Paginacija

Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Informiranost stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o palijativnoj skrbi te potreba za izgradnjom hospicija u gradu Splitu
Marina Patekar
Uvod: Palijativna skrb je pristup kojim se osigurava kvaliteta preostalog života ljudima u terminalnoj fazi bolesti. Razvoj palijativne skrbi započeo je davnih godina, ali nažalost ni danas razvoj nije u potpunosti zadovoljavajući. Brojna istraživanja dovode do rezultata kako populacija nije upućena u pojam palijativne skrbi, ne znaju koji su njeni ciljevi i kada je zapravo palijativna skrb potrebna. Takav problem nije zabilježen samo u Republici Hrvatskoj nego i u ostalim zemljama...
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Informiranost starijih osoba o postupcima i posljedicama pada i ozljeda
Anita Prskalo
Padovi i ozljede u starijoj životnoj dobi predstavljaju opasnost i veliki javnozdravstveni problem. Mnogobrojni čimbenici, vanjski i unutarnji utječu na pojavnost padova. Posljedice pada kod starijih osoba su često ozbiljne i u velikoj mjeri rezultiraju ozljedama, potrebi hospitalizacije te dugoročno smanjuju mogućnosti brige o sebi. Padovi i ozljede mogu biti spriječeni te je od osobite važnosti upućenost starijih osoba u rizične čimbenike, postupke sprečavanje i njihove...
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Inovativne strategije promidžbe na društvenim mrežama: primjer iz visokotehnološkog društva (Južna Koreja)
Marija Polak
Ovaj rad istražuje inovativne strategije promocije na društvenim mrežama na primjeru jednogvisokotehnološkog društva kao što je Južna Koreja.Konkretnije rad analizira inovativnost promotivnih strategija na društvenim mrežama južnokorejske industrije popularne glazbe, točnije na društvenim mrežama glazbene skupine BTS. Istraživanje uključuje analizu radakompanije Hybe koja stoji iza promotivnih kampanja BTS-a na društvenim mrežama. Naime, Južna je Koreja inovativni i...
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Institucija umirovljenja i mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ana Jurić
Starenje stanovništva jedna je od najznačajnih odrednica budućeg svjetskog razvoja, naime ono nosi značajne političke, društvene i gospodarske posljedice, te kao takva postaje tema od izrazitog značenja u okviru socioloških, psiholoških, demografskih i ekonomskih rasprava. Starenje se ne može promatrati kao uniformni proces, nego kao individualni doživljaj određen biološkim, psihološkim i društvenim čimbenicima. Hrvatska nastoji pratiti trendove Europske unije te zagovara...
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Integracija azilanata u hrvatsko društvo - akteri, politike i prakse
Arijana Akmadža
Nakon prve migrantske krize 2015. koja je uzela veliku pažnju medija i izazvala različite reakcije Republike Hrvatske i ostatka Europe, migracije kroz Hrvatsku nastavile su se odvijati sve do danas. S obzirom da je Hrvatska jedna od češćih ruta za dolazak migrantima do ciljanih zemalja, određeni broj migranata traži azil upravo na području Republike Hrvatske nakon čega se nameće pitanje integracije azilanata u zajednicu. Cilj je ovoga rada prikazati integracijski sustav u Republici...
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Integracijske politike azilanata u Republici Hrvatskoj: doprinosi aktera civilnog društva
Branimir Žagar
Ovaj rad se bavi integracijom azilanata u Republici Hrvatskoj, integracijskim politikama i doprinosom aktera civilnog društva. Izbjeglička kriza koja je pogodila Europsku uniju i Hrvatsku 2015. godine, potaknula je raspravu o integracijskim politikama azilanata u društvo primatelja. Integracijske politike azilanata kao dio javnih politika podliježu „policy“ procesima u kojima akteri civilnog društva mogu imati značajnu ulogu. Središnji dio rada čini kvalitativno istraživanje...
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Intenzitet poslijeoperacijske boli u pacijenata liječenih disekcijom vrata
Josipa Čulić
Uvod: Akutna bol se javlja kao snažan,neugodan senzorni i emocionalni doživljaj povezan s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Bol nakon kirurških zahvata nastaje kao posljedica kirurškog oštećenja tkiva. Doživljaj postoperativne boli vrlo je individualan pa ga moramo promatrati zasebno kod svakog pojedinca. Cilj:Istražiti i usporediti intenzitet boli pacijenata liječenih različitim tipom disekcije vrata (radikalna i selektivna) u Klinici za otorinolaringologiju i...
Interpersonalna komunikacija u digitalno doba. Utjecaj posredovane i neposredovane komunikacije na razvoj komunikacijskih vještina
Interpersonalna komunikacija u digitalno doba. Utjecaj posredovane i neposredovane komunikacije na razvoj komunikacijskih vještina
Iva Ćurić
Komunikacija kao temelj društvenog života najvažnija je komponenta privatnih i poslovnih međuljudskih odnosa. Kvalitetni i funkcionalni međuljudski odnosi stvaraju se kvalitetnom komunikacijom. Digitalno nam je doba pružilo mnoge alate koji komunikaciju čine jednostavnijom, ali to je istovremeno pred komunikaciju i komunikatore stavilo brojne izazove. Kad su razvoj društvenih mreža i digitalno doba počeli brisati vremenske i prostorne granice u komunikaciji, počelo se...
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Intervencije za prestanak pušenja koje provode medicinske sestre i stavovi o tim intervencijama: presječno istraživanje
Lovro Ačkar
Uvod: Pušenje je vodeći javnozdravstveni problem i jedan od glavnih uzroka smrti u Hrvatskoj. Postoji niz dokazano učinkovitih intervencija za prestanak pušenja među kojima su i intervencije koje provode medicinske sestre tijekom svog rada s pacijentima ili u zajednici. Cilj: Cilj je ovog istraživanja ispitati koje intervencije za prestanak pušenja provode medicinske sestre te ispitati njihove stavove o tim intervencijama. Metode: Istraživanje je provedeno u osam klinika Kliničkog...
Iseljavanje iz Hercegovine u SR Njemačku od 1960. do 1972. godine
Iseljavanje iz Hercegovine u SR Njemačku od 1960. do 1972. godine
Ante Vujević
Autor na temelju svjedočanstava, provedenih intervjua i analize dostupnih povijesnih izvora i literature prikazuje svakodnevni ţivot iseljenika s područja Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj za razdoblje od 1960. do 1972. godine. Prvi dio rada odnosi se na statističke podatke prikupljene analizom popisa stanovništva i teorijski okvir migracija. Drugi dio rada odnosi se na intervjue iseljenika toga vremena i njihov svakodnevni ţivot u SR Njemačkoj. U radu se usporedbom dostupne...
Iseljenici s otoka Suska u Sjedinjenim Američkim Državama u drugoj polovici 20. stoljeća
Iseljenici s otoka Suska u Sjedinjenim Američkim Državama u drugoj polovici 20. stoljeća
Vid Kovačić
Rad objašnjava prirodno, geografske, gospodarske i povijesne posebnosti otoka Suska, glavni fokus rada su iseljenici s otoka Suska. U radu imamo svjedočanstva sudionika tih povijesnih događanja i emigracija u Sjedinjene Američke Države u drugoj polovici 20. stoljeća. Suščani su se selili u SAD zbog loših životnih uvjeta koji su zavladali na otoku dolaskom Titove Jugoslavije. Upravo ti teški životni uvjeti natjerali su Suščane da potraže bolji život u SAD-u, gdje su se...
Ishodi transbronhalne punkcije vođene endobronhalnim ultrazvukom (EBUS-TBNA) ovisno o prisutnosti anesteziološkog tima
Ishodi transbronhalne punkcije vođene endobronhalnim ultrazvukom (EBUS-TBNA) ovisno o prisutnosti anesteziološkog tima
Željka Janković
Uvod: Endobronhalni ultrazvuk s transbronhalnom punkcijom (EBUS-TBNA) je minimalno invazivna dijagnostička pretraga koja omogućuje dijagnosticiranje bolesti pluća, medijastinuma, te paratrahealnih i peribronhalnih lezija dostupnih iz dišnog puta. Izvođenje pretrage je nemoguće bez sedacije bolesnika. Dubina sedacije i osiguranje dišnog puta tijekom EBUS-TBNA može utjecati na kvalitetu uzimanja uzoraka i učestalost komplikacija postupka. Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi ishode...

Paginacija