Paginacija

Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel
 pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo
 Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Marija Maniček
Uvod: Neprestano povećavanje udjela starijeg stanovništva, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, predstavlja jedan od najvažnijih globalnih javno-zdravstvenih izazova u području zdravstvene skrbi. Samim time je i potreba za kvalitetnom palijativnom skrbi sve veća. Sustavno praćenje i određivanje dijagnoza s kojima se bolesnici najčešće primaju na palijativne odjele, doprinijelo bi poboljšanju zdravstvene skrbi u vidu bolje opremljenosti odjela i usmjerenosti medicinskog...
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Analiza postoperacijske boli kod bolesnica sa rekonstruktivnim zahvatom dojke implantantima
Ružica Berišić
Rekonstruktivni zahvat dojke implantatima povezan je s visokom učestalošću poslijeoperacijske boli koja zahtijeva posebnu pažnju i primjenu odgovarajućih metoda za njeno liječenje. Ovo prospektivno kohortno istraživanje provedeno je pomoću upitnika kojeg su ispunile bolesnice podvrgnute rekonstruktivnom zahvatu dojke implantatima u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Za potrebe istraživanja samostalno je kreiran...
Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih javnosti
Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih javnosti
Ruža Iva Jurišić
Suvremena komunikacija mnogima je nezamisliva bez društvenih mreža. Razvojem interneta, a posebice revolucionarnog koncepta Weba 2.0 korisnicima je omogućeno stvaranje i dijeljenje sadržaja. Ove platforme stvorile su temelje za pojavu i razvoj novih lidera mišljenja, odnosno tzv. influencera koji nastoje stvoriti povezane i stabilne zajednice pratitelja, objavljujući sadržaj na svojim službenim profilima. Glavni je cilj rada „Analiza povezanosti influencera i stavova ciljanih...
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Analiza rodnih uloga u animiranom filmu "Snježno kraljevstvo"
Iva Liović
Medijski sadržaji imaju veliku ulogu u percepciji i shvaćanju stvarnosti kod djece i to je posebice vidljivo pri izloženosti djece različitim televizijskim sadržajima. Animirani film „Snježno kraljevstvo“ je zbog svoje izrazite globalne popularnosti omiljen među djecom već od najmlađega uzrasta, te ga je stoga korisno, ali i nužno istražiti i u sklopu medijskih studija, posebice zbog pretpostavljene prisutnosti rodnih uloga i stereotipizacije muških i ženskih likova - pojava...
Analiza sadržaja oglasa za cimere u kontekstu modela ličnosti "Big Five"
Analiza sadržaja oglasa za cimere u kontekstu modela ličnosti "Big Five"
Dijana Širjan
Veliki broj studenata tijekom studiranja boravi u studentskom domu gdje dijele sobu sa cimerom. Ponekad postanu cimeri s nekim svojim prijateljem, no ponekad objavljuju oglase na studentskim grupama te u tim oglasima navode vlastite osobine i osobine koje traže u cimeru. Vlo često su to osobine ličnosti koje čine skup relativno trajnih i organiziranih psihičkih osobina i mehanizama unutar pojedinca koji utječe na interakcije i adaptacije pojedinca u njegovoj intrapsihičkoj, fizičkoj...
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Analiza stavova ciljanih javnosti o rent-a-car uslugama kao temelj kreiranja komunikacijske strategije tvrtke Carwiz
Luka Mravunac
Strateško planiranje odnosa s javnošću ključno je za dobru poslovnu komunikaciju tvrtke. Od posebne je važnosti za odnose u samom poduzeću i važan je element dobro organiziranog procesa. Odnosi s javnošću su društvena znanost koja ima za cilj uspostaviti komunikaciju između organizacije i njezina okruženja. Glavni cilj strateškog planiranja je utvrditi prirodu i karakter organizacije te kojem sektoru ta organizacija pripada. Konstrukcija poruka i njezin sadržaj temelj su...
Analiza stavova praktičara odnosa s javnošću o zadovoljstvu na radnome mjestu u Hrvatskoj
Analiza stavova praktičara odnosa s javnošću o zadovoljstvu na radnome mjestu u Hrvatskoj
Ivan Čulinović
Mnogi autori stava su kako o zadovoljstvu radnika i njihovoj motivaciji za kvalitetno obavljanje radnih zadataka ovise izvrsni radni rezultati koji u konačnici doprinose ostvarenju strategija i ciljeva organizacije. Međutim, mnogi su čimbenici u radnom okruženju koji su važni za procjenu zadovoljstva zaposlenika, koji u konačnici ovise od struke do struke. Iznimno dinamičan i stresan tempo rada, visoki stupanj odgovornosti, mnogi prekovremeni sati, poslovna putovanja, kontinuirana...
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Analiza utjecaja pojedinih rizičnih faktora koji dovode do ugradnje totalne endoproteze kuka
Anita Brekalo
Uvod: Operativni zahvat ugradnje totalne endoproteze kuka (TEP) koristi se u svrhu liječenja bolesti zgloba kuka. Jedan je od najčešće izvođeni operativni zahvata u ortopediji. Cilj je vratiti pacijentu izgubljenu funkciju kuka, smanjiti ili potpuno odstraniti bolove. Brojni rizični faktori (dob, tjelesna težina, spol, bolesti, ozljede, sport) smatraju se uzrocima koji vode do ugradnje totalne endoproteze kuka. Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi postojanje povezanosti između...
Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Analiza učestalosti i vrsta komplikacija u terminalnom stadiju demencije
Ivana Ban
Uvod Produţenjem ţivotnog vijeka dolazi do porasta učestalosti bolesti karakterističnih za staru populaciju među kojima su sve učestalije demencije. Sam pojam „demencija“ odnosi se na promjene u kognitivnim sposobnostima u bolesnika s organskom bolesti središnjeg ţivčanog sustava. Cilj Cilj rada je prikazati najčešće komplikacije koje se javljaju u posljednjih 6 mjeseci ţivota oboljelih od demencije kako bi se boljom prevencijom istih mogla pruţiti što bolja medicinska...
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Analiza žrtava bleiburškog Križnog puta u podravskom kraju (kotari Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg)
Filip Šokec
U diplomskom radu obrađena je problematika vezana uz događaje koji su se zbili kod Bleiburga i na Križnom putu. Radom se analiziraju žrtve iz podravskog kraja, odnosno iz kotara Koprivnica, Đurđevac i Ludbreg, prema njihovom zanimanju i pripadnosti oružanim snagama. Rezultati spomenutog istraživanja i statističke analize žrtava, izraženi su u obliku grafikona i tablica. Spomenuti događaji predstavljaju jednu od najvećih tragedija hrvatskog naroda jer žrtve nisu bili samo...
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Anemija kao predskazatelj ponovne hospitalizacije s kroničnim zatajivanjem srca
Ivana Tomašić
Uvod: Anemija je učestala u bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca i povezana je s lošijim ishodom bolesti. Korekcijom anemije i deficita željeza uvelike se može pomoći poboljšanju prognoze bolesti i kvalitete života bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca. Cilj: Cilj istraživanja bio je retrospektivnom statističkom analizom više faktora u 200 bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca, smanjenom sistoličkom funkcijom lijevog ventrikula te anemijom procijeniti utjecaj anemije na...
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Angažiranost Dragojle Jarnević u razdoblju od 1833. do 1874. godine
Maja Podbrežnički
U sklopu diplomskog rada bit će predstavljen pregled rada i djelovanja Dragojle Jarnević. Dragojla Jarnević živjela je i djelovala u okviru “dugog 19.stoljeća”. Njezin doprinos društvu unutar geografsko-političke jedinice Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije jasno se iščitava iz njezina autobiografskog djela Tagebuch. Čitav njezin život, ali i život njezinih bližnjih (kao gotovo svih značajnijih gospodarskih i političkih kao i književnih aspekata) vrijedno...

Paginacija