Paginacija

Digitalna tehnologija - (ne)prijatelj odrastanja: motivacija, navike i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj adolescenciji
Digitalna tehnologija - (ne)prijatelj odrastanja: motivacija, navike i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj adolescenciji
Sara Jelovčić
Digitalna tehnologija postala je sveprisutnim životnim suputnikom velikog broja ljudi svih generacija. To se očituje i u okrilju obiteljskog doma u kojemu djeca aktivno koriste različite uređaje digitalne tehnologije, stoga sve više raste potreba za boljim razumijevanjem obrazaca korištenja digitalne tehnologije u djece i adolescenata. Cilj ovog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti detaljniji uvid u navike, motive i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj...
Digitalni kiborzi u viziji društveno - humanističkih i tehničkih stručnjaka u Hrvatskoj
Digitalni kiborzi u viziji društveno - humanističkih i tehničkih stručnjaka u Hrvatskoj
Josipa Blašković
U suvremenom društvu čovjek je tehnološkim putem u mogućnosti radikalno mijenjati svoj okoliš i samog sebe što slijedi ideju transhumanizma o nedovršenosti ljudskoga bića koje uporabom tehnologije doživljava svoj fizički i kognitivni maksimum uz mogućnost neograničenog životnog vijeka. Polazeći upravo od perspektive transhumanizma, ovaj rad ga tematizira kroz odabrane koncepte homo kiborga, u vidu postupka nadomještanja i normalizacije, i digitalnog kiborga u vidu postupka...
Dijeljenje podataka u člancima o COVID-19 objavljenim na preprint poslužiteljima medRxiv i bioRxiv; presječno istraživanje
Dijeljenje podataka u člancima o COVID-19 objavljenim na preprint poslužiteljima medRxiv i bioRxiv; presječno istraživanje
Josip Strčić
Uvod: U slučajevima javnozdravstvene krize poput trenutne pandemije bolesti COVID-19 bilo bi važno da autori biomedicinskih istraživanja učine svoje neobrađene podatke (engl. raw data) javno dostupnima javnosti te time omoguće transparentnost, ponovljivost i provođenje novih istraživanja s postojećim podacima. Dijeljenje podataka (engl. data sharing) iz istraživanja odražava praksu kojom se neobrađeni podaci prikupljeni u određenom istraživačkom projektu stavljaju na...
Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Josipa Sivrić
Razdoblje studiranja prožeto je stresnim događajima. Pod utjecajem stresa osobe mogu doživljavati psihosomatske simptome koji se pojavljuju kao rezultat negativnih emocionalnih stanja. Neki roditeljski postupci tijekom djetinjstva te stilovi privrženosti povezani su s određenim zdravstvenim ishodima. Ranija istraživanja bavila su se povezanošću psihosomatskih simptoma i stilova privrženosti. Izraženiji siguran stil privrženosti povezan je s manjim brojem psihosomatskih simptoma,...
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Mia Tomić
Prekid s vrijednostima na kojima je počivala moderna otvorit će prostor za nove pojavnosti, a vrlo značajne će biti potrošačko društvo i alternativna religioznost. Jedno će se razvijati, usporedno s drugim. Potrošačko društvo će stvoriti plodno tlo za razvoj alternativne religioznosti stoga će principi na kojima počiva potrošačko društvo biti preslikani na alternativnu religioznost i njezino duhovno tržište. Otud i glavna ideja za predmet ovog rada: dinamične veze...
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Katarina Perić
Djeca izbjeglice odlaskom iz domovine i procesom migracije iz domovine do odredišne zemlje te za vrijeme boravka u zemlji migracije izložena su mnogim stresnim i traumatičnim događajima, odnosno rizičnim čimbenicima razvoja. Budući da pregled literature pokazuje da o djeci izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje podataka temeljenih na istraživanjima, ovim radom želio se dobiti bolji uvid u iskustvo dolaska djece izbjeglica u Hrvatsku, njihovu prilagodbu na nove uvjete života i njihova...
Djeca kao odraz transcendentnog u filmovima Andreja Tarkovskog
Djeca kao odraz transcendentnog u filmovima Andreja Tarkovskog
Marin Pavelić
Cilj ovog diplomskog rada bio je detaljno analizirati šest cjelovečernjih filmova ruskog redatelja Andreja Tarkovskog, odnosno devet likova djece koja se u njima pojavljuju kako bi dokazali kako su upravo oni odraz transcendencije i kako Tarkovski pomoću njih progovara o Bogu. Riječ je o filmskom autoru koji je svojim filmskim stilom i opusom zadužio čitavu svjetsku kinematografiju te ostavio utjecaj na mnoge filmaše i duboko religioznom čovjeku koji je vjerovao kako umjetnost treba...
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Lara Mikulek
U suvremenim demokracijama vrlo je važan odnos religije i društva. Dapače, on se danas pokazao odlučujućim, posebice ako se uzmu u obzir aktivnosti fundametalističkih skupina. U središtu ovoga rada jest istraživanje ispravnog odnosa između Crkve i društva. Tome se odnosu pristupa na temelju kritičkoga iščitavanja tekstova uvaženoga hrvatskog sociologa religije Željka Mardešića. U početku će se prikazati različita tumačenja odnosa religije i društva iz perspektive...
Djelovanje Hrvatskog glazbenog zavoda u razdoblju od 1850. do 1890. godine
Djelovanje Hrvatskog glazbenog zavoda u razdoblju od 1850. do 1890. godine
Mihael Spiller
Na temelju izvora i literature autor prikazuje djelovanje Hrvatskog glazbenog zavoda u godinama od 1850. do 1890. Kroz Hrvatski glazbeni zavod objašnjen je kulturni, glazbeni i društveni život grada Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Autor se bavi istraživanjem značaja zavoda za društvo obilježeno nacionalnim tendencijama. Zavod je želio u društvu biti što više prisutan, posebice neumornim radom ravnateljstva. Nekada je teško bilo realizirati zamišljene ciljeve, ali su se...
Djelovanje dobrotvornog društva "Zaštitnice djevojaka" u razdoblju od 1926. do 1947. godine
Djelovanje dobrotvornog društva "Zaštitnice djevojaka" u razdoblju od 1926. do 1947. godine
Nikolina Solić
Na temelju arhivske građe i literature autorica donosi pregled rada ženskog, građanskog, dobrotvornog društva „Zaštitnice djevojaka“ u razdoblju od 1926. godine do 1947. godine u gradu Zagrebu. Istražena je i opisana organizacija društva, njegove aktivnosti i suradnje s drugim srodnim udruženjima kako bi se prikazala društvena svrha. Glavna društvena svrha bila je savjetovanje mladih djevojaka i žena koje dolaze u Zagreb te njihova zaštita od prostitucije i trgovine...
Djelovanje hrvatske političke emigracije kroz tisak na primjeru Hrvatske revije i Croatia pressa u razdoblju od 1947. - 1966.
Djelovanje hrvatske političke emigracije kroz tisak na primjeru Hrvatske revije i Croatia pressa u razdoblju od 1947. - 1966.
Lucija Stanojević
Zbog brojne hrvatske inteligencije koja je nakon Drugog svjetskog rata emigrirala iz Hrvatske pokrenuti su u iseljeništvu raznovrsni listovi i časopisi, koji su, za razliku od tiska u domovini u razdoblju komunističke diktature, mogli slobodno pisati o svim temama. Od časopisa bili su i Hrvatska revija i Croatia press. U radu će se istražiti odnos poslijeratne političke emigracije prema hrvatskom pitanju i njihov pogled na važnije događaje koji su obilježili razdoblje od uspostave...
Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Matea Tumpa
U radu Djelovanje Hrvatskog pjevačkog društva Preporod od 1907. do 1945. godine, na temelju arhivske građe i literature, autorica nastoji prikazati kulturne i društvene prilike Dugog Sela u prvoj polovici 20. stoljeća, kao i važnost djelovanja pjevačkih društava. Pjevačka su društva na hrvatskim prostorima s djelovanjem počela već početkom 19. stoljeća, a njihova se djelatnost širila zajedno s procvatom građanske kulture i umjetnosti. Njihov je cilj, uz buđenje nacionalne...

Paginacija