Pages

Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Dimenzije roditeljstva i privrženost kao odrednice psihosomatskih simptoma kod studenata
Josipa Sivrić
Razdoblje studiranja prožeto je stresnim događajima. Pod utjecajem stresa osobe mogu doživljavati psihosomatske simptome koji se pojavljuju kao rezultat negativnih emocionalnih stanja. Neki roditeljski postupci tijekom djetinjstva te stilovi privrženosti povezani su s određenim zdravstvenim ishodima. Ranija istraživanja bavila su se povezanošću psihosomatskih simptoma i stilova privrženosti. Izraženiji siguran stil privrženosti povezan je s manjim brojem psihosomatskih simptoma,...
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Dinamične veze alternativne religioznosti i potrošačkog društva
Mia Tomić
Prekid s vrijednostima na kojima je počivala moderna otvorit će prostor za nove pojavnosti, a vrlo značajne će biti potrošačko društvo i alternativna religioznost. Jedno će se razvijati, usporedno s drugim. Potrošačko društvo će stvoriti plodno tlo za razvoj alternativne religioznosti stoga će principi na kojima počiva potrošačko društvo biti preslikani na alternativnu religioznost i njezino duhovno tržište. Otud i glavna ideja za predmet ovog rada: dinamične veze...
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Djeca izbjeglice u Hrvatskoj: iskustvo dolaska, prilagodba na nove uvjete života i očekivanja od budućnosti
Katarina Perić
Djeca izbjeglice odlaskom iz domovine i procesom migracije iz domovine do odredišne zemlje te za vrijeme boravka u zemlji migracije izložena su mnogim stresnim i traumatičnim događajima, odnosno rizičnim čimbenicima razvoja. Budući da pregled literature pokazuje da o djeci izbjeglicama u Hrvatskoj nedostaje podataka temeljenih na istraživanjima, ovim radom želio se dobiti bolji uvid u iskustvo dolaska djece izbjeglica u Hrvatsku, njihovu prilagodbu na nove uvjete života i njihova...
Djeca kao odraz transcendentnog u filmovima Andreja Tarkovskog
Djeca kao odraz transcendentnog u filmovima Andreja Tarkovskog
Marin Pavelić
Cilj ovog diplomskog rada bio je detaljno analizirati šest cjelovečernjih filmova ruskog redatelja Andreja Tarkovskog, odnosno devet likova djece koja se u njima pojavljuju kako bi dokazali kako su upravo oni odraz transcendencije i kako Tarkovski pomoću njih progovara o Bogu. Riječ je o filmskom autoru koji je svojim filmskim stilom i opusom zadužio čitavu svjetsku kinematografiju te ostavio utjecaj na mnoge filmaše i duboko religioznom čovjeku koji je vjerovao kako umjetnost treba...
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Djelovanje Crkve u društvu: perspektiva Željka Mardešića
Lara Mikulek
U suvremenim demokracijama vrlo je važan odnos religije i društva. Dapače, on se danas pokazao odlučujućim, posebice ako se uzmu u obzir aktivnosti fundametalističkih skupina. U središtu ovoga rada jest istraživanje ispravnog odnosa između Crkve i društva. Tome se odnosu pristupa na temelju kritičkoga iščitavanja tekstova uvaženoga hrvatskog sociologa religije Željka Mardešića. U početku će se prikazati različita tumačenja odnosa religije i društva iz perspektive...
Djelovanje dobrotvornog društva "Zaštitnice djevojaka" u razdoblju od 1926. do 1947. godine
Djelovanje dobrotvornog društva "Zaštitnice djevojaka" u razdoblju od 1926. do 1947. godine
Nikolina Solić
Na temelju arhivske građe i literature autorica donosi pregled rada ženskog, građanskog, dobrotvornog društva „Zaštitnice djevojaka“ u razdoblju od 1926. godine do 1947. godine u gradu Zagrebu. Istražena je i opisana organizacija društva, njegove aktivnosti i suradnje s drugim srodnim udruženjima kako bi se prikazala društvena svrha. Glavna društvena svrha bila je savjetovanje mladih djevojaka i žena koje dolaze u Zagreb te njihova zaštita od prostitucije i trgovine...
Djelovanje hrvatske političke emigracije kroz tisak na primjeru Hrvatske revije i Croatia pressa u razdoblju od 1947. - 1966.
Djelovanje hrvatske političke emigracije kroz tisak na primjeru Hrvatske revije i Croatia pressa u razdoblju od 1947. - 1966.
Lucija Stanojević
Zbog brojne hrvatske inteligencije koja je nakon Drugog svjetskog rata emigrirala iz Hrvatske pokrenuti su u iseljeništvu raznovrsni listovi i časopisi, koji su, za razliku od tiska u domovini u razdoblju komunističke diktature, mogli slobodno pisati o svim temama. Od časopisa bili su i Hrvatska revija i Croatia press. U radu će se istražiti odnos poslijeratne političke emigracije prema hrvatskom pitanju i njihov pogled na važnije događaje koji su obilježili razdoblje od uspostave...
Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Djelovanje hrvatskog pjevačkog društva "Preporod" od 1907. do 1945. godine
Matea Tumpa
U radu Djelovanje Hrvatskog pjevačkog društva Preporod od 1907. do 1945. godine, na temelju arhivske građe i literature, autorica nastoji prikazati kulturne i društvene prilike Dugog Sela u prvoj polovici 20. stoljeća, kao i važnost djelovanja pjevačkih društava. Pjevačka su društva na hrvatskim prostorima s djelovanjem počela već početkom 19. stoljeća, a njihova se djelatnost širila zajedno s procvatom građanske kulture i umjetnosti. Njihov je cilj, uz buđenje nacionalne...
Doprinos estetske kirurgije u formiranju slike o sebi: interakcionistička perspektiva
Doprinos estetske kirurgije u formiranju slike o sebi: interakcionistička perspektiva
Ana Behur
Uvod: Estetska kirurgija popularna je praksa u zapadnom suvremenome društvu čiji je razvoj zadnjih desetljeća omogućio različite transformacije tijela i fizičkoga izgleda. Ovaj se diplomski rad bavi estetskom kirurgijom u kontekstu interakcionističke perspektive što znači da razmatra odnos pojedinca i društva u formiranju slike o sebi na polju tijela. Pri tome se temi estetske kirurgije pristupilo interdisciplinarno uključivši područje sestrinstva i sociologije. Cilj: Cilj ovog...
Doprinos osnovnih psiholoških potreba, usredotočene svjesnosti i akademske zanesenosti objašnjenju akademske angažiranosti i dobrobiti studenata
Doprinos osnovnih psiholoških potreba, usredotočene svjesnosti i akademske zanesenosti objašnjenju akademske angažiranosti i dobrobiti studenata
Martina Gajšek
Akademska uključenost kao i dobrostanje studenata važni su čimbenici koji određuju napredovanje studenata u akademskom okruženju, a čije posljedice sežu i van njega. Cilj ovoga rada je ispitati kako osnovne psihološke potrebe te usredotočena svjesnost i akademska zanesenost doprinose objašnjenju akademske uključenosti i dobrobiti studenata unutar sustava visokog obrazovanja. Istraživanje je provedeno u mjesecu svibnju 2018. akademske godine, a podaci su prikupljeni primjenom...
Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Doprinos religioznosti, socioseksualne orijentacije, ovisnosti o internetu i potrebe za dominacijom objašnjenju smisla u životu
Andrija Piskać
U današnjem vremenu dok je čovjek izložen modernoj tehnologiji i njenim produktima vladajuća neuroza jest noogena (Frakl, 2021). Noogena neuroza predstavlja egzistencijalnu frustraciju u kojoj se čovjek nađe kada ne može pronaći smisao u svome životu. Frankl smatra kako će osobe koje ne mogu pronaći smisao u životu kompenzirati taj besmisao na način da će radnjama koje su same po sebi besmislene pridavati smisao: tako će osobe s manjkom smisla u životu više značenja...
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Doprinos roditeljske uključenosti u fakultetsko obrazovanje prilagodbi na studij
Mirela Grgić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati u kojoj mjeri i kako roditeljska uključenost u fakultetsko funkcioniranje pridonosi objašnjenju prilagodbe na studij, kao i razlike u prilagodbi na studij te majčinoj i očevoj uključenosti u fakultetsko funkcioniranje s obzirom na razinu studija, mjesto stanovanja za vrijeme studiranja i postignuti akademski uspjeh. U istraživanju je sudjelovalo 268 studenata, a korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: Test studentske prilagodbe (Pennebaker,...

Pages