu liječničku skrb te predstavlja izazov zdravstvenom osoblju u liječenju. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti incidenciju kraniocerebralnih ozljeda te ishod liječenja u djece koja su u razdoblju od...
Industrijalizacija i žensko tržište rada u Zagrebu na primjeru Tvornice duhana Zagreb: 1888. - 1914.
Industrijalizacija i žensko tržište rada u Zagrebu na primjeru Tvornice duhana Zagreb: 1888. - 1914.
Magdalena Capak
Industrijalizacija i prateći proces modernizacije na prostoru Banske Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća omogućuju promjene poput propitkivanja ženskog položaja u društvu, obrazovanja žena te porast ženskog sudjelovanja na tržištu rada. Temeljem kvantitativne i kvalitativne analize izvorai literatureovaj rad donosi pregled ženske zaposlenosti od druge polovice 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata. Zastupljenost žena na tržištu rada predočena je prikazom tržišta...

Paginacija