Paginacija

Dvadesetogodišnja analiza podataka dobi i vrste kirurškog  liječenja kod žena oboljelih od karcinoma dojke u KB Dubrava: retropektivno istraživanje
Dvadesetogodišnja analiza podataka dobi i vrste kirurškog liječenja kod žena oboljelih od karcinoma dojke u KB Dubrava: retropektivno istraživanje
Marina Plantak
UVOD: Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji rak dojke i dalje ostaje sveprisutan globalni zdravstveni problem, pogađajući milijune žena svake godine i predstavljajući značajne izazove za zdravstvene sustave diljem svijeta. Razumijevanje epidemiologije i terapijskih metoda, posebno u regionalnim kontekstima poput Hrvatske, ključno je za optimizaciju skrbi pacijenata. Uzrok bolesti je nepoznat ali postoje čimbenici rizika kao što su obiteljska anamneza, hormonalni utjecaj,...
Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dora Kalaus
Da odustnost dvosmislenosti uloga oblikuje cjelokupnu učinkovitost sportskih ekipa teorijski je konsenzus, no povezanost dvosmislenosti uloga i ostalih relevantnih karakteristika sportaša ili sportske ekipe je manje jasna. Stoga, istraživanje je promotrilo ulogu grupne kohezije, vodstva, kao i ulogu spola, početnog statusa i članstva u ekipi u objašnjenju dvosmislenosti uloga u rukometu. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 155 profesionalnih i amaterskih rukometaša (N = 56) i...
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Iva Pavlačić
Uvod: Palijativna skrb je aktivna, ukupna skrb za pacijenta čija bolest ne reagira na uobičajene postupke liječenja. Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Prioritet je kvaliteta života, a ne njegovo trajanje. Cilj istraživanja: Utvrditi i usporediti razinu znanja o osnovama palijativne skrbi 3. i 5. razreda Medicinske škole Karlovac i Škole za medicinske sestre Vinogradska te medicinskih sestara/ ...
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Maria Paluh
Utjelovljenje je naizgled nov pristup koji naglašava blisku vezu senzornog i motornog sustava s kognicijom te kao glavnu ideju promiče poimanje kognitivnih reprezentacija kao fundamentalno utemeljenih u fizičkom kontekstu. Stoga, ovaj rad je usmjeren na utjelovljenu percepciju u području plesa, kao specifičnoj domeni tjelesne aktivnosti. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj težine zadatka i svjesnosti o vlastitom tijelu na percepciju vremena i težine plesnog pokreta pri...
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Klara Tomić
Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) objektivni je upitnik, čija je namjena brza trijaža šireg raspona raznolikih kliničkih problema, među kojima je i shizofrenija. Shizofrenija se može definirati kao skupina duševnih poremećaja koje karakteriziraprisutnost različitih kognitivnih, emocionalnih i bihevioralnih disfunkcija. Cilj ovog istraživanja jest provjeriti efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije....
Ekologija medija u misli i naučavanju pape Franje
Ekologija medija u misli i naučavanju pape Franje
Monika Rimac
Papa Franjo jedna je od najpoznatijih osoba današnjice te je gotovo jednako popularan među pripadnicima katoličke vjeroispovijesti kao i među pripadnicima drugih religija, ateistima i agnosticima diljem svijeta. Njegova jednostavna komunikacija, poniznost i otvorenost potiče mnoge da slušaju nauk koji se trudi na što pristupačniji i aktualniji način izreći te ga često i upućuje „svim ljudima dobre volje“, a ne samo vjernicima. Papa tijekom cijelog svog pontifikata promiče...
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Ante Matuško
Na temelju izvora različite provenijencije (Odluka gradskih Vijeća, kancelarijskih spisa, statuta, kaznenih spisa) te domaće i strane literature raspravljat će se o ekonomskom i društvenom statusu obrtnika u Dubrovniku kasnog srednjeg vijeka komparirajući ih s obrtnicima drugih gradova. Kroz analizu kriterija kao što su obrtničke bratovštine, gospodarska i socijalna topografija zajedno s urbanom regulacijom, imovinski status, ženidbene veze te odnos prema zakonskim normama pokušat...
Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Mihaela Berišić
Depresivnost se danas smatra jednim od najrašireniji psihičkih smetnji koja zahvaća sve veći broj osoba diljem svijeta. Mnoga istraživanja često govore o povezanosti depresivnosti i stresa te sve većoj prevalenciji depresivnosti kod mladih osoba, posebice studentske populacije koja je zbog same izloženosti situaciji studiranja izložena visokim razinama stresa. Prijašnja istraživanja usmjerila su svoj fokus prema detekciji onih varijabli koje ljude, jednako kao i studentsku...
Emotivni posao u Hrvatskoj: primjer posla konobara u Zagrebu i Zaboku
Emotivni posao u Hrvatskoj: primjer posla konobara u Zagrebu i Zaboku
Nikola Šeb
Emotivni posao svakodnevna je pojava koja zaposlenicima,koji rade izravno s ljudima,omogućava ispunjenje očekivanja za pružanje usluge bez izražavanja vlastitih emocija.Karakteristike su emotivnog posla da se odvija interakcijama licem u lice, da se želi pobuditi određeno emotivno stanje u drugoj osobite da postoji određena razina kontrole nad ponašanjem pojedinca. Radno mjesto konobara ispunjava svenavedene uvjete te obuhvaća i radno mjesto,s kojimvećina ljudi ima dnevni...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Etika vizualne komunikacije televizijskog narativa - izvještavanje o djeci u informativnome programu nacionalne komercijalne i javne televizije u Hrvatskoj
Etika vizualne komunikacije televizijskog narativa - izvještavanje o djeci u informativnome programu nacionalne komercijalne i javne televizije u Hrvatskoj
Dora Škarić
Vizualnost je jedno od ključnih obilježja digitalnih medija. Važnost razvijanja etike vizualne komunikacije novinara, te vizualne pismenosti digitalnih medijskih publika stoga nikada nije bilo važnije. Ovaj diplomski rad istražuje važnost etičkih standarda i vizualne pismenosti u kontekstu televizijskog izvještavanja o djeci. Pregledom prigodno odabranih tematskih priloga o djeci u informativnom programu javne (HRT) i komercijalne televizije (Nova TV) u Hrvatskoj, rad detektira te...

Paginacija