Paginacija

Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Maja Odorjan
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj odnosno njegovi počeci, oblici i pokazatelji. Rad se temelji na kvalitativnoj metodologiji, tj. na podacima koji su proizašli iz provedenih polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima (zaposlenicima) klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Uzorak se sastoji od zaposlenika klinika za psihijatriju, koje uključuju Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“...
Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020.
Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020.
Anamarija Maksimčuk
U radu Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020. godine analizira se prisutnost demokršćanske političke ideologije u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Istraživanje se temelji na morfološkom pristupu analizi političkih ideologija kojim su utvrđeni središnji politički koncepti demokršćanske ideologije. Prema političkom teoretičaru Carlu Invernizziju Accettiju to su antimaterijalistička filozofija...
Depresivnost, anksioznost i stres kod oboljelih od multiple skleroze
Depresivnost, anksioznost i stres kod oboljelih od multiple skleroze
Ružica Dujak
Uvod Multipla skleroza (MS) je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS) koja predstavlja izazov suvremene medicine zbog nepoznate etiologije i nepredvidljivog tijeka bolesti. Najčešća je kronična bolest današnjice koja narušava integritet i kvalitetu života oboljelih osoba, ostavljajući pri tome brojne psihičke i fizičke posljedice. Kod svake osobe bolest se manifestira na različit način, promijenjenom mobilnosti, promjenama u kognitivnom i emocionalnom...
Depresivnost, anksioznost i usamljenost kao prediktori kompulzivne kupovine
Depresivnost, anksioznost i usamljenost kao prediktori kompulzivne kupovine
Ivana Grgić
Kompulzivna kupovina opisuje se kao maladaptivna preokupacija kupovinom, koja uključuje učestalu zaokupiranost kupovinom ili impulsima da se nešto kupi pri čemu je poriv snažan i ponavljajući. Iako je ovaj fenomen postao ozbiljan globalni, psihološki i socijalni problem, često ostaje zanemaren u znanstvenim radovima kao i u kliničkoj praksi. U pozadini kompulzivne kupovine kriju se mnogi problemi povezani s identitetom, raspoloženjem i dubokim osjećajem neadekvatnosti. Neka od...
Digitalna tehnologija - (ne)prijatelj odrastanja: motivacija, navike i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj adolescenciji
Digitalna tehnologija - (ne)prijatelj odrastanja: motivacija, navike i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj adolescenciji
Sara Jelovčić
Digitalna tehnologija postala je sveprisutnim životnim suputnikom velikog broja ljudi svih generacija. To se očituje i u okrilju obiteljskog doma u kojemu djeca aktivno koriste različite uređaje digitalne tehnologije, stoga sve više raste potreba za boljim razumijevanjem obrazaca korištenja digitalne tehnologije u djece i adolescenata. Cilj ovog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti detaljniji uvid u navike, motive i okolnosti korištenja digitalne tehnologije u ranoj...
Digitalni kiborzi u viziji društveno - humanističkih i tehničkih stručnjaka u Hrvatskoj
Digitalni kiborzi u viziji društveno - humanističkih i tehničkih stručnjaka u Hrvatskoj
Josipa Blašković
U suvremenom društvu čovjek je tehnološkim putem u mogućnosti radikalno mijenjati svoj okoliš i samog sebe što slijedi ideju transhumanizma o nedovršenosti ljudskoga bića koje uporabom tehnologije doživljava svoj fizički i kognitivni maksimum uz mogućnost neograničenog životnog vijeka. Polazeći upravo od perspektive transhumanizma, ovaj rad ga tematizira kroz odabrane koncepte homo kiborga, u vidu postupka nadomještanja i normalizacije, i digitalnog kiborga u vidu postupka...
Digitalno djetinjstvo - percepcija medijske pismenosti roditelja i odgojitelja djece predškolske dobi na primjeru Dječjeg vrtića Siget
Digitalno djetinjstvo - percepcija medijske pismenosti roditelja i odgojitelja djece predškolske dobi na primjeru Dječjeg vrtića Siget
Hana Lučić
U suvremenom društvu, djeca su od najranije dobi okružena medijskim sadržajima koji mogu imati velik utjecaj na njihovo ponašanje, stavove i vrijednosti. U skladu s tim, cilj ovog rada je ispitati i provjeriti percepciju i stavove roditelja i odgojitelja o medijskoj pismenosti na primjeru dječjeg vrtića Siget. Kroz analizu njihovih stavova i perspektiva, rad će dati uvid u načine na koje digitalno djetinjstvo može utjecati na svakodnevni život djece te prikazati i razumjeti...
Dijeljenje podataka u člancima o COVID-19 objavljenim na preprint poslužiteljima medRxiv i bioRxiv; presječno istraživanje
Dijeljenje podataka u člancima o COVID-19 objavljenim na preprint poslužiteljima medRxiv i bioRxiv; presječno istraživanje
Josip Strčić
Uvod: U slučajevima javnozdravstvene krize poput trenutne pandemije bolesti COVID-19 bilo bi važno da autori biomedicinskih istraživanja učine svoje neobrađene podatke (engl. raw data) javno dostupnima javnosti te time omoguće transparentnost, ponovljivost i provođenje novih istraživanja s postojećim podacima. Dijeljenje podataka (engl. data sharing) iz istraživanja odražava praksu kojom se neobrađeni podaci prikupljeni u određenom istraživačkom projektu stavljaju na...
Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Josipa Sivrić
Razdoblje studiranja prožeto je stresnim događajima. Pod utjecajem stresa osobe mogu doživljavati psihosomatske simptome koji se pojavljuju kao rezultat negativnih emocionalnih stanja. Neki roditeljski postupci tijekom djetinjstva te stilovi privrženosti povezani su s određenim zdravstvenim ishodima. Ranija istraživanja bavila su se povezanošću psihosomatskih simptoma i stilova privrženosti. Izraženiji siguran stil privrženosti povezan je s manjim brojem psihosomatskih simptoma,...
Dinamika i osobitosti pregleda na hitnom prijemu Klinike za traumatologiju prije i tijekom pandemije COVID-19: retrospektivno istraživanje
Dinamika i osobitosti pregleda na hitnom prijemu Klinike za traumatologiju prije i tijekom pandemije COVID-19: retrospektivno istraživanje
Anita Mađer
UVOD: Dolazak pacijenta na hitni bolnički prijem oscilira na dnevnoj i mjesečnoj bazi. Kod hitnih stanja i stanja ugroženosti bitno je pravovremeno intervenirati i uspješno završiti liječenje. Izazov koji predstavlja pandemija COVID-19 nije znatnije utjecala na pružanje hitne medicinske skrbi u Klinici za traumatologiju, iako je primijećeno smanjenje dolazaka pacijenata na hitni prijem u razdoblju nakon pojave bolesti COVID-19. CILJ: Cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li...
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Mia Tomić
Prekid s vrijednostima na kojima je počivala moderna otvorit će prostor za nove pojavnosti, a vrlo značajne će biti potrošačko društvo i alternativna religioznost. Jedno će se razvijati, usporedno s drugim. Potrošačko društvo će stvoriti plodno tlo za razvoj alternativne religioznosti stoga će principi na kojima počiva potrošačko društvo biti preslikani na alternativnu religioznost i njezino duhovno tržište. Otud i glavna ideja za predmet ovog rada: dinamične veze...
Dispozicijski mindfulness i mentalno zdravlje mladih: povezanost sa stresom, anksioznošću i depresivnošću
Dispozicijski mindfulness i mentalno zdravlje mladih: povezanost sa stresom, anksioznošću i depresivnošću
Adriana Borić
Narušeno mentalno zdravlje mladih gorući je problem u svijetu i u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih nekoliko godina bilježi se značajan porast u prevalenciji psihičkih teškoća kod mladih, a osobito uslijed pandemije virusa COVID-19. Najviše su pritom zastupljeni anksiozni i depresivni simptomi. Početkom ovog stoljeća pojavljuje se interes istraživača za koncept koji bi mogao pružiti korisne smjernice za djelovanje – usredotočenu svjesnost ili mindfulness. Mindfulness je pritom...

Paginacija