Pages

Argumentacijsko-retorički postupci na primjerima kolumni Ante Tomića
Argumentacijsko-retorički postupci na primjerima kolumni Ante Tomića
Antonija Grbinićek
S obzirom na oblik i način pisanja tekst objavljen u nekom od medija može varirati od pukog iznošenja činjenica do izražavanja vlastitoga mišljenja autora kroz neku od slobodnijih novinskih formi. Ipak, svaki od novinskih tekstova, neovisno o vrsti ili žanru u koji ćemo ga smjestiti, podliježe „zakonima” pisanja koji su definirani određenim pravilima o kojima će u radu detaljnije biti izloženo. Jedan je od ciljeva primjene novinarskih pravila u kreiranju teksta ostvarivanje...
Augustova propaganda i carski kult
Augustova propaganda i carski kult
Martina Hukavec
Autorica, na temelju očuvanih antičkih povijesnih izvora i relevantne znanstvene literature, donosi prikaz jednog vida Augustove propagande, kojim je prvi rimski car uveo carski kult u rimsku povijest. Posljednji pretendent na vlast nakon akcijske bitke državu je preuredio kombinirajući katonizam i cezarizam. Da bi zadržao vlast i prenio ju na svoje potomke, provodio je politiku Pax Romana putem vješto izgrađene propagandne mašinerije: pisanu riječ pratili su materijalni spomenici u...
Austrougarske vojne operacije u Srbiji 1914. godine
Austrougarske vojne operacije u Srbiji 1914. godine
Ivan Dubravac
U radu se analizira austrougarski vojni pohod na Srbiju 1914. godine. Detaljno su prikazane vojske Austro-Ugarske i Srbije, odnosno njihov ustroj, opremljenost i obuka. Obrađeni su planovi suprotstavljenih strana, te tijek ratnih operacija. Ponuđen je nešto drugačiji pogled na austrougarsku vojsku uoči rata i njen neuspjeh protiv Srbije. Podaci su dobiveni iz objavljenih inozemnih izvora, mrežnih izvora, te domaće literature. U pogledu vojne terminologije kombinirani su strani i...
Bjelovar u Domovinskom ratu
Bjelovar u Domovinskom ratu
Ivan Šapina
Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina dolazi do pada komunizma u istočnoj Europi, te se i u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj počinju osnivati političke stranke. Hrvatska demokratska zajednica osnovana je među prvima, a jedan od prvih ogranaka te stranke osnovan je u Bjelovaru. Na prvim višestranačkim izborima pobjeđuje Hrvatska demokratska zajednica koja preuzima vlast u državi, a i u Općini Bjelovar. Ubrzo nakon izbora, dio Srba u Hrvatskoj počinje oružanu...
Brendiranje Dubrovnika kroz kreativne industrije
Brendiranje Dubrovnika kroz kreativne industrije
Loreta Bulić
U ovom radu proučava se na koji je način grad Dubrovnik iskoristio mogućnost promocije putem kreativne industrije, točnije putem megapopularne HBO serije Game of Thrones. Nadalje, ispitano je kakav je učinak navedena serija imala na imidž i ugled grada Dubrovnika. Ispitali su se obrasci prezentacije grada kroz kreativne i kulturne industrije te su se ispitali budući potencijali promidžbe grada Dubrovnika kroz korištenje kreativnih i kulturnih industrija. Unutar rada daje se prikaz...
Carski dvor prema Amijanu Marcelinu
Carski dvor prema Amijanu Marcelinu
Borna Karnaš
U ovome se radu obrađuje tematika carskog dvora prema Amijanu Marcelinu. Uz temeljnu literaturu, povijesni izvor Res Gestae, te stručna i znanstvena djela historiografa, u radu se analizira što je i kako Amijan opisivao kada je govorio o carskome dvoru u vremenu od 353. do 378. godine. Kroz rad se istražuje je li postojala pristranost u pisanju, gledajući što se može uvidjeti da je namjerno naglašavao, a što je možda ostavio nezamjetno. Želeći vidjeti kako i u kojoj mjeri je...
Ciceronova ilirička korespondencija
Ciceronova ilirička korespondencija
Ivan Sikirica
Godina je 46. prije Krista, u Rimu još uvijek traje građanski rat, iako je Pompej Veliki pobijeđen i mrtav, optimati još uvijek nisu do kraja poraženi. Za to vrijeme, u Ilirik dolazi Publije Sulpicije Ruf, Cezarov legat i zapovjednik. Jedini izvor koji nam spominje Sulpicijevu vojnu u Iliriku jest pismo Marka Tulija Cicerona koje on šalje upravo Rufu. Iz pisma ne saznajemo previše o Sulpicijevim zadatcima u Iliriku, ali ipak možemo izvući neke podatke važne za razumijevanje...
Crkvena topografija Požege u srednjem vijeku
Crkvena topografija Požege u srednjem vijeku
Filip Pejanović
Svrha diplomskog rada je prikazati sakralne objekte koji su se nalazili na prostoru grada Požege i njene šire okolice te pod kojom su se crkvenom upravom nalazile. Rad donosi opise sakralnih objekata te opise redova koji su se nalazili na prostoru Požege. Čitanjem djela autora koji su pisali o prostoru sakralne Požege dobivena je slika koliko se sakralnih objekata nalazilo na prostoru Požeštine.
Definiranje potrošačkih praksi studenata nakon odlaska iz roditeljskog doma
Definiranje potrošačkih praksi studenata nakon odlaska iz roditeljskog doma
Ines Krešić
Rad predstavlja sociološki uvid u složeni proces studentskog osamostaljenja s dominantnim naglaskom na socio-ekonomsku perspektivu. Daje se prikaz relevantnih teorija i istraživanja u kontekstu predstojeće tematike, koje posljedično koristim kao referentne točke pri analizi prikupljenih podataka. Za potrebe ovog istraživanja korištena je kvalitativna metodologija te je na uzorku od deset zagrebačkih studenata primijenjena metoda dubinskog-polustrukturiranog intervjua. Birajući ovu...
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Deinstitucionalizacija totalnih institucija u Hrvatskoj: primjer klinika za psihijatriju
Maja Odorjan
U radu se proučava proces deinstitucionalizacije klinika za psihijatriju u Hrvatskoj odnosno njegovi počeci, oblici i pokazatelji. Rad se temelji na kvalitativnoj metodologiji, tj. na podacima koji su proizašli iz provedenih polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima (zaposlenicima) klinika za psihijatriju u Hrvatskoj. Uzorak se sastoji od zaposlenika klinika za psihijatriju, koje uključuju Kliniku za psihijatriju „Vrapče“, Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“...
Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020.
Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020.
Anamarija Maksimčuk
U radu Demokršćanstvo u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice od 2003. do 2020. godine analizira se prisutnost demokršćanske političke ideologije u izbornim programima Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Istraživanje se temelji na morfološkom pristupu analizi političkih ideologija kojim su utvrđeni središnji politički koncepti demokršćanske ideologije. Prema političkom teoretičaru Carlu Invernizziju Accettiju to su antimaterijalistička filozofija...
Depresivnost, anksioznost i stres kod oboljelih od multiple skleroze
Depresivnost, anksioznost i stres kod oboljelih od multiple skleroze
Ružica Dujak
Uvod Multipla skleroza (MS) je kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava (SŽS) koja predstavlja izazov suvremene medicine zbog nepoznate etiologije i nepredvidljivog tijeka bolesti. Najčešća je kronična bolest današnjice koja narušava integritet i kvalitetu života oboljelih osoba, ostavljajući pri tome brojne psihičke i fizičke posljedice. Kod svake osobe bolest se manifestira na različit način, promijenjenom mobilnosti, promjenama u kognitivnom i emocionalnom...

Pages