Paginacija

Iskustva anticipativnog žalovanja neformalnih njegovatelja supružnika u palijativnoj skrbi: kvalitativno istraživanje
Iskustva anticipativnog žalovanja neformalnih njegovatelja supružnika u palijativnoj skrbi: kvalitativno istraživanje
Jelena Bilić
Uvod: U palijativnoj skrbi njegovanje supružnika koji boluju od neizlječive smrtonosne bolesti u neformalnih njegovatelja može izazvati niz reakcija koje su dio procesa žalovanja kao i druge reakcije i načine suočavanja sa postojećom ulogom u kojoj se oni nerijetko teško osjećaju. Anticipativno žalovanje ili tuga je osjećaj koji se događa prije smrti, a često je prisutna kod ljudi koji se suočavaju s eventualnim gubitkom voljene osobe ili vlastite smrti. Cilj: Cilj...
Iskustva i izazovi u obiteljskom i društvenom životu medicinskih sestara i tehničara koji rade s pacijentima oboljelima od virusa COVID-19 u Hrvatskoj
Iskustva i izazovi u obiteljskom i društvenom životu medicinskih sestara i tehničara koji rade s pacijentima oboljelima od virusa COVID-19 u Hrvatskoj
Lucija Prepušt
Pandemija COVID-19 rezultirala je nebrojenim financijskim gubicima, gubicima bližnjih i, za neke, dugotrajnim fizičkim posljedicama. Daleko manje spominjane posljedice su one psihičke. Posebna populacija pogođena pandemijom je ona medicinskih djelatnika koji su svakodnevno bili u kontaktu s COVID-19 pacijentima. Izazovi s kojima su se suočavali na radnom mjestu, poput manjka resursa i prevelikog radnog opterećenja, nisu dolazili sami - uz njih su se javljali i brojni izazovi...
Iskustva i profesionalni izazovi medicinskih sestara i tehničara u radu s pacijentima oboljelima od COVID-19
Iskustva i profesionalni izazovi medicinskih sestara i tehničara u radu s pacijentima oboljelima od COVID-19
Ivana Malivuk
U životima medicinskih djelatnika u vrijeme COVID-19 pandemije došlo je do velikih promjena. Njima su posebno bile pogođene medicinske sestre koje rade na prvoj crti obrane od virusa. One su se suočile s brojnim izazovima poput promjena u organizaciji rada, svakodnevnim etičkim izazovima i poteškoćama vezanim za dostupnost informacija što može dovesti do negativnih psiholoških ishoda poput tjeskobe, depresivnosti, visokih razina stresa i drugih poteškoća povezanih sa stresom i...
Iskustva muškaraca i žena nakon prekida heteroseksualne romantične veze
Iskustva muškaraca i žena nakon prekida heteroseksualne romantične veze
Marta Šelimber
Jedna od glavnih odrednica čovjekova zadovoljstva životom i njegove sreće jest ljubav. Romantične veze posebno su važne za mlade između 18 i 25 godina koji se nalaze na prijelazu iz adolescencije u odraslu dob, odnosno u razdoblju odraslosti u nastajanju. Ovo razdoblje obilježeno je istraživanjem, nestabilnošću i previranjima, a upravo je pronalazak životnog partnera i osnivanje obitelji jedan od glavnih razvojnih zadataka tog perioda. Stoga romantične veze postaju ozbiljnije i...
Iskustva rodilja o ulozi patronažne sestre pri uspostavljanju i održavanju dojenja te brige za novorođenče
Iskustva rodilja o ulozi patronažne sestre pri uspostavljanju i održavanju dojenja te brige za novorođenče
Mirela Cepetić
Uvod: Patronaţna zdravstvena zaštita ima nezaobilaznu ulogu u zdravlju i dobrobiti rodilje i novorođenčeta. Nakon izlaska iz rodilišta, zdravstvenu njegu i odgoj babinjače provodi patronaţna sestra. Jedna od njenih uloga je pomoć rodilji kod uspostave i odrţavanja dojenja, te brige za novorođenče. Cilj: Cilj istraţivanja je procijeniti iskustva rodilja o dostatnoj pomoći patronaţne sestre u brizi za novorođenče i u uspostavi i odrţavanju dojenja. Metode: Istraţivanje je...
Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Ispitivanje osobina ličnosti i strategija suočavanja sa stresom kod pušača i nepušača
Lana Heim Šarko
Nikotinska ovisnost predstavlja značajan problem, koji je vidljiv u svim krajevima svijeta. Hrvatska je zemlja s dugom tradicijom uzgoja duhana, a istraživanja pokazuju da je pušenje društveno prihvatljiva navika. Očito je da određene osobine ličnosti doprinose objašnjenju različitih zdravstveno-rizičnih ponašanja. Također, uočena je veza između upotrebe duhana i upotrebe strategija suočavanja sa stresom. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati razlike u osobinama...
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Ispitivanje stavova i informiranosti studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi
Karla Žagi
Ovim radom prikazano je istraživanje koje je provedeno u periodu od 6. do 20. ožujka 2017. godine na neprobabilističkom prigodnom uzorku studenata. Opći cilj istraživanja jest ispitati stavove i informiranost studentske populacije u Zagrebu o izbjeglicama i migrantima u Europi, s obzirom na samu vrstu njihova studija, religijsku i političku opredijeljenost te sociodemografske specifičnosti. Metodom online ankete ispitano je ukupno 223 ispitanika, pri čemu su obuhvaćeni Hrvatsko...
Istočna politika Svete Stolice i obnova diplomatskih odnosa s Jugoslavijom (1960.-1970.)
Istočna politika Svete Stolice i obnova diplomatskih odnosa s Jugoslavijom (1960.-1970.)
Dominik Neferanović
Komunistički režim nakon Drugog svjetskog rata, pod utjecajem SSSR-a, brzo se proširio po Istočnoj Europi. Kako je ta ideologija izrazito ateistička bilo je jasno da neće biti blagonaklona prema religijskim zajednicama pa tako nije bila ni prema Katoličkoj Crkvi u Jugoslaviji. Nakon dolaska na vlast u Jugoslaviji, komunisti su pokrenuli veliku ofenzivu prema suzbijanju utjecaja Crkve u državi. Taj je napad potpomognut medijskim, zakonskim i inim pokušajima da Katoličku Crkvu...
Istraživanje higijenskih navika nositelja zubnih proteza
Istraživanje higijenskih navika nositelja zubnih proteza
Ivana Juroš
Poboljšanje životnih uvjeta i konstantan napredak suvremene medicine rezultirao je produženjem životnoga vijeka stanovništva, a paralelno s tim, povećava se broj izgubljenih/izvađenih zuba, a samim time i potreba za protetskom sanacijom usne šupljine. Uporabom pomičnih zubnih proteza nastoji se obnoviti žvačna funkcija, estetika i fonacija, te profilaktički djelovati na tkiva stomatognatoga sustava. Stoga je važan cjelovit pristup u zbrinjavanju bezubih pacijenata koji ne...
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Istraživanje primjene traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka u KB "Merkur"
Ivana Mihalić Aleksić
Degenerativne promjene zgloba kuka uzrokuju patološke promjene kosti i hrskavice, a očituju se jakom boli i oštećenom funkcijom zgloba što nazivamo artrozom. Totalne endoproteze kuka ugrađuju se kod bolesnika kod kojih je oštećenje zgloba kuka takvo da se ne može popraviti nikakvim konzervativnim liječenjem. Operativni zahvat od velike je važnosti za pacijente, a pravovremena i kvalitetna rehabilitacija neizostavna za optimizaciju funkcije. Krvarenje u perioperativnom razdoblju je...
Istraživanje uzroka zatajenja jetre, kao razloga za transplantaciju - primjer jedne klinike
Istraživanje uzroka zatajenja jetre, kao razloga za transplantaciju - primjer jedne klinike
Tatjana Mihalić
Zatajenje jetre je teško pogoršanje funkcije jetre, a može nastati zbog bilo koje vrste poremećaja jetre, uključujući virusni hepatitis, cirozu i oštećenje jetre alkoholom ili lijekovima. Liječenje zatajenja jetre ovisi o uzroku i posebnim kliničkim pokazateljima. Počinje konzervativnim načinom liječenja u smislu ograničene dijete, kontroliranog uzimanja bjelančevina, izbjegavanja uzimanja alkohola jer on može pogoršati oštećenje jetre.Transplantacija ili presađivanje...
Izazovi hrvatskih poljoprivrednika u razdobljima prirodnih nepogoda
Izazovi hrvatskih poljoprivrednika u razdobljima prirodnih nepogoda
Ana Posarić
Poljoprivredna proizvodnja jedna je od najstarijih, ali i najvažnijih ljudskih djelatnosti. Ona proizvodi hranu koja omogućava funkcioniranje čovjeka u svakodnevnici. Međutim, u posljednje vrijeme, poljoprivrednici i poljoprivredna proizvodnja, suočeni su s brojim ekonomskim, okolišnim i društvenim izazovima. Ubrzani rast svjetskog stanovništva, ekonomske krize, ali i klimatske promjene, glavni su izazovi s kojima se suočavaju poljoprivrednici na svjetskoj, ali i lokalnoj razini....

Paginacija