Paginacija

Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ideologija jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj političkoj misli u razdoblju od 1895. do 1929. godine
Ante Dundić
U radu autor na temelju neobjavljene arhivske građe i relevantne znanstvene literature analizira političke događaje, koji su utjecali na ideju jugoslavenskog unitarizma u hrvatskoj politici na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do proglašenja Šestosiječanjske diktature. Kako bismo shvatili jugoslavenski unitarizam, potrebno je upoznati se s cjelovitim procesom, od geneze do stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon ujedinjenja 1918. jugoslavenska je ideja politički...
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Ideološke i političke pretpostavke jugoslavenskog "petogodišnjeg plana" privrede (1947. - 1951.)
Tomislav Ritoša
U radu se autor oslanja na znanstvene radove, literaturu i izvore, te pomoću njih analizira razdoblje od 1947. do 1951., koji nam je znamenit jer se u njemu poglavito analizira petogodišnji plan privrede koji je utjecao na čitavu ekonomiju Jugoslavije. Osim na ekonomsku politiku i privredu, navedeno razdoblje obilježeno je događajima koji su utjecali na međunarodne odnose i promjene u strukturi stanovništva. Velike promjene dogodile su se i na selu, te imale velike posljedice za...
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Iločko vinogradarstvo druge polovice XX. stoljeća
Ivan Šaravanja
Ovaj rad, na temelju neobjavljenih arhivskih izvora, relevantne literature, onodobnog tiska i provedenih intervjua, donosi cjelokupni prikaz razvoja iločkog vinogradarstva, u drugoj polovici 20. stoljeća. Odabrano razdoblje je specifično zbog uvođenja novog društvenog i agrarnog sistema socijalističke Jugoslavije u kojemu je vinogradarstvo dobilo svoj novi razvojni okvir. Autor se u radu, osim sistematičnog prikaza razvoja vinogradarstva u odabranom razdoblju, dotiče i drugih...
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Incidencija i ishog kraniocerebralnih ozljeda u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2016. do 2018. godine
Viktorija Marinčić
Kraniocerebralne ozljede vrlo su česte u djece, razlog tome može biti u tome što djeca nemaju razvijenu procjenu opasnosti, sklona su padovima i raznim nezgodama koje mogu rezultirati ozljedom glave. S obzirom da su djeca vrlo osjetljiva populacija samo zbrinjavanje zahtjeva posebnu liječničku skrb te predstavlja izazov zdravstvenom osoblju u liječenju. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti incidenciju kraniocerebralnih ozljeda te ishod liječenja u djece koja su u razdoblju od...
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Marina Patekar
Uvod: Palijativna skrb je pristup kojim se osigurava kvaliteta preostalog života ljudima u terminalnoj fazi bolesti. Razvoj palijativne skrbi započeo je davnih godina, ali nažalost ni danas razvoj nije u potpunosti zadovoljavajući. Brojna istraživanja dovode do rezultata kako populacija nije upućena u pojam palijativne skrbi, ne znaju koji su njeni ciljevi i kada je zapravo palijativna skrb potrebna. Takav problem nije zabilježen samo u Republici Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama...
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Anita Prskalo
Padovi i ozljede u starijoj životnoj dobi predstavljaju opasnost i veliki javnozdravstveni problem. Mnogobrojni čimbenici, vanjski i unutarnji utječu na pojavnost padova. Posljedice pada kod starijih osoba su često ozbiljne i u velikoj mjeri rezultiraju ozljedama, potrebi hospitalizacije te dugoročno smanjuju mogućnosti brige o sebi. Padovi i ozljede mogu biti spriječeni te je od osobite važnosti upućenost starijih osoba u rizične čimbenike, postupke sprečavanje i njihove...
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Marija Polak
Ovaj rad istražuje inovativne strategije promocije na društvenim mrežama na primjeru jednogvisokotehnološkog društva kao što je Južna Koreja.Konkretnije rad analizira inovativnost promotivnih strategija na društvenim mrežama južnokorejske industrije popularne glazbe, točnije na društvenim mrežama glazbene skupine BTS. Istraživanje uključuje analizu radakompanije Hybe koja stoji iza promotivnih kampanja BTS-a na društvenim mrežama. Naime, Južna je Koreja inovativni i...
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ana Jurić
Starenje stanovništva jedna je od najznačajnih odrednica budućeg svjetskog razvoja, naime ono nosi značajne političke, društvene i gospodarske posljedice, te kao takva postaje tema od izrazitog značenja u okviru socioloških, psiholoških, demografskih i ekonomskih rasprava. Starenje se ne može promatrati kao uniformni proces, nego kao individualni doživljaj određen biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima. Hrvatska nastoji pratiti trendove Europske unije te zagovara...
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Arijana Akmadža
Nakon prve migrantske krize 2015. koja je uzela veliku pažnju medija i izazvala različite reakcije Republike Hrvatske i ostatka Europe, migracije kroz Hrvatsku nastavile su se odvijati sve do danas. S obzirom da je Hrvatska jedna od češćih ruta za dolazak migrantima do ciljanih zemalja, određeni broj migranata traži azil upravo na području Republike Hrvatske nakon čega se nameće pitanje integracije azilanata u zajednicu. Cilj je ovoga rada prikazati integracijski sustav u Republici...
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Branimir Žagar
Ovaj rad se bavi integracijom azilanata u Republici Hrvatskoj, integracijskim politikama i doprinosom aktera civilnog društva. Izbjeglička kriza koja je pogodila Europsku uniju i Hrvatsku 2015. godine, potaknula je raspravu o integracijskim politikama azilanata u društvo primatelja. Integracijske politike azilanata kao dio javnih politika podliježu „policy“ procesima u kojima akteri civilnog društva mogu imati značajnu ulogu. Središnji dio rada čini kvalitativno istraživanje...
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Josipa Čulić
Uvod: Akutna bol se javlja kao snažan,neugodan senzorni i emocionalni doživljaj povezan s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Bol nakon kirurških zahvata nastaje kao posljedica kirurškog oštećenja tkiva. Doživljaj postoperativne boli vrlo je individualan pa ga moramo promatrati zasebno kod svakog pojedinca. Cilj:Istražiti i usporediti intenzitet boli pacijenata liječenih različitim tipom disekcije vrata (radikalna i selektivna) u Klinici za otorinolaringologiju i...
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Lovro Ačkar
Uvod: Pušenje je vodeći javnozdravstveni problem i jedan od glavnih uzroka smrti u Hrvatskoj. Postoji niz dokazano učinkovitih intervencija za prestanak pušenja među kojima su i intervencije koje provode medicinske sestre tijekom svog rada s pacijentima ili u zajednici. Cilj: Cilj je ovog istraživanja ispitati koje intervencije za prestanak pušenja provode medicinske sestre te ispitati njihove stavove o tim intervencijama. Metode: Istraživanje je provedeno u osam klinika Kliničkog...

Paginacija