Paginacija

Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Doživljaj trudnoće iz perspektive muškarca
Mirna Pale
S ciljem što dubljeg razumijevanja doživljaja trudnoće iz perspektive muškarca provedeno je kvalitativno istraživanje, metodom polu-strukturiranog intervjua. U istraživanju je sudjelovalo 11 muškaraca koji po prvi puta postaju očevi prosječne starosti 26,8 godina te prosječnog trajanja trudnoće partnerice 6,5 mjeseca. Metodom deskriptivne tematske analize iz prikupljenih podaci identificirano je 8 tematskih područja koja su klasificirana u tri velike krovne teme: Doživljaj sebe...
Društvena i etička problematika Ambient Assisted Living-a
Društvena i etička problematika Ambient Assisted Living-a
Terezija Gložinić
Sažetak Uvod: Jedan od većih problema koji zahvaća posebice zapadni svijet je povećanje udjela starog stanovništva u općoj populaciji. Zbog toga društvo je primorano tražiti i razvijati sustave brige i podrške za starije osobe. S tim ciljem razvijaju se tehnologije i tehnološki sustavi kojima se želi poboljšati kvaliteta života starijih osoba i omogućiti im što dužu neovisnost i životnu samostalnost. Jedan od takvih alata je Ambient Assisted Living (AAL) koji...
Društvene mreže kao mediji primarnog informiranja
Društvene mreže kao mediji primarnog informiranja
Martina Gabud
Razvojem digitalnih medija i interneta, medijski prostor na globalnoj razini uvelike se izmijenio. Ovaj proces bitno je označen preslagivanjem medijskih kanala i platformi, na način da su tradicionalni tiskani mediji i televizija izgubili svoju dominantnu ulogu. U najnovije doba internetskih medija specifičan oblik razvio se u formi društvenih mreža. Iako prvotno osmišljene i korištene za privatnu komunikaciju, ovaj oblik medija postao je neizostavan element globalne ekonomije. Naime,...
Društvene mreže kao čimbenik odluke u odabiru estetske operacije
Društvene mreže kao čimbenik odluke u odabiru estetske operacije
Klara Vukšić
Društvene mreže duboko su proniknule u živote ljudi. Promijenile su način na koji se informacije prenose, šire i primaju. Broj korisnika na društvenim mrežama svakodnevno raste. Mediji stvaraju odnos povjerenja s korisnicama kroz marketing i web promociju stvarajući nove trendove koje korisnici ponekad svjesno, a ponekad i nesvjesno prate. Stalnom izloženošću savršenim „isklesanim“ tijelima i besprijekornom mladolikom kožom putem društvenih mreža dolazi do težnje za...
Društveni položaj djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj: primjer obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa
Društveni položaj djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj: primjer obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa
Andrea Vuletić
Ovaj diplomski rad bavi se istraživanjem društvenog položaja djece i mladih s poteškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj na razinama društvene isključenosti i društvene pokretljivosti. Društvena isključenost i društvena pokretljivost analizirat će se kroz primjere obrazovanja i zasnivanja radnih odnosa. Provedeno je kvalitativno istraživanje sa sudionicima iz Zagreba, Bjelovara i Dubrovnika, kako bi se moglo odgovoriti na zadani cilj istraživanja. Glavni cilj istraživanja je...
Društvo u praksi: primijenjena sociologija iz refleksije sociologa u Hrvatskoj
Društvo u praksi: primijenjena sociologija iz refleksije sociologa u Hrvatskoj
Maja Golubić
Ovaj rad tematizira granu primijenjene sociologije, njezina teorijska polazišta i značajke s povijesne i suvremene perspektive s osvrtom na hrvatski kontekst. Nedostatak literature u Hrvatskoj o primijenjenoj sociologiji, praktičnim implikacijama sociološkog djelovanja, praktičnim aspektima obrazovanja budućih sociologa daju na relevantnosti i potrebi za aktualiziranjem ove teme u hrvatskoj sociologiji. U radu se postavlja i pitanje potencijalne implementacije primijenjene sociologije...
Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dora Kalaus
Da odustnost dvosmislenosti uloga oblikuje cjelokupnu učinkovitost sportskih ekipa teorijski je konsenzus, no povezanost dvosmislenosti uloga i ostalih relevantnih karakteristika sportaša ili sportske ekipe je manje jasna. Stoga, istraživanje je promotrilo ulogu grupne kohezije, vodstva, kao i ulogu spola, početnog statusa i članstva u ekipi u objašnjenju dvosmislenosti uloga u rukometu. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 155 profesionalnih i amaterskih rukometaša (N = 56) i...
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Iva Pavlačić
Uvod: Palijativna skrb je aktivna, ukupna skrb za pacijenta čija bolest ne reagira na uobičajene postupke liječenja. Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Prioritet je kvaliteta života, a ne njegovo trajanje. Cilj istraživanja: Utvrditi i usporediti razinu znanja o osnovama palijativne skrbi 3. i 5. razreda Medicinske škole Karlovac i Škole za medicinske sestre Vinogradska te medicinskih sestara/ ...
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Maria Paluh
Utjelovljenje je naizgled nov pristup koji naglašava blisku vezu senzornog i motornog sustava s kognicijom te kao glavnu ideju promiče poimanje kognitivnih reprezentacija kao fundamentalno utemeljenih u fizičkom kontekstu. Stoga, ovaj rad je usmjeren na utjelovljenu percepciju u području plesa, kao specifičnoj domeni tjelesne aktivnosti. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj težine zadatka i svjesnosti o vlastitom tijelu na percepciju vremena i težine plesnog pokreta pri...
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Klara Tomić
Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) objektivni je upitnik, čija je namjena brza trijaža šireg raspona raznolikih kliničkih problema, među kojima je i shizofrenija. Shizofrenija se može definirati kao skupina duševnih poremećaja koje karakteriziraprisutnost različitih kognitivnih, emocionalnih i bihevioralnih disfunkcija. Cilj ovog istraživanja jest provjeriti efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije....
Ekologija medija u misli i naučavanju pape Franje
Ekologija medija u misli i naučavanju pape Franje
Monika Rimac
Papa Franjo jedna je od najpoznatijih osoba današnjice te je gotovo jednako popularan među pripadnicima katoličke vjeroispovijesti kao i među pripadnicima drugih religija, ateistima i agnosticima diljem svijeta. Njegova jednostavna komunikacija, poniznost i otvorenost potiče mnoge da slušaju nauk koji se trudi na što pristupačniji i aktualniji način izreći te ga često i upućuje „svim ljudima dobre volje“, a ne samo vjernicima. Papa tijekom cijelog svog pontifikata promiče...
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Ante Matuško
Na temelju izvora različite provenijencije (Odluka gradskih Vijeća, kancelarijskih spisa, statuta, kaznenih spisa) te domaće i strane literature raspravljat će se o ekonomskom i društvenom statusu obrtnika u Dubrovniku kasnog srednjeg vijeka komparirajući ih s obrtnicima drugih gradova. Kroz analizu kriterija kao što su obrtničke bratovštine, gospodarska i socijalna topografija zajedno s urbanom regulacijom, imovinski status, ženidbene veze te odnos prema zakonskim normama pokušat...

Paginacija